Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 205

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 21. §)
Aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas
un ciltsdarba likuma
13. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtību.

2. Pārraudzības un snieguma pārbaudes gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

3. Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) tīmekļvietnē ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze).

4. Datu centrs nodrošina:

4.1. autorizētu pieeju datubāzei atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi:

4.1.1. aitu ganāmpulka īpašniekam (turpmāk – ganāmpulka īpašnieks);

4.1.2. personai, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību aitu pārraudzībai (turpmāk – pārraugs) vai sertifikātu aitu vērtēšanai (turpmāk – vērtētājs) atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju;

4.1.3. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību;

4.2. iespēju pārraudzības un snieguma pārbaudes kontroles lapas (turpmāk – kontroles lapas) lejupielādēt no savas tīmekļvietnes.

5. Datu centrs katru gadu līdz 1. martam sagatavo pārraudzības un snieguma pārbaudes datu kopsavilkumu par iepriekšējo gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē.

II. Pārraudzības kārtība

6. Ganāmpulka īpašnieks pārraudzības laikā iegūst datus par visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu aitu produktivitāti (turpmāk – pārraudzības dati).

7. Pārraudzības datu iegūšanai lieto šādas metodes:

7.1. A metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu aitu pārraudzībai;

7.2. B metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis apliecību aitu pārraudzībai vienā ganāmpulkā.

8. Pirms pārraudzības sākšanas ganāmpulka īpašnieks:

8.1. vienojas ar pārraugu par pārraudzības darbu, ja ganāmpulka īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā;

8.2. paziņo datu centram par pārraudzības uzsākšanu, norādot ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, pārraudzības datu iegūšanas metodi un pārrauga sertifikāta vai apliecības numuru.

9. Datu centrs jēru kontroles lapā ietver šādu informāciju:

9.1. ganāmpulka īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) un adrese;

9.2. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs;

9.3. dzīvnieku izmantošanas grupa;

9.4. kontroles lapas izdrukas datums un atbilstošo datu ieguves termiņš;

9.5. pārraudzības datu iegūšanas metode;

9.6. pārrauga sertifikāta vai apliecības numurs;

9.7. dzīvnieka identifikācijas numurs.

10. Pārraugs jēru kontroles lapā paredzētajās ailēs norāda šādus pārraudzības datus:

10.1. svēršanas datums, kurā nosaka jēra dzīvmasu 60–95 dienu vecumā;

10.2. jēra dzīvmasa 60–95 dienu vecumā.

11. Pārraugs jēru kontroles lapā norāda aizpildīšanas datumu un 20 dienu laikā pēc aizpildīšanas nosūta to datu centram. Datu centrs pēc jēru kontroles lapas saņemšanas trīs dienu laikā pārraudzības datus reģistrē datubāzē.

12. Datu centrs uzskaita pārraudzības datus un apstrādā tos:

12.1. aprēķina vidējo jēra dzīvmasas pieaugumu diennaktī (gramos);

12.2. koriģē datubāzē jēra dzīvmasu 70 dienu vecumā;

12.3. aprēķina aitu māšu produktivitātes rādītājus;

12.4. aprēķina teķu produktivitātes rādītājus.

III. Snieguma pārbaudes kārtība

13. Snieguma pārbaudi veic aitu audzēšanas saimniecībā, kurai ar biedrību ir noslēgta vienošanās par audzēšanas programmas īstenošanu un kurā pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu, iegūst pārraudzības datus šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā.

14. Papildus šo noteikumu 10. punktā minētajiem pārraudzības datiem vērtētājs atbilstoši audzēšanas programmā noteiktajām prasībām par aitām, ar kurām īsteno audzēšanas programmu, jēru kontroles lapā norāda informāciju par eksterjera kļūdām, kā arī aizpilda vaislai audzējamo aitu kontroles lapu.

15. Vērtētājs jēru kontroles lapā norāda vērtētāja sertifikāta numuru un aizpildīšanas datumu un 20 dienu laikā pēc aizpildīšanas nosūta to datu centram. Datu centrs pēc kontroles lapas saņemšanas trīs dienu laikā snieguma pārbaudes datus reģistrē datubāzē.

16. Datu centrs vaislai audzējamo aitu kontroles lapā ietver šādu informāciju:

16.1. ganāmpulka īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) un adrese;

16.2. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs;

16.3. kontroles lapas izdrukas datums un atbilstošo datu ieguves termiņš;

16.4. vērtētāja sertifikāta numurs;

16.5. dzīvnieka identifikācijas numurs.

17. Vērtētājs vaislai audzējamo aitu kontroles lapā norāda aizpildīšanas datumu un 20 dienu laikā pēc aizpildīšanas nosūta to datu centram. Datu centrs pēc kontroles lapas saņemšanas trīs dienu laikā snieguma pārbaudes datus reģistrē datubāzē.

IV. Noslēguma jautājums

18. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās iegūtos aitu pārraudzības datus izmanto aitu pārraudzībai un snieguma pārbaudei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
24.05.2019
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.