Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Ministru kabineta rīkojums Nr. 281

Rīgā 2019. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 28 12. §)

Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle"

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rumbulas sporta centrs" (adrese - Rīga, Lidlauka iela 37, LV-1063, reģistrācijas Nr. 40103817483) 2018. gada 12. novembra iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle".

2. Pēc šā rīkojuma 1. punktā minētā iesnieguma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

2.1. sporta bāze ""Kurbads" ledus halle" sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 125 0647) 4,309 ha platībā un būves (ledus halle) (būves kadastra apzīmējums 0100 125 0511 001) Rīgā, Lidlauka ielā 37. Nekustamais īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 20468 (kadastra Nr. 01001250163) uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rumbulas sporta centrs" (adrese - Rīga, Lidlauka iela 37, LV-1063, reģistrācijas Nr. 40103817483) vārda;

2.2. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6. panta pirmo daļu iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu iesniedz sporta bāzes īpašnieks vai valsts sporta bāzes valdītājs. Iesniegums par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle" iesniegts atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 940 "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību";

2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rumbulas sporta centrs" saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6. panta pirmo daļu 2018. gada 12. novembrī ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu un dokumentus, kas apliecina sporta bāzes ""Kurbads" ledus halle" atbilstību likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5. pantā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem;

2.4. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6. panta 3.1 daļu Latvijas Nacionālā sporta padome 2019. gada 28. marta sēdē (prot. Nr. 2  7. § 7.2. apakšpunkts) ir sniegusi atzinumu, ka sporta bāze ""Kurbads" ledus halle" atbilst likuma 5. pantā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem;

2.5. saskaņā ar likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 6. panta ceturto daļu rīkojumu par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu izdod Ministru kabinets.

3. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz likuma "Par nacionālās sporta bāzes statusu" 5. panta pirmo daļu, 6. panta pirmo, 3.1 un ceturto daļu, Ministru kabinets nolemj sporta bāzei ""Kurbads" ledus halle" piešķirt nacionālās sporta bāzes statusu.

4. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta otro daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

14.06.2019