Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ģerboņu likumā

Izdarīt Ģerboņu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 3. punktu šādā redakcijā:

"3) ģerbonis - saskaņā ar heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē valsti, pašvaldību vai citu atvasinātu publisku personu, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādi (turpmāk - publiska persona) vai privāto tiesību juridisko vai fizisko personu."

2. 8. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"8. pants. Ģerboņa lietošana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Publiskai personai ir tiesības lietot ģerboni, ja tas reģistrēts šajā likumā noteiktajā kārtībā. Publiskas personas tiesības lietot valsts ģerboni nosaka likums "Par Latvijas valsts ģerboni".";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos nosaka Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas noteikumus."

3. Papildināt likumu ar 11. un 12. pantu šādā redakcijā:

"11. pants. Administratīvā atbildība par ģerboņu un atribūtikas ar valsts ģerboni noteikumu pārkāpšanu

(1) Par Ģerboņu reģistrā nereģistrēta ģerboņa lietošanu, ja to dara publiska persona, piemēro naudas sodu publiskas personas iestādes vadītājam līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

(2) Par Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit naudas soda vienībām, bet publisku personu iestāžu vadītājiem vai juridiskajām personām - līdz trīsdesmit piecām naudas soda vienībām.

(3) Par likumā paredzētajā kārtībā neapstiprinātas atribūtikas ar valsts ģerboni izgatavošanu saimnieciskās darbības ietvaros piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

12. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 11. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Šā likuma 11. un 12. pants stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 30. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 12. jūnijā

26.06.2019