Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību"

Izdarīt likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 10. nr.; 1993, 24./25. nr.; 1993, 36. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 2001, 24. nr.; 2003, 24. nr.; 2005, 11. nr.; 2008, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 188. nr.; 2010, 183. nr.; 2013, 6. nr.; 2016, 2., 81. nr.; 2018, 105., 192. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt piektās nodaļas nosaukumā otro teikumu.

2. Izslēgt 26. panta otrās daļas 6. punktu.

3. Izteikt 30. pantu šādā redakcijā:

"30. pants. Darījumu spēkā esība

Darījumi ar kultūras pieminekļiem, kas veikti, pārkāpjot likumā noteikto kārtību, atzīstami par spēkā neesošiem."

4. Izteikt 30.1 pantu kā 26.1 pantu.

5. Papildināt likumu ar septīto nodaļu šādā redakcijā:

"Septītā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

32. pants. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

33. pants. Kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu pārveides, izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanas noteikumu pārkāpšana

Par kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu pārveidi (piemēram, būvdarbiem, zemes reljefa mākslīgu pārveidošanu, mežsaimniecisku darbību) bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai pārkāpjot atļaujas noteikumus piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

Par kultūras pieminekļu, to teritoriju un aizsardzības zonu izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanu bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai pārkāpjot atļaujas noteikumus piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām.

34. pants. Informācijas nesniegšana par kultūras pieminekļa atsavināšanu

Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu pirms kultūras pieminekļa atsavināšanas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

35. pants. Mākslas un antikvāro priekšmetu aprites noteikumu pārkāpšana

Par mākslas un antikvāro priekšmetu aprites noteikumu pārkāpšanu (piemēram, izvešanu no Latvijas Republikas bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

36. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 32., 33., 34. un 35. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Grozījumi šā likuma 26. pantā par otrās daļas 6. punkta izslēgšanu un septītā nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā

16.07.2019