Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 486

Rīgā 2018. gada 7. augustā (prot. Nr. 37 47. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 55., 194. nr.; 2017, 36. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.2. veikt neinfekcijas slimību uzraudzību, organizēt slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumus, kā arī izvērtēt faktorus, kuri var ietekmēt sabiedrības veselību;";

1.2. papildināt noteikumus ar 3.9., 3.10. un 3.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.9. izstrādāt un uzturēt veselības aprūpes rezultatīvo rādītāju un indikatoru klāstu ārstniecības iestāžu darbības un rezultātu analīzei;

3.10. sniegt valsts pārvaldes institūcijām informatīvo atbalstu iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes īstenošanā;

3.11. sagatavot izstrādājamo klīnisko vadlīniju sarakstu, izvērtēt klīniskās vadlīnijas un nodrošināt to ieviešanas metodisko vadību.";

1.3. svītrot 4.12.11. apakšpunktu;

1.4. papildināt noteikumus ar 4.12.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.12.13. klīnisko vadlīniju datubāzi;";

1.5. papildināt 4.16. apakšpunktu aiz vārdiem "uzraudzības centru" ar vārdiem un skaitļiem "un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Regulai (ES) 2017/2101, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1920/2006 attiecībā uz informācijas apmaiņu, agrīnās brīdināšanas sistēmu un riska novērtēšanu saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām (turpmāk - regula 2017/2101)";

1.6. izteikt 4.17. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.17. nodrošina informācijas apmaiņu starp Eiropas Informācijas tīkla par narkotikām un narkomāniju (Reitox) valsts specializēto centru, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru un Eiropolu par jaunām psihoaktīvām vielām, to atklāšanu un identificēšanu, lietošanu un lietošanas paradumiem, šo vielu izgatavošanu, ieguvi, izplatīšanu un izplatīšanas metodēm, nelikumīgu tirdzniecību un komerciālo, medicīnisko un zinātnisko pielietojumu, kā arī iespējamiem un apzinātajiem riskiem atbilstoši regulai 2017/2101;";

1.7. papildināt noteikumus ar 4.21. un 4.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.21. uzkrāj datus par veselības aprūpes rezultatīvajiem rādītājiem un indikatoriem un veic to analīzi;

4.22. veido konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesu aprakstus, kas balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem.";

1.8. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Šo noteikumu 3.11., 4.2.13. un 4.22. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī."

2. Šo noteikumu 1.5. un 1.6. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 23. novembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

10.08.2018