Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.53

Rīgā 2018.gada 19.septembrī (prot. Nr.34, 66.§)

Grozījums Rīgas domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.33 "Krievu salas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.33 "Krievu salas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 (Rīgas domes 2013.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.219 redakcijā) 15.pielikumu "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" daļā, kas attiecas uz lokālplānojuma teritoriju, 16.pielikumu "Stāvu skaita plāns" daļā, kas attiecas uz lokālplānojuma teritoriju, un 19.pielikumu "Meliorācijas attīstības plāns" daļā, kas attiecas uz lokālplānojuma teritoriju."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 19.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.53 "Grozījums Rīgas domes 2018.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.33 "Krievu salas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi""

1. Īss saistošo noteikumu izklāsts

Rīgas dome 2018.gada 25.aprīlī apstiprināja Krievu salas lokālplānojumu (turpmāk - Lokālplānojums) un izdeva saistošos noteikumus Nr.33 "Krievu salas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (turpmāk - SN33).

Saistošo noteikumu grozījums paredz novērst neatbilstību starp SN33 2.punktu un SN33 1.pielikuma 72.punktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam Lokālplānojums ir īstenojams pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informācijas par saistošo noteikumu īstenošanu saņemšanas. 2018.gada 19.jūlijā tika saņemta VARAM vēstule, kurā norādīts, ka Lokālplānojums ir īstenojams, vienlaicīgi vēršot uzmanību uz neprecizitātēm, kas turpmākajā procesā novēršamas, proti, nesakritību starp saistošo noteikumu 2.punktu un saistošo noteikumu 1.pielikuma 72.punktu.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un Rīgas pilsētas būvvaldē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

25.10.2018