Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: vēl nav spēkā

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1. nr.; 2008, 7. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 106. nr.; 2012, 50. nr.; 2014, 228. nr.; 2016, 101., 230., 241. nr.; 2017, 102. nr.; 2018, 210. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 27.1 panta pirmajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļā" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesā".

2. Aizstāt 32.1 panta pirmajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļā" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesā".

3. 60.2 pantā:

aizstāt visā pantā vārdus "zemesgrāmatu nodaļai" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesai";

izslēgt piektajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļas".

4. Aizstāt 60.3 pantā vārdus "zemesgrāmatu nodaļai" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesai".

5. 60.4 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "zemesgrāmatu nodaļām" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesām";

izteikt otrās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pamatojoties uz privatizāciju veicošās institūcijas iesniegtu dokumentu par konstatētajām neprecizitātēm, kas radušās dzīvojamās mājas domājamo daļu noteikšanā privatizācijas procesā, precizēts dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo kopīpašuma domājamo daļu apmērs;".

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 2. maijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 16. maijā