Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.60

Rīgā 2018.gada 21.novembrī (prot. Nr.39, 82.§)

Grozījumi Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.46 "Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25.panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.46 "Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" šādus grozījumus:

1. Aizstāt saistošo noteikumu 4.punktā skaitļus un vārdus "2019.gada 1.janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2019.gada 11.martā".

2. Atzīt par spēkā neesošu saistošo noteikumu 1.pielikuma 7.2.apakšnodaļu no saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīža.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.60 "Grozījumi Rīgas domes 2018.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.46 "Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas dome 11.07.2018. apstiprināja Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojumu (turpmāk - Lokālplānojums) un izdeva saistošos noteikumus Nr.46 "Eksportostas un tai piegulošās teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.46).

Saistošo noteikumu grozījums paredz izmainīt normu, kas noteica, ka teritorijā nav pieļaujama ogļu kravu kraušana un/vai uzglabāšana no 01.01.2019., nosakot termiņu - 11.03.2019.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Lokālplānojuma risinājumi ir cieši saistīti ar Rīgas brīvostas iesāktā projekta "Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra" (turpmāk - Projekts) īstenošanu. Projekta sekmīga pabeigšana ir atkarīga no visām Projektā iesaistītajām pusēm, tai skaitā stividoriem, kas šobrīd veic uzņēmējdarbību (t.sk. ogļu pārkraušanu un uzglabāšanu) Eksportostas teritorijā. Izvērtējot visus apstākļus, stividori ir lūguši pagarināt darbības termiņu par 3 mēnešiem, lai nodrošinātu sekmīgu darbības pārcelšanu uz Krievu salu, vienlaicīgi nepārtraucot savu uzņēmējdarbību.

Rīgas brīvostas pārvalde, izvērtējot visus apstākļus un iespējamos riskus, lūdz mainīt saistošajos noteikumos Nr.46 noteikto datumu uz 11.03.2019.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un Rīgas pilsētas būvvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs