Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.82

Rīgā 2019.gada 28.augustā (prot. Nr.62, 87.§)

Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8. un 9.punktu

Izdarīt Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.78; 2017, Nr.15; 2019, Nr.11) šādus grozījumus:

1. Svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā skaitļus un vārdus "15.8., 19.7. un 26.9.apakšpunktu".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā:

"26.1 Ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā Esplanādē, Doma laukumā un Līvu laukumā tiek rīkots konkurss. Konkursu saskaņā ar konkursa nolikumu rīko Rīgas pilsētas izpilddirektors. Konkursa vērtēšanas komisija tiek apstiprināta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu. Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā attiecīgajā vietā uz pieciem gadiem."

3. Papildināt 64.punktu aiz vārda "izņemot" ar vārdiem "tabakas izstrādājumus un".

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.82 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2019.gada 28.augusta saistošie noteikumi Nr.82 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iegūtas tiesības organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā Esplanādē, Doma laukumā un Līvu laukumā.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi saskaņā ar Vides un reģionālās attīstības ministrijas norādi precizē saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek iegūtas tiesības organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā Esplanādē, Doma laukumā un Līvu laukumā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi labvēlīgi ietekmē uzņēmējdarbību, jo uzņēmējs, uzvarot konkursā, uz pieciem gadiem iegūst tiesības organizēt ielu tirdzniecību Ziemassvētku laikā Esplanādē, Doma laukumā vai Līvu laukumā. Tas nozīmē, ka uzņēmējs var ilgtermiņā plānot savu budžetu, mārketinga aktivitātes un piesaistīt citus uzņēmējus.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Jāizveido konkursa vērtēšanas komisija un jāizstrādā konkursa nolikums.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs

07.09.2019