Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 397

Rīgā 2018. gada 3. jūlijā (prot. Nr. 31 15. §)
Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
21. panta 1. punktu

1. Noteikumi nosaka nacionālo statistisko klasifikāciju "Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators" (turpmāk – klasifikators).

2. Klasifikators ir sistematizēts ūdens saimniecisko iecirkņu kodu saraksts, lai nodrošinātu vienotu ūdens saimniecisko iecirkņu klasificēšanu.

3. Šo noteikumu izpratnē ūdens saimnieciskais iecirknis ir jebkurš ūdensteces (vai tās posma starp divām pietekām) vai ūdenstilpes sateces baseins, kuru veido reāla virszemes ūdeņu notece, ievērojot apkārtnes reljefu, hidrogrāfisko tīklu, meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves.

4. Klasifikatora objekti ir Latvijas teritorijā pilnībā vai daļēji esošas:

4.1. ūdensteces, kuru kopējais garums ir lielāks par 10 kilometriem;

4.2. ūdensteces vai ūdenstilpes, kuru sateces baseini ir lielāki par 25 kvadrātkilometriem.

5. Klasifikatora objektus klasificē pēc to atrašanās vietas, ņemot vērā upju baseinu apgabala teritoriju, kurā atrodas ūdens saimnieciskais iecirknis.

6. ūdens saimniecisko iecirkņu klasificēšanai par pamatu izmanto upju baseinu apgabalā nodalītā attiecīgā lielbaseina kodu (atbilstoši ūdens saimnieciskā iecirkņa atrašanās vietai) (1. pielikums). Ūdens saimniecisko iecirkņu kodus, kas noteikti atkarībā no hidrogrāfiskā tīkla, veido 2–10 cipari (decimālās zīmes).

7. Par kartogrāfisko pamatni klasifikatorā iekļauto ūdensteču garumu un konfigurācijas noteikšanai izmanto Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras ģeotelpiskos datus atbilstoši mērogam 1:10000.

8. Ventas upju baseinu apgabala ūdens saimniecisko iecirkņu kodi ir noteikti šo noteikumu 2. pielikumā, un ūdenstecēm atbilstošās garuma kategorijas ir noteiktas šo noteikumu 3. pielikumā.

9. Lielupes upju baseinu apgabala ūdens saimniecisko iecirkņu kodi ir noteikti šo noteikumu 4. pielikumā, un ūdenstecēm atbilstošās garuma kategorijas ir noteiktas šo noteikumu 5. pielikumā.

10. Gaujas upju baseinu apgabala ūdens saimniecisko iecirkņu kodi ir noteikti šo noteikumu 6. pielikumā, un ūdenstecēm atbilstošās garuma kategorijas ir noteiktas šo noteikumu 7. pielikumā.

11. Daugavas upju baseinu apgabala ūdens saimniecisko iecirkņu kodi ir noteikti šo noteikumu 8. pielikumā, un ūdenstecēm atbilstošās garuma kategorijas ir noteiktas šo noteikumu 9. pielikumā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 397
Upju baseinu apgabalu sadalījums upju lielbaseinos

Nr.
p.k.

Upju baseinu apgabals

Lielbaseina kods

Lielbaseina apraksts

1.

Ventas

33

upju baseini no Lietuvas robežas līdz Liepājas ezera kanāla baseinam

2.

34

Liepājas ezera kanāla baseins

3.

35

mazo upju baseini starp Liepājas ezera kanālu un Ventu

4.

36

Ventas baseins

5.

37

mazo upju baseini starp Ventu un Lielupi

6.

Lielupes

22

Nemunas baseins (Nemuna ietek Baltijas jūrā Lietuvas teritorijā, bet Nemunas baseina teritoriālā izvietojuma dēļ Latvijas teritorijā tas ir pievienots Lielupes upju baseina apgabalam)

7.

38

Lielupes baseins

8.

39

mazo upju baseini Buļļu salas teritorijā starp Lielupi un Daugavu

9.

