Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 616

Rīgā 2018. gada 2. oktobrī (prot. Nr. 45 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punktu, Izglītības likuma 14. panta
1.1 punktu un Augstskolu likuma 3. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 119. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 21. panta 1. punktu, Izglītības likuma 14. panta 1.1 punktu un Augstskolu likuma 3. panta sesto daļu".

2. Izteikt 1. pielikuma 2. tabulas "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti" 8. līmeni šādā redakcijā:

"8. Spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē Spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem vai mākslinieciskai jaunradei atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to lietošanai praksē, īstenojot mākslinieciskās jaunrades darbu mākslinieciskās darbības jomās vai būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu (savu nozari) ar plašām zinātniskām aprindām un sabiedrību kopumā.

Spēj īstenot starptautiskas nozīmes mākslinieciskās jaunrades projektus.

Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un prasmes.

Spēj patstāvīgi paaugstināt mākslinieciski augstvērtīgu darbu veidošanas prasmes un attīstīt praktiskās iemaņas unikālu starptautiska līmeņa ideju un mākslinieciskās jaunrades darba īstenošanā

Spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju vai mākslinieciskās jaunrades uzdevumus mākslinieciskās darbības jomās, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus vai mākslinieciskās jaunrades projektus, tai skaitā starptautiskus"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

05.10.2018