Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 757

Rīgā 2018. gada 4. decembrī (prot. Nr. 58 23. §)
Maksātnespējas kontroles dienesta nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk – dienests) ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Tieslietu ministrs dienesta pārraudzību īsteno ar Tieslietu ministrijas starpniecību.

2. Dienesta darbības mērķis ir īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

II. Dienesta funkcijas un uzdevumi

3. Dienests savā darbībā īsteno Maksātnespējas likumā, likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā", Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, dienests veic Maksātnespējas likumā, likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā", Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus, kā arī:

4.1. organizē maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidošanu;

4.2. atbilstoši kompetencei izstrādā Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu un informatīvo ziņojumu projektus, kā arī apkopo un sniedz priekšlikumus ar maksātnespējas jomu saistīto tiesību aktu pilnveidošanai;

4.3. organizē metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu maksātnespējas jomā;

4.4. nodrošina dienesta rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību;

4.5. sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu dienesta darbības jomā;

4.6. sniedz normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus.

III. Dienesta darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

5. Dienesta lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība noteikta Maksātnespējas likumā un Administratīvā procesa likumā.

6. Dienests sagatavo un iesniedz Tieslietu ministrijā gada pārskatu par dienesta darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu, kā arī iestādes darbības stratēģijā un gada darba plānā noteiktos dokumentus.

IV. Noslēguma jautājumi

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumus Nr. 751 "Maksātnespējas administrācijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 177. nr.).

8. Maksātnespējas kontroles dienests ir valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
07.12.2018