Daugavas

41

Daugavas lejasgala baseins (līdz Aiviekstei)

10.

42

Aiviekstes baseins

11.

43

Daugavas augšgala baseins (augšpus Aiviekstes)

12.

68

Veļikajas augšgala baseins

13.

Gaujas

51

upju baseini starp Daugavu un Gauju

14.

52

Gaujas baseins

15.

53

mazo upju baseini starp Gauju un Salacu

16.

54

Salacas baseins

17.

55

upju baseini starp Salacu un Igaunijas robežu

18.

56

Pērnavas baseins

19.

63

Peipusa ezera baseins

20.

64

Emajegi baseins
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 397
Ventas upju baseinu apgabala ūdens saimniecisko iecirkņu kodi

Nr.
p.k.

Ūdensteces vai sateces baseina nosaukums

Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods

Ūdens saimnieciskā iecirkņa apraksts

Pietekas pazīme1

Sateces baseina pazīme2

Informācija par izmaiņām klasificēšanā3

Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods ŪSIK20104

Ūdens saimnieciskā iecirkņa apraksts ŪSIK20105

1.

Kaņava

3362

Kaņava no iztekas līdz valsts robežai  

La

     

2.

Sventāja

3363

Sventāja no Luknes līdz valsts robežai  

La

     

3.

Lukne

33641

Lukne no Ģeišupes līdz ietekai Sventājā

L

Ro

     

4.

Ģeišupe

33642

Ģeišupe no iztekas līdz ietekai Luknē

L

       

5.

Lukne

33643

Lukne no iztekas līdz Ģeišupei  

Ro

     

6.

Baltijas jūra no Papes ezera kanāla līdz Sventājai

337

Baltijas jūra no Papes ezera kanāla līdz Sventājai

J

       

7.

Papes kanāls

3381

Papes kanāls no Līgupes–Paurupes kanāla līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

8.

Līgupes–Paurupes kanāls

33821

Līgupes–Paurupes kanāls no Paurupes līdz ietekai Papes kanālā

K

       

9.

Līgupes–Paurupes kanāls

33823

Līgupes–Paurupes kanāls no Līgupes (iztekas) līdz Paurupei          

10.

Papes kanāls

3383

Papes kanāls no Papes ezera līdz Līgupes–Paurupes kanālam     Mainīts kods

33831

Satece Papes ezerā no Tukleru kanāla līdz Līgupes–Paurupes kanālam

11.

Papes ezers

33851

Papes ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

Mainīts kods

3383

Papes ezers

12.

Satece Papes ezerā no Tukleru kanāla līdz Papes kanālam

33853

Satece Papes ezerā no Tukleru kanāla līdz Papes kanālam

U

  Mainīts kods

33831

Satece Papes ezerā no Tukleru kanāla līdz Līgupes–Paurupes kanālam

13.

Tukleru kanāls

338541

Tukleru kanāls no Papes poldera kanāla līdz Papes ezeram

U

  Mainīts kods

338321

Tukleru kanāls

14.

Papes poldera kanāls

3385421

Papes poldera kanāls no Papes poldera dambja līdz Tukleru kanālam

P

  Jauns iecirknis    

15.

Papes poldera kanāls

3385423

Papes poldera kanāls no iztekas līdz Papes poldera dambim (Papes polderis)     Mainīts kods

338322

Papes polderis (labais) no iztekas līdz Tukleru kanālam

16.

Tukleru kanāls

338543

Tukleru kanāls no iztekas līdz Papes poldera kanālam     Mainīts kods

338321

Tukleru kanāls

17.

Kalnišķu strauts

33856

Kalnišķu strauts no iztekas līdz ietekai Papes ezerā

U

  Mainīts kods

33834

Kalnišķu strauts no iztekas līdz ietekai Papes ezerā

18.

Satece Papes ezerā no Līgupes–Paurupes kanāla līdz Kalnišķu strautam

33857

Satece Papes ezerā no Līgupes–Paurupes kanāla līdz Kalnišķu strautam

U

  Mainīts kods

33835

Satece Papes ezerā augšpus Kalnišķu strauta

19.

