Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pacientu tiesību likumā

Izdarīt Pacientu tiesību likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 21., 191., 211. nr.; 2017, 259. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6. panta septīto daļu ar vārdiem "vai arī izdara attiecīgu pilnvarojuma ierakstu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā".

2. Papildināt 10. panta piekto daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) apdrošināšanas sabiedrībām - lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanai."

3. Aizstāt 16. panta sestās daļas pirmajā teikumā vārdus "Nacionālais veselības dienests ir saņēmis" ar vārdiem "Veselības inspekcija ir saņēmusi".

4. 17. pantā:

izteikt otrās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Ārstniecības riska fonda līdzekļu turētājs ir Nacionālais veselības dienests, par pacientam izmaksājamo atlīdzību no Ārstniecības riska fonda lemj Veselības inspekcija. Veselības inspekcijas lēmumu attiecībā uz šā likuma 16. pantā paredzēto no Ārstniecības riska fonda pacientam izmaksājamo atlīdzību var apstrīdēt Veselības ministrijā.";

izteikt ceturto daļu šāda redakcijā:

"(4) Ārstniecības riska fonda līdzekļus izlieto pacientu prasījumu apmierināšanai par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī ārstniecības izdevumiem. Ārstniecības riska fonda līdzekļus ne vairāk kā piecu procentu apmērā no kārtējā gadā veikto ārstniecības riska maksājumu apjoma var izmantot pacientu atlīdzības prasījumu izskatīšanai piesaistīto ārstniecības personu, tai skaitā ārstniecības personu profesionālo organizāciju pārstāvju, darba apmaksai. Šā fonda līdzekļu atlikumu izlieto atlīdzības izmaksai pacientiem nākamajos saimnieciskajos gados."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījums šā likuma 6. panta septītajā daļā attiecībā uz pilnvarojuma ierakstu vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

01.01.2019