Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 77

Rīgā 2019. gada 30. aprīlī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 20 2. p.)

Grozījumi "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma
66. panta 8.1 daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 11.11.2011. normatīvajos noteikumos Nr. 242 "Fonda kopējā riska un riska darījumu apmēra ar darījumu partneri aprēķināšanas normatīvie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Izslēgt 4.21. punktu.

2. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Sabiedrība var piemērot savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu par noslēgtajiem AFI darījumiem ar vienu un to pašu darījumu partneri, ja darījumi ietverti tiesiski īstenojamā divpusējā savstarpējā ieskaita līgumā un ir ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 26.06.2013. Regulas Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 295.-297. pantā noteiktās prasības, ciktāl tās ir attiecināmas uz sabiedrības darbību. Savstarpējo prasību līgumisko ieskaitu drīkst piemērot vienīgi ar darījumu partneri noslēgtajiem RTN AFI darījumiem, nevis kādiem citiem riska darījumiem ar to pašu darījumu partneri."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietniece G. Razāne