Līgupe

3385821

Līgupe no Bružupes līdz ietekai Papes ezerā

U

  Apvienoti iecirkņi, mainīta ieteka

338241

Līgupe no Bružupes līdz ietekai Līgupes–Paurupes kanālā

20.

Bružupe

3385822

Bružupe no iztekas līdz ietekai Līgupē

L

  Mainīts kods

338242

Bružupe no iztekas līdz ietekai Līgupē

21.

Līgupe

3385823

Līgupe no iztekas līdz Bružupei     Mainīts kods

338243

Līgupe no iztekas līdz Bružupei

22.

Paurupe

3385841

Paurupe no Līgupes–Paurupes kanāla līdz ietekai Papes ezerā

U

  Jauns iecirknis    

23.

Paurupe

3385843

Paurupe no Rucavas līdz savienojumam ar Līgupes–Paurupes kanālu     Mainīts kods

338221

Paurupe no Rucavas līdz ietekai Līgupes–Paurupes kanālā

24.

Rucava

3385844

Rucava no iztekas līdz ietekai Paurupē

L

  Mainīts kods

338222

Rucava no iztekas līdz ietekai Paurupē

25.

Paurupe

3385845

Paurupe no iztekas līdz Rucavai     Mainīts kods

338223

Paurupe no iztekas līdz Rucavai

26.

Baltijas jūra no Tirdzniecības kanāla līdz Papes kanālam

339

Baltijas jūra no Tirdzniecības kanāla līdz Papes kanālam

J

       

27.

Tirdzniecības kanāls

341

Tirdzniecības kanāls no Liepājas ezera līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

28.

Liepājas ezers

3421

Liepājas ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

Apvienoti iecirkņi

34273

Satece Liepājas ezerā no Bārtas līdz Rumbas polderim

29.

Ālande

34221

Ālande no Cietokšņa kanāla līdz ietekai Liepājas ezerā

U

       

30.

Cietokšņa kanāls

342221

Cietokšņa kanāls no Tosmares ezera līdz ietekai Ālandē

L

       

31.

Tosmares ezers

342223

Tosmares ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

32.

Cietokšņa kanāls

342225

Cietokšņa kanāls no iztekas līdz Tosmares ezeram     Jauns iecirknis    

33.

Ālande

34223

Ālande no Aļļupītes līdz Cietokšņa kanālam          

34.

Aļļupīte

34224

Aļļupīte no iztekas līdz ietekai Ālandē

L

       

35.

Ālande

34225

Ālande no Kazupes līdz Aļļupītei          

36.

Kazupe

34226

Kazupe no iztekas līdz ietekai Ālandē

K

       

37.

Ālande

34227

Ālande no Eiles strauta līdz Kazupei          

38.

Eiles strauts

34228

Eiles strauts no iztekas līdz ietekai Ālandē

K

       

39.

Ālande

34229

Ālande no iztekas līdz Eiles strautam          

40.

Satece Liepājas ezerā no Arāja poldera līdz Ālandei

3423

Satece Liepājas ezerā no Arāja poldera līdz Ālandei

U

       

41.

Arāja poldera maģistrālais kanāls

3424

Arāja poldera maģistrālais kanāls no iztekas līdz Liepājas ezeram (Arāja polderis)

P

       

42.

Otaņķe

34261

Otaņķe no Rumbas poldera apvadkanāla līdz ietekai Liepājas ezerā

U

       

43.

Rumbas poldera apvadkanāls

34262

Rumbas poldera apvadkanāls no iztekas līdz ietekai Otaņķē

K

       

44.

Otaņķe

34263

Otaņķe no Kaķenes līdz Rumbas poldera apvadkanālam          

45.

Kaķene

34264

Kaķene no iztekas līdz ietekai Otaņķē

K

       

46.

