Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 212

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 32. §)
Kārtība, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
4. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts policija klasificē šaujamieročus un to munīciju.

2. Šaujamieročus un munīciju klasificē Valsts policijas priekšnieka izveidota Šaujamieroču un munīcijas klasificēšanas komisija (turpmāk – komisija) vismaz triju amatpersonu sastāvā. Komisija šaujamieroču vai munīcijas klasificēšanai var pieaicināt valsts institūciju, sporta organizāciju, ieroču komersantu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Minētajiem pārstāvjiem ir padomdevēja tiesības.

3. Komisija šaujamieročus vai munīciju klasificē:

3.1. pamatojoties uz fiziskās vai juridiskās personas iesniegumu;

3.2. pēc savas iniciatīvas, ja tās rīcībā ir pārbaudīta un apstiprināta informācija par jauniem ražošanā ieviestiem šaujamieročiem vai munīciju.

4. Lai klasificētu šaujamieroci vai munīciju, fiziskā vai juridiskā persona komisijai iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam var pievienot arī citu attiecīgās personas rīcībā esošo informāciju par šaujamieroci vai munīciju, kas ir lietderīga šaujamieroča vai munīcijas klasificēšanai.

5. Komisija izvērtē iesniegumu un tam pievienoto informāciju, kā arī citu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

6. Ja ir pamats uzskatīt, ka šaujamierocis vai munīcija neatbilst attiecīgajam lietojuma veidam, komisija pieprasa atzinumu:

6.1. Aizsardzības ministrijai – par to, vai šaujamierocis vai munīcija ir uzskatāma tikai par militāro šaujamieroci vai munīciju;

6.2. Ārlietu ministrijai – par to, vai munīcija nav uzskatāma par Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos aizliegto munīciju;

6.3. Kultūras ministrijai – par to, vai šaujamierocis ir uzskatāms par tādu, kuram ir vēsturiska nozīme vai nozīme kultūras jomā;

6.4. Zemkopības ministrijai – par to, vai šaujamierocis vai munīcija ir uzskatāma par medību šaujamieroci vai munīciju;

6.5. Latvijas Sporta federāciju padomei – par to, vai šaujamierocis vai munīcija ir uzskatāma par sporta šaujamieroci vai munīciju.

7. Komisija pēc šo noteikumu 5. un 6. punktā minēto dokumentu un informācijas izvērtēšanas pieņem lēmumu klasificēt šaujamieroci vai munīciju un nosaka šaujamieroča tehnisko kategoriju, apakšgrupu un lietojumu atbilstoši Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām vai atsaka klasificēt šaujamieroci vai munīciju.

8. Komisija lēmumu par šaujamieroča vai munīcijas klasificēšanu vai atteikumu klasificēt šaujamieroci vai munīciju:

8.1. ieraksta komisijas sēdes protokolā;

8.2. paziņo to, publicējot Valsts policijas tīmekļvietnē (http://www.vp.gov.lv).

9. Komisija divu darbdienu laikā pēc lēmuma publicēšanas par šaujamieroča vai munīcijas klasificēšanu vai par atteikumu klasificēt šaujamieroci vai munīciju informē iesniedzēju, ka minētais lēmums ir publicēts Valsts policijas tīmekļvietnē.

10. Valsts policija uztur klasificēto šaujamieroču un munīcijas sarakstu Valsts policijas tīmekļvietnē.

11. Šo noteikumu 10. punktā minētajā sarakstā Valsts policija norāda vismaz šādu informāciju par klasificēto šaujamieroci un tā munīciju:

11.1. piešķirtā tehniskā kategorija;

11.2. lietošanas veids;

11.3. darbības veids;

11.4. izgatavotāja nosaukums (izgatavotāja zīmols);

11.5. modeļa nosaukums;

11.6. kalibrs;

11.7. patronas veids.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
01.06.2019