Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 688

Rīgā 2018. gada 13. novembrī (prot. Nr. 52 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 236. nr.; 2018, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 21.4. apakšpunktā vārdus "mācību grāmatu pielāgošanu" ar vārdiem "mācību līdzekļu, tai skaitā mācību grāmatu, pielāgošanu".

2. Izteikt 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. iekšzemes komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, šo noteikumu 25.1.1., 25.1.4., 25.1.5. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. No 2019. gada 1. janvāra vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta izdevumiem un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām tiek piemēroti Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" ietvertie nosacījumi. Minēto vienas vienības izmaksu metodiku nepiemēro transporta pakalpojumiem, kas līdz 2018. gada 31. decembrim iepirkti (noslēgts līgums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;".

3. Izteikt 27.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana) šo noteikumu 25.1.1., 25.1.4., 25.1.5. un 25.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. No 2019. gada 1. janvāra vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālās starppilsētu nozīmes un reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta izdevumiem un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām tiek piemēroti Finanšu ministrijas metodikā "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai" ietvertie nosacījumi. Minēto vienas vienības izmaksu metodiku nepiemēro transporta pakalpojumiem, kas līdz 2018. gada 31. decembrim iepirkti (noslēgts līgums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām;".

4. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Projekta pasākumu īstenošanā finansējuma saņēmējs ievēro šādu laika grafiku:

33.1. pirmsskolas izglītības pakāpē veic mācību satura aprobāciju līdz 2019. gada 31. augustam un uzsāk mācību satura pakāpenisku ieviešanu no 2019. gada 1. septembra;

33.2. pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē veic mācību satura aprobāciju līdz 2020. gada 31. augustam un uzsāk mācību satura pakāpenisku ieviešanu no 2020. gada 1. septembra."

5. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Finansējuma saņēmējs nodrošina datu uzkrāšanu par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības izglītojamo diagnosticējošo darbu un eksāmenu projekta rezultātiem, kā arī par kopējo pedagogu skaitu, kas iesaistīti Eiropas Sociālā fonda pasākumos, tai skaitā profesionālās kompetences pilnveidē."

6. Izteikt 39. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"39. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneri informāciju par profesionālās kompetences pilnveidē iesaistīto pedagogu skaitu uzkrāj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana" ietvaros izveidotajā un projektā pilnveidotajā e-mācību vidē."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!