Otaņķe

34265

Otaņķe no iztekas līdz Kaķenei          

47.

Rumbas poldera maģistrālais kanāls

34272

Rumbas poldera maģistrālais kanāls no iztekas līdz ietekai Liepājas ezerā (Rumbas polderis)

P

       

48.

Bārta

34281

Bārta no Toseles līdz ietekai Liepājas ezerā

U

Ka

     

49.

Tosele

342821

Tosele no Bārtas vecupes līdz ietekai Bārtā

K

       

50.

Bārtas vecupe (Bernātu poldera pievadkanāls)

342822

Bārtas vecupe no iztekas līdz ietekai Toselē (Bernātu polderis)

P

       

51.

Tosele

342823

Tosele no Toseles–Mēķes poldera apvadkanāla līdz Bārtas vecupei     Jauns iecirknis    

52.

Toseles–Mēķes poldera apvadkanāls

3428241

Toseles–Mēķes poldera apvadkanāls no Mēķes poldera maģistrālā kanāla līdz ietekai Toselē

L

       

53.

Mēķes poldera maģistrālais kanāls

3428242

Mēķes poldera maģistrālais kanāls no iztekas līdz ietekai Toseles–Mēķes poldera apvadkanālā (Mēķes polderis)

P

       

54.

Toseles–Mēķes poldera apvadkanāls

3428243

Toseles–Mēķes poldera apvadkanāls no iztekas līdz Mēķes poldera maģistrālajam kanālam          

55.

Tosele

342826

Tosele no iztekas līdz Toseles–Mēķes poldera apvadkanālam (Toseles polderis)     Mainīts kods

342822

Toseles polderis no iztekas līdz satekai ar Kaņieri

56.

Bārta

34283

Bārta no Ječupes līdz Toselei          

57.

Ječupe

342841

Ječupe no Roļu grāvja līdz ietekai Bārtā

K

       

58.

Roļu grāvis

342842

Roļu grāvis no iztekas līdz ietekai Ječupē

L

       

59.

Ječupe

342843

Ječupe no iztekas līdz Roļu grāvim          

60.

Bārta

342851

Bārta no Ķīburu strauta līdz Ječupei          

61.

Ķīburu strauts

3428521

Ķīburu strauts no Zvirgzdupes līdz ietekai Bārtā

L

       

62.

Zvirgzdupe

3428522

Zvirgzdupe no iztekas līdz ietekai Ķīburu strautā

K

       

63.

Ķīburu strauts

3428523

Ķīburu strauts no iztekas līdz Zvirgzdupei          

64.

Bārta

342853

Bārta no Kārklupes līdz Ķīburu strautam          

65.

Kārklupe

342854

Kārklupe no iztekas līdz ietekai Bārtā

L

       

66.

Bārta

3428551

Bārta no Naudupes līdz Kārklupei          

67.

Naudupe

3428552

Naudupe no iztekas līdz ietekai Bārtā

K

       

68.

Bārta

3428553

Bārta no Elkupītes līdz Naudupei          

69.

Elkupīte

3428554

Elkupīte no iztekas līdz ietekai Bārtā

L

       

70.

Bārta

3428555

Bārta no Vārtājas līdz Elkupītei          

71.

Vārtāja

342861

Vārtāja no Birztalas līdz ietekai Bārtā

L

       

72.

Birztala

3428621

Birztala no Braucupes līdz ietekai Vārtājā

K

       

73.

Braucupe

3428622

Braucupe no iztekas līdz ietekai Birztalā

L

       

74.

Birztala

3428623

Birztala no iztekas līdz Braucupei          

75.

Vārtāja

3428631

Vārtāja no Olupes līdz Birztalai          

76.

Olupe

3428632

Olupe no iztekas līdz ietekai Vārtājā

L

       

77.

Vārtāja

3428633

Vārtāja no Virgas līdz Olupei          

78.

Virga

3428641

Virga no Melnupes līdz ietekai Vārtājā

K

       

79.

