Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 432

Rīgā 2019. gada 12. septembrī (prot. Nr. 40 1. §)

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā

Ņemot vērā Rīgas domes 2019. gada 11. septembra vēstuli Nr. RD-19-1909-nd "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgā" un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu un otrās daļas 1. punktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmo un otro daļu un 8. panta pirmās daļas 3. un 4. punktu, lai novērstu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīti ar potenciālu kaitējumu videi un sabiedrības veselībai, ja, sākot ar 2019. gada 15. septembri, tiktu apturēta vai būtiski apgrūtināta sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā:

1. Izsludināt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju no 2019. gada 11. septembra līdz brīdim, kad spēku zaudē Konkurences padomes 2019. gada 9. septembra lēmums Nr. 19 (prot. Nr. 47 2. §) "Par pagaidu noregulējumu", bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 11. decembrim ar mērķi nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, nepalielinot administratīvo un finansiālo slogu atkritumu radītājiem vai valdītājiem ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

2. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.

3. Uzdot Rīgas domei:

3.1. vienoties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem, kas apliecinājuši gatavību no 2019. gada 15. septembra nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas turpināšanu no 2019. gada 15. septembra, ievērojot pakalpojumu sniegšanas teritoriju, pakalpojumu sniegšanas nosacījumus un maksu, kas noteikta līgumos ar Rīgas pilsētas pašvaldību šiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem līdz 2019. gada 14. septembrim;

3.2. pieprasīt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav apliecinājuši gatavību no 2019. gada 15. septembra turpināt atkritumu apsaimniekošanu, līdz 2019. gada 12. septembrim iesniegt Rīgas domē ar sākotnējiem atkritumu radītājiem vai valdītājiem noslēgtos līgumus, kas ir spēkā līdz 2019. gada 14. septembrim;

3.3. nekavējoties piemērot un līdz 2019. gada 13. septembrim noslēgt sarunu procedūru Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas daļā, kurā atkritumu apsaimniekotāji, kas attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz līdz 2019. gada 14. septembrim, nav apliecinājuši gatavību no 2019. gada 15. septembra turpināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu;

3.4. īstenojot šā rīkojuma 3.3. apakšpunktu, paredzēt tādas prasības pretendentiem, kas nodrošinātu, ka no 2019. gada 15. septembra atkritumu radītājiem vai valdītājiem netiek pasliktināti pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kādi attiecīgajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā ir spēkā līdz 2019. gada 14. septembrim;

3.5. saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju prasības pretendentiem (tehnisko specifikāciju) un sarunu procedūras rezultātus. Vienoties ar atkritumu apsaimniekotājiem, ar kuriem līgumi tiek noslēgti saskaņā ar šā rīkojuma 3.1. apakšpunktu un šā rīkojuma 3.3. apakšpunktā paredzētās sarunu procedūras rezultātā, ka minēto līgumu termiņš tiek noteikts līdz brīdim, kamēr ir spēkā ar šo rīkojumu izsludinātā ārkārtējā situācija;

3.6. ar 2019. gada 15. septembri nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem neatkarīgi no tā, vai sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs vai valdītājs ir noslēdzis līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar sarunu procedūras rezultātā izvēlētajiem sadzīves atkritumu apsaimniekotājiem;

3.7. nodrošināt, ka līdz ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas darbības laikā sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem maksa par atkritumu apsaimniekošanu tiek piemērota atbilstoši faktiski apsaimniekotajam sadzīves atkritumu apjomam.

4. Noteikt, ka likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 3. panta otrajā daļā noteiktā valsts institūcija ir Rīgas dome un par iespējamiem zaudējumiem, kas nodarīti fiziskajām un juridiskajām personām ar šo rīkojumu izsludinātās ārkārtējās situācijas darbības laikā, atbild Rīgas dome.

5. Rīgas domei nodrošināt, ka sadzīves atkritumu sākotnējiem radītājiem vai valdītājiem nekavējoties ir pieejama objektīva un pilnvērtīga informācija par kārtību, kādā tiek nodrošināta sadzīves atkritumu apsaimniekošana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

6. Valsts kancelejai saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 9. panta trešo daļu paziņot Saeimas Prezidijam par Ministru kabineta pieņemto lēmumu un atbilstoši minētā likuma ceturtajai daļai informēt sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus par pieņemto lēmumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

12.09.2019