Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

Rīgā 2019. gada 26. novembrī (prot. Nr. 55 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 46., 245. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu:

8.1. ir pretendenta īpašumā vai nomā, ja paredzēta jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana, atjaunošana vai stacionāru pamatlīdzekļu uzstādīšana, un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā vai zemesgrāmatā reģistrēts ilgtermiņa nomas līgums, vai apbūves tiesības vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

8.2. ir pretendenta valdījumā, ja ostas pārvalde projektu īsteno uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošas zemes ostas teritorijā."

2. Svītrot 19. punktu.

3. Papildināt noteikumus ar 21.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1.5. zvejniekiem nepieciešamo infrastruktūru;".

4. Izteikt 30.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1. projekta iesniegumu (3. pielikums) papīra formā, ja tas netiek iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;".

5. Aizstāt 30.5. apakšpunktā vārdu "iegādājas" ar vārdiem "uzstāda stacionārus".

6. Izteikt 31.9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.9.1. projekta īstenošanas saskaņojumu ar vismaz vienu atzītu zvejas produktu ražotāju organizāciju, kuras biedri izkrauj zivis attiecīgajā zvejas ostā, vai ar biedrību, kura vismaz piecus gadus pirms projekta īstenošanas saskaņošanas ir reģistrēta atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam un kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, un kuras biedri pēc projekta īstenošanas būs ieguldīto investīciju lietotāji, vai ar ostas valdes lēmumu, kas pieņemts pēc konsultācijām ar zvejniekiem, kuri izmanto konkrētās ostas pakalpojumus, par projekta īstenošanu zvejnieku vajadzībām;".

7. Izteikt 3. pielikuma C.1. nodaļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Projekta iesnieguma pilns komplekts
(neattiecas, ja iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu)

oriģināls

      "

8. Izteikt 3. pielikuma C.1. nodaļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Projekta īstenošanas saskaņojums ar atzītu zvejas produktu ražotāju organizāciju, kuras biedri izkrauj zivis attiecīgajā zvejas ostā, vai ar biedrību, kura vismaz piecus gadus pirms projekta īstenošanas saskaņošanas ir reģistrēta atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likumam un kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana, un kuras biedri pēc projekta īstenošanas būs ieguldīto investīciju lietotāji, vai ostas valdes lēmums, kas pieņemts pēc konsultācijām ar zvejniekiem, kuri izmanto konkrētās ostas pakalpojumus, par projekta īstenošanu zvejnieku vajadzībām

oriģināls

      "

9. Aizstāt 3. pielikuma C.1. nodaļas 8. punktā vārdu "Iegādājoties" ar vārdiem "Uzstādot stacionārus".

10. Aizstāt 3. pielikuma C.1. nodaļas ceturtās apakšnodaļas nosaukumā vārdus "pārbūves un būves" ar vārdiem "pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un".

11. Aizstāt 3. pielikuma C.1. nodaļas 9. punktā vārdus "paredzēts uzstādīt pamatlīdzekļus" ar vārdiem "paredzēta stacionāru pamatlīdzekļu uzstādīšana vai jaunas būves būvniecība, būves ierīkošana, pārbūve, novietošana vai atjaunošana".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

29.11.2019