Melnupe

34286421

Melnupe no Lašupes līdz ietekai Virgā

L

       

80.

Lašupe

34286422

Lašupe no iztekas līdz ietekai Mellupē

K

       

81.

Melnupe

34286423

Melnupe no iztekas līdz Lašupei          

82.

Virga

3428643

Virga no Niedrupes līdz Melnupei          

83.

Niedrupe

3428644

Niedrupe no iztekas līdz ietekai Virgā

L

       

84.

Virga

3428645

Virga no Dobeļupes līdz Niedrupei          

85.

Dobeļupe

3428646

Dobeļupe no iztekas līdz ietekai Virgā

L

       

86.

Virga

3428647

Virga no Lībjupes līdz Dobeļupei          

87.

Lībjupe

3428648

Lībjupe no iztekas līdz ietekai Virgā

L

       

88.

Virga

3428649

Virga no iztekas līdz Lībjupei          

89.

Vārtāja

3428651

Vārtāja no Dreimaņu grāvja līdz Virgai          

90.

Dreimaņu grāvis

3428652

Dreimaņu grāvis no iztekas līdz ietekai Vārtājā

L

       

91.

Vārtāja

3428653

Vārtāja no Padones strauta līdz Dreimaņu grāvim          

92.

Padones strauts

3428661

Padones strauts no Plūģupītes līdz ietekai Vārtājā

L

       

93.

Plūģupīte

3428662

Plūģupīte no iztekas līdz ietekai Padones strautā

K

       

94.

Padones strauts

3428663

Padones strauts no Kalējupītes līdz Plūģupītei          

95.

Kalējupīte

3428664

Kalējupīte no iztekas līdz ietekai Padones strautā

K

       

96.

Padones strauts

3428665

Padones strauts no iztekas līdz Kalējupītei          

97.

Vārtāja

342867

Vārtāja no Āģēres līdz Padones strautam          

98.

Āģēre

3428681

Āģēre no Čikstes līdz ietekai Vārtājā

K

       

99.

Čikste

3428682

Čikste no iztekas līdz ietekai Āģērē

K

       

100.

Āģēre

3428683

Āģēre no Remeses līdz Čikstei          

101.

Remese

3428684

Remese no iztekas līdz ietekai Āģērē

K

       

102.

Āģēre

3428685

Āģēre no iztekas līdz Remesei          

103.

Vārtāja

3428691

Vārtāja no Sepenes ezera līdz Āģērei          

104.

Sepenes ezers

3428693

Sepenes ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

105.

Bārta

342871

Bārta no Sargupes līdz Vārtājai          

106.

Sargupe

342872

Sargupe no iztekas līdz ietekai Bārtā

K

       

107.

Bārta

342873

Bārta no Roļu upes līdz Sargupei          

108.

Roļu upe

342874

Roļu upe no iztekas līdz ietekai Bārtā

K

       

109.

Bārta

342875

Bārta no Apšes līdz Roļu upei  

Ka

     

110.

Apše

342881

Apše no Ruņas līdz ietekai Bārtā

L

Ro

     

111.

Ruņa

3428821

Ruņa no Žagāres līdz ietekai Apšē

L

       

112.

Žagāre

3428822

Žagāre no iztekas līdz ietekai Ruņā

L

       

113.

Ruņa

34288231

Ruņa no Vidvides līdz Žagārei     Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

3428823

Ruņa no iztekas līdz Žagārei

114.

Vidvide

34288232

Vidvide no iztekas līdz ietekai Ruņā

K

  Mainīts kods

3428842

Vidvide no iztekas līdz ietekai Vecajā Ruņā

115.

Ruņa

34288233

Ruņa no Kauliņupītes līdz Vidvidei     Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

3428823

Ruņa no iztekas līdz Žagārei

116.

Kauliņupe

3428824

Kauliņupe no iztekas līdz ietekai Ruņā

L

  Mainīts kods

3428844

Kauliņupe no iztekas līdz ietekai Vecajā Ruņā

117.

