Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā

Izdarīt Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 3. punkta prasība neattiecas uz fizisko personu - autoru vai izpildītāju -, kura pirms radošās personas statusa pieprasīšanas sasniegusi pensijas vecumu vai saņem izdienas pensiju."

2. 15. pantā:

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus un skaitli "izņemot šā panta pirmās daļas 3. punktā noteikto atbalsta stipendiju" ar teikumu "Šis noteikums neattiecas uz personām, kuras iesniedz pieteikumu par šā panta pirmās daļas 3. punktā minētās atbalsta stipendijas saņemšanu.";

izteikt otrās daļas 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3) tā atbalsta stipendijas pieprasīšanas un saņemšanas laikā neatrodas darba vai valsts civildienesta tiesiskajās attiecībās vai citās līdzīga rakstura pastāvīgās nodarbinātības attiecībās. Šis noteikums neattiecas uz personām, kuras iesniedz pieteikumu par šā panta pirmās daļas 1. vai 3. punktā minētās atbalsta stipendijas saņemšanu;

4) tās ienākumi triju kalendāra mēnešu laikā pirms atbalsta stipendijas pieprasījuma iesniegšanas vidēji katrā mēnesī nesasniedz 75 procentus no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra. Šis noteikums neattiecas uz personām, kuras iesniedz pieteikumu par šā panta pirmās daļas 2. vai 3. punktā minētās atbalsta stipendijas saņemšanu;";

aizstāt trešajā daļā vārdus "personas, kas sasniegušas pensijas vecumu vai saņem izdienas pensiju" ar vārdiem "personas, kurām ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai personas, kuras saņem izdienas pensiju";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "iestāžu reģistriem par" ar vārdiem "personas ienākumiem".

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 2. oktobrī

16.10.2018