Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 179

Rīgā 2019. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 20 5. §)

Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu

1. Ņemot vērā, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā nodotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 510 0002) - būve (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3511 001) - Slokas ielā 55A k-1, Jūrmalā, vairs netiek izmantots Ministru kabineta 2008. gada 13. novembra rīkojumā Nr. 702 "Par valstij piekrītošās būves Jūrmalā, Slokas ielā 55A, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā" 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu pārņemt minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Finanšu ministrijas valdījumā.

2. Finanšu ministrijai pārņemt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

3. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma izpildes atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu pārdot izsolē šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus.

4. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

5. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs J. Reirs

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

16.04.2019