Ruņa

3428825

Ruņa no Dakterišķes līdz Kauliņupei     Mainīts kods

3428845

Vecā Ruņa no Dakterišķes līdz Kauliņupei

118.

Dakterišķe

3428826

Dakterišķe no iztekas līdz ietekai Ruņā

K

  Mainīts kods

3428846

Dakterišķe no iztekas līdz ietekai Vecajā Ruņā

119.

Ruņa

3428827

Ruņa no Augustupes līdz Dakterišķei     Mainīts kods

3428847

Vecā Ruņa no Augustupes līdz Dakterišķei

120.

Augustupe

3428828

Augustupe no iztekas līdz ietekai Ruņā

L

  Mainīts kods

3428848

Augustupe no iztekas līdz ietekai Vecajā Ruņā

121.

Ruņa

3428829

Ruņa no iztekas līdz Augustupei     Mainīts kods

3428849

Vecā Ruņa no iztekas līdz Augustupei

122.

Apše

342883

Apše no Vecās Ruņas līdz Ruņai  

Ro

     

123.

Vecā Ruņa

342884

Vecā Ruņa no iztekas līdz ietekai Apšē

L

  Mainīts kods

3428841

Vecā Ruņa no Vidvides līdz ietekai Apšē

124.

Apše

342885

Apše no Sārtes līdz Vecajai Ruņai  

Ro

     

125.

Sārte

342886

Sārte no iztekas līdz ietekai Apšē

L

Ro

     

126.

Lankupīte

342892

Lankupīte no iztekas līdz valsts robežai  

La

Mainīts kods

34289

Bārta no iztekas līdz Apšei

127.

Satece Liepājas ezerā no Reiņa poldera līdz Bārtai

34291

Satece Liepājas ezerā no Reiņa poldera līdz Bārtai

U

       

128.

Reiņa poldera maģistrālais kanāls

34292

Reiņa poldera maģistrālais kanāls no iztekas līdz ietekai Liepājas ezerā (Reiņa polderis)

P

       

129.

Satece Liepājas ezerā no Reiņa poldera līdz Tirdzniecības kanālam

34293

Satece Liepājas ezerā no Reiņa poldera līdz Tirdzniecības kanālam

U

       

130.

Baltijas jūra no Lenkupes līdz Tirdzniecības kanālam

3511

Baltijas jūra no Lenkupes līdz Tirdzniecības kanālam

J

       

131.

Lenkupe

3512

Lenkupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

132.

Baltijas jūra no Kārļupītes līdz Lenkupei

3513

Baltijas jūra no Kārļupītes līdz Lenkupei

J

       

133.

Kārļupīte

3514

Kārļupīte no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

134.

Baltijas jūra no Bubiera līdz Kārļupītei

3515

Baltijas jūra no Bubiera līdz Kārļupītei

J

       

135.

Bubieris

3521

Bubieris no Bubierpietekas (ar Kristapenes grāvi) līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

136.

Bubierpieteka (ar Kristapenes grāvi)

3522

Bubierpieteka (ar Kristapenes grāvi) no iztekas līdz ietekai Bubierī

K

       

137.

Bubieris

3523

Bubieris no iztekas līdz Bubierpietekai (ar Kristapenes grāvi)          

138.

Baltijas jūra no Kapupes līdz Bubierim

3531

Baltijas jūra no Kapupes līdz Bubierim

J

       

139.

Kapupe

3532

Kapupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

140.

Baltijas jūra no Griguļupes līdz Kapupei

3533

Baltijas jūra no Griguļupes līdz Kapupei

J

       

141.

Griguļupe

3534

Griguļupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

142.

Baltijas jūra no Rudupes līdz Griguļupei

3535

Baltijas jūra no Rudupes līdz Griguļupei

J

       

143.

Rudupe

3536

Rudupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

144.

Baltijas jūra no Sakas līdz Rudupei

3537

Baltijas jūra no Sakas līdz Rudupei

J

       

145.

Saka

3541

Saka no Mindes orgas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

146.

