Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 365

Rīgā 2018. gada 8. augustā (prot. Nr. 37 43. §)

Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Vaidas-Kalnāji ceļa starpgabals" un "Vidzemes autoceļš P5" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Ikšķiles novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:

1.1. "Vaidas-Kalnāji ceļa starpgabals" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 013 0072) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 013 0068) 0,0389 ha platībā - Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā;

1.2. "Vidzemes autoceļš P5" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7494 014 0065) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 014 0060) 0,0835 ha platībā - Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.

2. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmajai daļai izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;

2.2. nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.3. bez atlīdzības nodot Ikšķiles novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis