Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 405

Rīgā 2018. gada 29. augustā (prot. Nr. 40 23. §)

Par vienreizēja atbalsta piešķiršanu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

1. Sakarā ar Latvijas valsts simtgadi piešķirt vienreizēju atbalstu (turpmāk - atbalsts) 100 euro apmērā politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss ir piešķirts līdz 2018. gada 30. septembrim, kuriem Iedzīvotāju reģistrā norādītais statuss ir "aktīvs", kuriem deklarēta vai reģistrēta dzīvesvietas adrese Latvijā un par kuriem nav reģistrētas ziņas par miršanas faktu.

2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nodrošināt atbalsta piešķiršanu un izmaksu šā rīkojuma 1. punktā minētajām personām līdz 2018. gada 31. decembrim.

3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pieprasījumu, līdz 2018. gada 1. oktobrim sniegt informāciju (personas kodu) par personām, kuras atbilst šā rīkojuma 1. punktā noteiktajiem kritērijiem.

4. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai atbalstu šā rīkojuma 1. punktā minētajām personām, kuras ir invaliditātes vai vecuma pensijas saņēmējas, piešķirt un izmaksāt vienlaikus ar vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju bez personas iesnieguma.

5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai līdz 2018. gada 15. oktobrim informēt šā rīkojuma 1. punktā minētās personas, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, par iespēju saņemt atbalstu un nosūtīt uz personas deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adresi Latvijā paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību. Paziņojumā norādīt, ka persona:

5.1. iesniegumu atbalsta piešķiršanai var iesniegt līdz 2018. gada 15. novembrim klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), pa pastu, elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (www.latvija.lv) vai e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei";

5.2. iesniegumā norāda šādas ziņas:

5.2.1. vārds, uzvārds;

5.2.2. personas kods;

5.2.3. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5.2.4. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs.

6. Atbalsts ir pielīdzināms likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 16. punktā minētajai kompensācijai, kas netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

7. Ieteikt pašvaldībām izmaksāto atbalstu neņemt vērā, nosakot personas ienākumus un novērtējot materiālos resursus, ja persona pieprasa sociālo palīdzību saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.

8. Labklājības ministrijai atbalsta izmaksu nodrošināt no valsts budžetā 2018. gadam pamatbudžeta apakšprogrammā 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" paredzētajiem līdzekļiem, savukārt atbalsta izmaksas nodrošināšanai nepieciešamos administratīvos izdevumus segt no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

29.08.2018