Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 169

Rīgā 2019. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 20 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 3. punktu, Attīstības finanšu
institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu un
Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 14. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 177. nr.; 2013, 102., 252. nr.; 2014, 146., 184. nr.; 2015, 109. nr.; 2016, 9., 108. nr.; 2017, 36. nr.; 2018, 90. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2 punktu šādā redakcijā:

"1.2 Papildus garantijām ir pieejams darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.2.1.4.1. apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" ietvaros atmaksātais publiskais finansējums 6 000 000 euro apmērā. Šo noteikumu 3.2 punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem garantiju finansēšanai izmanto 3.1.3. aktivitātes "Apmācības un konsultācijas komercdarbības un pašnodarbinātības uzsācējiem" finansējumu 675 586 euro apmērā, otro reizi atmaksāto finansējumu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" (turpmāk - 1.3.1.2. aktivitāte) ietvaros 482 840 euro apmērā, starta un mikroaizdevumu programmas atmaksāto finansējumu līdz 1 500 000 euro, kā arī Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas atmaksu publisko finansējumu 595 050 euro apmērā."

2. Izteikt 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.11. kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei, izņemot gadījumus, ja šīs darbības rezultātā tiek nodrošināta uzņēmuma attīstība vai darbības paplašināšana;".

3. Aizstāt 10.3. apakšpunktā skaitli "3 000 000" ar "5 000 000".

4. Aizstāt 10.1 punktā skaitļus un vārdus "7.1. un 7.5. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "un 7.1. apakšpunktā".

5. Izteikt 28.2 punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pārvaldības izdevumi par garantijām, kuras izsniegtas saskaņā ar šo noteikumu 1.2 punktu, tiek iekļauti klientu maksājumos."

6. Papildināt noteikumus ar 28.3 punktu šādā redakcijā:

"28.3 Sabiedrības "Altum" kapitāla atdeves segšanai no 2019. gada izmanto šo noteikumu 1.1 punktā minēto atmaksāto finansējumu 10 % apmērā gadā no sabiedrības "Altum" kapitāla, kas paredzēts šajos noteikumos minēto finanšu instrumentu kredītrisku, operacionālo risku un citu risku segšanai, ievērojot atbilstoši Attīstības finanšu institūcijas likumam izstrādāto programmu novērtējumu. Minētā rādītāja uzskaiti un uzraudzību nodrošina Ekonomikas ministrija."

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs J. Reirs

Ekonomikas ministrs R. Nemiro