Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10. nr.; 1997, 8. nr.; 1998, 22. nr.; 1999, 14. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 22. nr.; 2005, 2. nr.; 2007, 15. nr.; 2009, 9., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 99., 101., 205. nr.; 2017, 54. nr.; 2018, 132. nr.) šādus grozījumus:

1.  9. pantā:

izteikt pirmās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

"5) nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, ievērojot Zemesgrāmatu likumā noteiktās prasības.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzziņā norādītos apstākļus, kurus neapstiprina Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati, apstiprina, pievienojot uzziņai attiecīgus dokumentus."

2.  10. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, ievērojot Zemesgrāmatu likumā noteiktās prasības;";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzziņā norādītos apstākļus, kurus neapstiprina Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati, apstiprina, pievienojot uzziņai attiecīgus dokumentus.";

izslēgt trešo un ceturto daļu.

3.  10.1 pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, ievērojot Zemesgrāmatu likumā noteiktās prasības;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzziņā norādītos apstākļus, kurus neapstiprina Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati, apstiprina, pievienojot uzziņai attiecīgus dokumentus. Ja zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, tā platību apliecina informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū."

4.  10.2 pantā:

izteikt pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) nekustamā īpašuma apgrūtinājumi, ievērojot Zemesgrāmatu likumā noteiktās prasības.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzziņā norādītos apstākļus, kurus neapstiprina Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati, apstiprina, pievienojot uzziņai attiecīgus dokumentus. Ja zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, tā platību apliecina informācija no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes gabala platību un izvietojumu apvidū."

5.  13. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ja zemes gabals nav kadastrāli uzmērīts, - pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem. Izziņa sastādāma atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja tāds ir apstiprināts. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir apstiprināšanas procesā, pašvaldība izziņu sastāda atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai;";

izslēgt pirmās daļas 5. punktu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nostiprinājuma lūgumam noteiktā kārtībā izgatavotus un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētus zemes robežu plānus pievieno zemesgrāmatu nodaļa."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 11. oktobrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 24. oktobrī

01.12.2019