Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 402

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 248. nr.; 2016, 245. nr.; 2018, 125. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz atbilstoši:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347), 14. pantam, ja atbalsts attiecināms uz darbībām lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

2.2. Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 1407/2013), ja atbalsts attiecināms uz darbībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē šo noteikumu 1.1. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā;

2.3. Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 38. pantam, ja atbalsts attiecināms uz darbībām mežsaimniecības nozarē šo noteikumu 1.1. un 1.3. apakšpunktā minētajā apakšpasākumā."

2. Svītrot 9.2. apakšpunktā vārdus "veic saimniecisko darbību un".

3. Svītrot 12. punktu.

4. Izteikt 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numuru šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajā veidlapā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem - piesakoties mācībām pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē."

5. Svītrot 17. punktu.

6. Svītrot 18.2. apakšpunktu.

7. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Atbalsta pretendents, pamatojoties uz gala labuma guvēja uzskaites veidlapā norādīto informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, nosaka piešķiramā de minimis atbalsta apmēru, pieņem lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu un ievada informāciju de minimis atbalsta uzskaites sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013. De minimis atbalstu uzskata par piešķirtu ar brīdi, kad ir pieņemts šajā punktā minētais lēmums."

8. Papildināt 1. pielikumu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 De minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs
(ja attiecas) __________"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

30.08.2019