Mindes orga

3542

Mindes orga no iztekas līdz ietekai Sakā

L

       

147.

Saka

3543

Saka no Tebras un Durbes satekas līdz Mindes orgai          

148.

Tebra

354411

Tebra no Kāvužu valka līdz satekai ar Durbi

L

       

149.

Kāvužu valks

354412

Kāvužu valks no iztekas līdz ietekai Tebrā

K

       

150.

Tebra

354413

Tebra no Āpu valka līdz Kāvužu valkam          

151.

Āpu valks

354414

Āpu valks no iztekas līdz ietekai Tebrā

K

       

152.

Tebra

354415

Tebra no Saļienas orgas līdz Āpu valkam          

153.

Saļienas orga

354416

Saļienas orga no iztekas līdz ietekai Tebrā

L

       

154.

Tebra

354417

Tebra no Jēkabvalka līdz Saļienas orgai          

155.

Jēkabvalks

354418

Jēkabvalks no iztekas līdz ietekai Tebrā

K

       

156.

Tebra

354419

Tebra no Grāpstes līdz Jēkabvalkam          

157.

Grāpste

354421

Grāpste no Mālvalka līdz ietekai Tebrā

K

       

158.

Mālvalks

354422

Mālvalks no iztekas līdz ietekai Grāpstē

K

       

159.

Grāpste

354423

Grāpste no iztekas līdz Mālvalkam          

160.

Tebra

35443

Tebra no Alokstes līdz Grāpstei          

161.

Alokste

354441

Alokste no Skaldas līdz ietekai Tebrā

L

       

162.

Skalda

3544421

Skalda no Raudiņas līdz ietekai Alokstē

L

       

163.

Raudiņa

3544422

Raudiņa no iztekas līdz ietekai Skaldā

L

       

164.

Skalda

3544423

Skalda no Lapupes līdz Raudiņai          

165.

Lapupe

3544424

Lapupe no iztekas līdz ietekai Skaldā

L

       

166.

Skalda

3544425

Skalda no iztekas līdz Lapupei          

167.

Alokste

3544431

Alokste no Bērzu valka līdz Skaldai          

168.

Bērzu valks

3544432

Bērzu valks no iztekas līdz ietekai Alokstē

K

       

169.

Alokste

3544433

Alokste no Vaipas līdz Bērzu valkam          

170.

Vaipa

3544441

Vaipa no Pūņupītes līdz ietekai Alokstē

L

       

171.

Pūņupīte

3544442

Pūņupīte no iztekas līdz ietekai Vaipā

K

       

172.

Vaipa

3544443

Vaipa no iztekas līdz Pūņupītei          

173.

Alokste

3544451

Alokste no Piņķupītes un Misikas satekas līdz Vaipai          

174.

Misika

3544452

Misika no iztekas līdz satekai ar Piņķupīti

L

       

175.

Piņķupīte

3544454

Piņķupīte no iztekas līdz satekai ar Misiku

K

  Mainīts kods

3544453

Alokste no iztekas līdz Misikai

176.

Tebra

35445

Tebra no Lažas līdz Alokstei          

177.

Laža

35446

Laža no iztekas līdz ietekai Tebrā

L

       

178.

Tebra

354471

Tebra no Metupītes līdz Lažai          

179.

Metupīte

354472

Metupīte no iztekas līdz ietekai Tebrā

K

       

180.

Tebra

354473

Tebra no iztekas līdz Metupītei          

181.

Durbe

354611

Durbe no Kārpas līdz satekai ar Tebru

K

       

182.

Kārpa

354612

Kārpa no iztekas līdz ietekai Durbē

K

       

183.

Durbe

354613

Durbe no Laumaņu valka līdz Kārpai          

184.

Laumaņu valks

354614

Laumaņu valks no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

185.

Durbe

354615

Durbe no Andreviču valka līdz Laumaņu valkam          

186.

Andreviču valks

354616

Andreviču valks no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

187.

