Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 2. nr.; 2004, 8. nr.; 2005, 12. nr.; 2006, 24. nr.; 2008, 16., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 43. nr.; 2011, 173. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. panta devīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Administratīvā soda uzlikšana, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšana šā likuma prasību pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu izpildi."

2. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI nodaļa
Administratīvie pārkāpumi augu aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

20. pants. Augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(2) Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

21. pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(2) Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

22. pants. Augu karantīnas prasību pārkāpšana

(1) Par fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību un pārvietošanu, nereģistrējoties fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trim līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

(2) Par fitosanitāro pasākumu neīstenošanu augu karantīnas organismu vai kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai vai fitosanitāro prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par koksnes iepakojamā materiāla marķējuma lietošanas nosacījumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no astoņdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(4) Par fitosanitārajai kontrolei vai attiecīgai apstrādei pakļauto augu un augu produktu izvešanu no Latvijas bez fitosanitārās pārbaudes un apstrādes piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

23. pants. Tādu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kuriem nepieciešama augu pase vai etiķete, izplatīšanas prasību pārkāpšana

(1) Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai etiķeti vai bez tās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trim līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(2) Par augu pasu sagatavošanu bez atļaujas saņemšanas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

24. pants. Neziņošana, ja konstatēti augu karantīnas organismi, citi nepazīstami organismi vai to simptomi

Par neziņošanu, ja konstatēti augu karantīnas organismi, citi nepazīstami organismi vai to simptomi, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no septiņdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

25. pants. Invazīvo augu sugu izplatības pieļaušana

(1) Par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, izplatības pieļaušanu, tostarp audzēšanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, vairošanās pieļaušanu un pārvietošanu, izņemot pārvietošanu saistībā ar to izskaušanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

(2) Par invazīvo augu sugu tirdzniecību, laišanu tirgū, maiņu vai jebkuru cita veida nodošanu citām personām piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

(3) Par atļaujas darbībām ar invazīvām augu sugām nosacījumu neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu, izņemot ūdensaugus, invadētajām platībām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.

26. pants. Augu karantīnas organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu un augu aizsardzības līdzekļu, kā arī invazīvo augu ievešanas prasību pārkāpšana

(1) Par augu aizsardzības līdzekļu ievešanai Latvijā noteikto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(2) Par augu karantīnas organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu Latvijā, ja tie neatbilst fitosanitārajām prasībām vai ir ievesti bez dokumentiem vai ar neatbilstošiem dokumentiem, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz tūkstoš četrsimt naudas soda vienībām.

(3) Par invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu ievešanu Latvijā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no sešdesmit līdz sešsimt naudas soda vienībām.

27. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 20., 21., 22., 23., 24. un 25. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts augu aizsardzības dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 26. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 25. panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic arī pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Grozījums šā likuma 4. panta devītajā daļā par tās papildināšanu ar teikumu un šā likuma VI nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 7. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 21. novembrī

05.12.2019