Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 525

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 5. §)

Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 325 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 "Ģeodēziskie darbi būvniecībā"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.) grozījumu un izteikt būvnormatīva 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 305-15
"Ģeodēziskie darbi būvniecībā"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 325)

Galveno būvasu nospraušanas akts

Galveno būvasu nospraušanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Būvniecības lietas numurs.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Ģeodēzisko darbu veicējs:

4.1. vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

4.2. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata nospraustas galvenās būvasis (nosaukums, rasējuma numurs, datums).

6. Galveno būvasu nospraušanas datums.

7. Pievienojamie dokumenti:

7.1. nosprausto punktu un būvobjekta ģeodēziskā tīkla punktu koordinātas;

7.2. būvasu nospraušanas plāns.

8. Nosprausto galveno būvasu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta numurs)1.

Piezīmes.

1. 1 Būvuzraugu piesaista, ja objektā tiek veikta būvuzraudzība. Būvdarbu veicēju (atbildīgo būvdarbu vadītāju) piesaista, ja nepieciešams.

2. Akta 2. punktā minētās ziņas norāda, ja būvniecības process noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

3. Akta 3. punktā minētās ziņas par būvniecības ierosinātāju nenorāda, ja būvniecības process noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

4. Aktā norādīto informāciju var papildināt, ja tas nepieciešams konkrētajam objektam.

5. Akta pielikumos ietver vismaz šādu informāciju (pielikumus var apvienot):

5.1. tabulu, kurā norāda:

5.1.1. izmantotos vai papildus ierīkotos un nostiprinātos objekta ģeodēziskā tīkla punktus, to numurus un koordinātas (augstumu norāda, ja nepieciešams), izmantotos pastāvīgās globālās pozicionēšanas bāzes staciju nosaukumus;

5.1.2. nosprausto punktu numurus un koordinātas, pēc pieprasījuma - augstumu un nostiprinājuma veidu;

5.2. galveno būvasu nospraušanas plānu, kurā attēlo:

5.2.1. lapas rāmi;

5.2.2. rakstlaukumu, kurā norāda sertificētās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru, paraksta vietu un paraksta datumu, pakalpojuma sniedzēja - komersanta - nosaukumu, reģistrācijas numuru un atbildīgā vadītāja (struktūrvienības vadītāja) amata nosaukumu, vārdu, uzvārdu, paraksta vietu, paraksta datumu, pasūtījuma nosaukumu un administratīvo teritoriju, pasūtītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, mērogu, izdrukas lapu numerāciju un pasūtījuma identifikācijas numuru;

5.2.3. piezīmes, kurās ietver būvasu nospraušanas datumu, koordinātu (un augstuma) sistēmu, lietoto mēroga koeficientu;

5.2.4. kadastra informāciju no būvniecības ieceres dokumentācijas, ja ir piesaistes no īpašumu robežām;

5.2.5. ziemeļu virziena norādi;

5.2.6. koordinātu tīkla krustpunktus ar 10 centimetru soli plānā un vismaz viena koordinātu tīkla krustpunkta koordinātām;

5.2.7. nospraustās būvasis (vai iznesumus), to apzīmējumus un numerāciju atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai;

5.2.8. citus topogrāfiskos elementus plāna lasāmībai;

5.2.9. nosprausto būvasu savstarpējos attālumus, attālumus attiecībā pret zemes vienības robežām, ielu sarkanajām līnijām un citiem apvidus elementiem atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai. Visus attālumus plānā norāda, neņemot vērā Latvijas ģeodēziskās koordinātu sistēmas Merkatora transversālās (LKS-92 TM) plaknes projekcijas sagrozījumus."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

22.11.2019