Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 369

Rīgā 2019. gada 13. augustā (prot. Nr. 34 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 585 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases ceturto kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 10.3. apakšpunktā un 11. punktā vārdus "pašvaldība vai tās iestāde" ar vārdiem "pašvaldība, kapitālsabiedrība, kurā pašvaldībai pieder kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas, kā arī pašvaldības iestāde".

2. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ja šo noteikumu 10.3. apakšpunktā un 11. punktā minētais finansējuma saņēmējs iznomā sev piederošās telpas vai telpas un aprīkojumu ģimenes ārsta praksēm publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai atbilstoši normatīvajam regulējumam par attiecīgās mantas iznomāšanu, tad finansējums šo noteikumu 36. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām nav kvalificējams kā valsts atbalsts šo noteikumu 10.3. apakšpunktā un 11. punktā minētajiem finansējuma saņēmējiem."

3. Papildināt 35. punktu aiz skaitļa un vārda "10.3. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "un 11. punktā".

4. Papildināt VII nodaļu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Atbalstu, kas aprēķināts kā starpība starp noteikto nomas maksu un tirgus nomas maksu, piešķir pašvaldība telpu vai telpu un aprīkojuma nomniekam kā de minimis atbalstu saskaņā ar šo noteikumu V nodaļas nosacījumiem vai kā kompensāciju par pakalpojumiem ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļas nosacījumiem."

5. Papildināt noteikumus ar 71. un 72. punktu šādā redakcijā:

"71. Šo noteikumu 16., 18. un 35. punktā minētais atbalsts piešķirams ar dienu, kad sadarbības iestāde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai sniegusi atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi.

72. Šo noteikumu 35.1 punktā minētais atbalsts piešķirams ar dienu, kad pašvaldība pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu telpu vai telpu un aprīkojuma nomniekam."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

17.08.2019