Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"

Izdarīt likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 9. nr.; 1995, 17. nr.; 1998, 19. nr.; 2003, 12., 19. nr.; 2006, 10. nr.; 2008, 7., 16. nr.; 2009, 8. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 160., 186. nr.; 2013, 191. nr.; 2014, 80. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 29. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tautas nobalsošanas dienā, kā arī dienu pirms tautas nobalsošanas ir aizliegta aģitācijas materiālu izvietošana elektronisko plašsaziņas līdzekļu - radio un televīzijas - raidījumos, publiskās vietās, preses izdevumos un šā likuma 33. panta pirmajā daļā minētajās institūcijās un kapitālsabiedrībās, kā arī aģitācijas kā maksas pakalpojuma veikšana publisko elektronisko sakaru tīklos, tai skaitā internetā."

2. Papildināt 31. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Izplatot biļetenus, grāmatas, skrejlapas un citus iespiedtehnikā izgatavotus aģitācijas izdevumus, kas nav preses izdevumi, izdevumā skaidri un nepārprotami norādāms, ka tā ir aģitācija pirms tautas nobalsošanas, aģitācija par likuma ierosināšanu vai aģitācija par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu, kā arī norādāms, kurš aģitācijas veicējs šo aģitāciju apmaksājis un kāda ir šā izdevuma tirāža."

3. 32. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu un aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālu izvietošanai publiskās vietās piemērojami Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 21., 22. un 22.1 panta noteikumi, ciktāl tie attiecināmi uz aģitāciju pirms tautas nobalsošanas, aģitāciju par likuma ierosināšanu un aģitāciju par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.";

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdu "otrās".

4. Izteikt 33. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ēku telpās, kurās atrodas valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), kā arī šādu ēku koplietošanas telpās aizliegts izvietot un izplatīt aģitācijas pirms tautas nobalsošanas, aģitācijas par likuma ierosināšanu un aģitācijas par Saeimas atsaukšanas ierosināšanu materiālus."

5. 36. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "slēdz tieši, nepastarpināti un bez pilnvarniekiem" ar vārdiem "slēdz tieši un nepastarpināti";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja šā likuma 31. panta 1.1 daļā minētie izdevumi tiek izplatīti, izmantojot tikai pasta pakalpojumus, aģitācijas veicējs vai tā pilnvarota persona līgumu par aģitācijas materiālu izplatīšanu, izmantojot pasta pakalpojumus, slēdz tieši un nepastarpināti tikai ar pasta pakalpojumu sniedzēju."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 5. martā

19.03.2019