Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā

Izdarīt Dokumentu legalizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas centrālās iestādes, to funkciju sadalījumu un kārtību, kādā šīs iestādes atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija regulai (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem regulā (ES) Nr. 1024/2012 veic šajā regulā minētās darbības un sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu valsts un pašvaldību iestādēm, nosaka Ministru kabinets."

2. Izteikt 4. un 5. pantu šādā redakcijā:

"4. pants. (1) Latvijā izsniegtu publisku dokumentu, ko paredzēts izmantot ārvalstī, kura ir 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, legalizē zvērināti notāri elektroniski. Minēto dokumentu pieņem elektroniskā vai papīra formā.

(2) Ārvalstī izsniegtu publisku dokumentu, ko paredzēts izmantot Latvijā, un Latvijā izsniegtu publisku dokumentu, ko paredzēts izmantot ārvalstī, kura nav 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts, legalizē tam pilnvarotas diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonas. Minēto dokumentu pieņem tikai papīra formā.

5. pants. (1) Par Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizāciju, uz kuru attiecināma 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu noteiktā legalizācijas kārtība, maksājama valsts nodeva par notariālo darbību izpildi.

(2) Par tāda publiska dokumenta legalizāciju, uz kuru nav attiecināma 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu noteiktā legalizācijas kārtība, maksājama valsts nodeva par publiska dokumenta legalizāciju. Valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumus no valsts nodevas nosaka Ministru kabinets."

3. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II nodaļa
Latvijā izsniegta publiska dokumenta legalizācija
".

4. Papildināt 7. pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) personu apliecinošu dokumentu atvasinājumus un tulkojumus."

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa
Ārvalstī izsniegta publiska dokumenta legalizācija
".

6. 10. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "publiska dokumenta" ar vārdu "juridisks";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lai legalizētu Latvijā izgatavotu atvasinājumu vai tulkojumu ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam, šim ārvalstī izsniegtajam publiskajam dokumentam jābūt legalizētam tā izdevējvalstī."

7. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma grozījumi par 3. panta papildināšanu ar trešo daļu stājas spēkā 2019. gada 16. februārī.

3. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 4. un 5. panta, II un III nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā, 7. panta papildināšanu ar 4. punktu, kā arī grozījumi šā likuma 10. panta pirmajā daļā par vārdu "publiska dokumenta" aizstāšanu ar vārdu "juridisks" un par panta papildināšanu ar trešo daļu stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 14. novembrī

28.11.2018