Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15. nr.; 1998, 7. nr.; 2000, 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2004, 9., 13. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 8., 21., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 10., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 105., 170. nr.; 2011, 62. nr.; 2012, 108. nr.; 2013, 87. nr.; 2014, 194. nr.; 2015, 127. nr.; 2016, 249. nr.; 2017, 117., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 53.1 pantu šādā redakcijā:

"53.1 pants. (1) Ārstniecības personai piemērojamas darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Lai nodrošinātu ārstniecības pieejamību, pēc ārstniecības personas vai ārstniecības iestādes iniciatīvas ārstniecības personai virsstundu darbs nedrīkst pārsniegt vidēji 16 stundas septiņu dienu periodā, un to aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz četrus mēnešus, ja tiek ievēroti darba drošības un veselības aizsardzības vispārīgie principi.

(3) Virsstundu darbs pieļaujams ar ārstniecības personas piekrišanu, izņemot Darba likumā noteiktos izņēmuma gadījumus.

(4) Ārstniecības personu aizliegts sodīt vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas, ja attiecīgā persona nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā virsstundu darba noteikšanai.

(5) Ja ārstniecības personai noteikts šā panta otrajā daļā minētais virsstundu darbs, tad ne retāk kā ik pēc četriem mēnešiem ārstniecības iestādei nepieciešams saņemt attiecīgās personas rakstveida piekrišanu šā panta otrajā daļā minētā virsstundu darba noteikšanai.

(6) Ārstniecības iestāde veic to ārstniecības personu uzskaiti, kurām noteikts šā panta otrajā daļā minētais virsstundu darbs, un nodrošina šīs informācijas pieejamību Valsts darba inspekcijai.

(7) Šā panta noteikumi attiecināmi arī uz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes personu, kas nav ārstniecības persona."

2. Pārejas noteikumos:

izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Šā likuma 53.1 pants zaudē spēku 2022. gada 1. janvārī.";

izslēgt 30. punkta 2. apakšpunktu.

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 20. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 28. decembrī

01.01.2019