Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 574

Rīgā 2018. gada 11. septembrī (prot. Nr. 42 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 44. nr.; 2017, 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1. apakšpunktā skaitli "3 186 155" ar skaitli "954 835".

2. Aizstāt 18.2.4. apakšpunktā vārdus "dienas nauda ārvalstu komandējumiem" ar vārdiem "ārvalstu komandējumu izmaksas".

3. Svītrot 19.2. apakšpunktā vārdus "īres un".

4. Izteikt 19.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas šo noteikumu 18.1.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam."

5. Izteikt 30.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.1.3. veic darba aizsardzības prasību ieviešanas izvērtējumu (pēcpārbaudi) šo noteikumu 30.1.1. apakšpunktā minētajos uzņēmumos, izņemot gadījumus, ja šo noteikumu 30.1.1. apakšpunktā minētie uzņēmumi šo noteikumu 16.4.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir saņēmuši atbalstu tikai darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācībām;".

6. Izteikt 38.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām;".

7. Aizstāt 41. punktā skaitļus un vārdus "2022. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 31. decembrim".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

14.09.2018