Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.12.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.52

Rīgā 2001.gada 6.februārī (prot. Nr.6 15.§)
Latvijas nepilsoņa statusa atņemšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu,
kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 7.panta otro daļu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek atņemts Latvijas nepilsoņa (turpmāk — nepilsonis) statuss.

2. Dokumentus, kas saistīti ar nepilsoņa statusa atņemšanu, pieņem un izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — pārvalde), un lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu pieņem pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona.

3. Pārbaudi nepilsoņa statusa atņemšanas lietā pārvalde uzsāk pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz valsts vai pašvaldības institūciju, kā arī fizisko vai juridisko personu iesniegumu, ja ir pamats uzskatīt, ka uz personu attiecas kāds no likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" (turpmāk — likums) 7.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

4. Ja pārbaude uzsākta, pamatojoties uz šo noteikumu 3.punktā minēto personu iesniegumu, pārvalde informē iesniedzēju par pārbaudes uzsākšanu.

5. Veicot pārbaudi, pārvaldei ir tiesības saņemt informāciju no attiecīgās personas, citām fiziskām vai juridiskām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī izmantot dokumentus, ekspertīzes materiālus un citus pierādījumus.

6. Ja pārvalde konstatē faktu, ka uz personu attiecas kāds no likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, tā uzaicina personu sniegt paskaidrojumus un iesniegt dokumentus personīgi vai nosūtot tos pa pastu.

7. Personas izvairīšanās vai atteikšanās sniegt paskaidrojumu nevar būt par iemeslu, lai netiktu pieņemts lēmums par nepilsoņa statusa atņemšanu.

8. Ja ir pamats uzskatīt, ka uz personu attiecas kāds no likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, veicot pārbaudi, pārvalde pārliecinās, ka ir visi nepieciešamie pierādījumi, kas apliecina attiecīgo faktu.

9. Lai pieņemtu lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu, ir pietiekami, ja pārbaudē apstiprinās kāds no likuma 7.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

10. (Svītrots ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 715)

11. Pirms lēmuma pieņemšanas par nepilsoņa statusa atņemšanu persona, uz kuru attiecas lēmums, ir tiesīga pārvaldes noteiktajā laikā iepazīties ar pārbaudes materiāliem personīgi, ar pilnvarota pārstāvja starpniecību vai kopīgi ar pilnvaroto pārstāvi.

12. Ja pārbaudes materiāli satur informāciju, kas nav pieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai starptautiskajiem līgumiem, persona nav tiesīga ar tiem iepazīties.

13. Pamatojoties uz pārbaudē konstatētajiem faktiem, pārvaldes priekšnieka pilnvarota amatpersona pieņem lēmumu:

13.1. par nepilsoņa statusa atņemšanu;

13.2. par pārbaudes lietas izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 715)

14. Pārvalde par lēmumu informē iesnieguma iesniedzēju, ja pārbaude uzsākta, pamatojoties uz iesniegumu.

15. Lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dara zināmu personai, uz kuru lēmums attiecas, norādot pārsūdzības kārtību.

16. Pārvaldes priekšnieka pilnvarotās amatpersonas lēmumu par nepilsoņa statusa atņemšanu persona var apstrīdēt, iesniedzot pārvaldes priekšniekam attiecīgu iesniegumu. Pārvaldes priekšnieka lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 715 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš
08.12.2020