Durbe

354617

Durbe no Sūriku valka līdz Andreviču valkam          

188.

Sūriku valks

354618

Sūriku valks no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

189.

Durbe

354619

Durbe no Atupes līdz Sūriku valkam          

190.

Atupe

35462

Atupe no iztekas līdz ietekai Durbē

K

       

191.

Durbe

354631

Durbe no Gārdes līdz Atupei          

192.

Gārde

354632

Gārde no iztekas līdz ietekai Durbē

K

       

193.

Durbe

354633

Durbe no Pilsnikas līdz Gārdei          

194.

Pilsnika

354634

Pilsnika no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

195.

Durbe

354635

Durbe no Cepļupes līdz Pilsnikai          

196.

Cepļupe

354636

Cepļupe no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

197.

Durbe

354637

Durbe no Dubeņas līdz Cepļupei          

198.

Dubeņa

354638

Dubeņa no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

199.

Durbe

354639

Durbe no Akmenes līdz Dubeņai          

200.

Akmene

35464

Akmene no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

201.

Durbe

354651

Durbe no Ilmutes līdz Akmenei          

202.

Ilmute

354652

Ilmute no iztekas līdz ietekai Durbē

K

       

203.

Durbe

354653

Durbe no Rāvenes līdz Ilmutei     Jauns iecirknis    

204.

Rāvene

35466

Rāvene no iztekas līdz ietekai Durbē

L

       

205.

Durbe

354671

Durbe no Aisteres līdz Rāvenei          

206.

Aistere

354672

Aistere no iztekas līdz ietekai Durbē

K

       

207.

Durbe

354673

Durbe no Durbes ezera līdz Aisterei          

208.

Durbes ezers

354691

Durbes ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

209.

Lāņupe

354692

Lāņupe no iztekas līdz ietekai Durbes ezerā

U

       

210.

Trumpe

354694

Trumpe no iztekas līdz ietekai Durbes ezerā

U

       

211.

Baltijas jūra no Rīvas līdz Sakai

355

Baltijas jūra no Rīvas līdz Sakai

J

       

212.

Rīva

3561

Rīva no Agas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

213.

Aga

3562

Aga no iztekas līdz ietekai Rīvā

L

       

214.

Rīva

3563

Rīva no Maras līdz Agai          

215.

Mara

3564

Mara no iztekas līdz ietekai Rīvā

K

       

216.

Rīva

35651

Rīva no Bēršupītes līdz Marai          

217.

Bēršupīte

35652

Bēršupīte no iztekas līdz ietekai Rīvā

K

       

218.

Rīva

35653

Rīva no Jāmaņupes līdz Bēršupītei          

219.

Jāmaņupe

3566

Jāmaņupe no iztekas līdz ietekai Rīvā

L

  Mainīts kods

35672

Jāmaņupe no iztekas līdz ietekai Vilgāles ezerā

220.

Rīva

3567

Rīva no Vilgāles ezera līdz Jāmaņupei     Jauns iecirknis    

221.

Vilgāles ezers

3569

Vilgāles ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

Mainīts kods

35671

Satece Vilgāles ezerā no Jāmaņupes līdz Rīvai

222.

Baltijas jūra no Ēnavas līdz Rīvai

3571

Baltijas jūra no Ēnavas līdz Rīvai

J

       

223.

Ēnava

3572

Ēnava no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

224.

Baltijas jūra no Muižupītes līdz Ēnavai

35731

Baltijas jūra no Muižupītes līdz Ēnavai

J

       

225.

Muižupīte

35732

Muižupīte no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

226.

Baltijas jūra no Brūverupītes līdz Muižupītei

35733

Baltijas jūra no Brūverupītes līdz Muižupītei

J

       

227.

Brūverupīte

3574

Brūverupīte no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

228.

Baltijas jūra no Pāžupītes līdz Brūverupītei

3575

Baltijas jūra no Pāžupītes līdz Brūverupītei

J

       

229.

Pāžupīte

3576

Pāžupīte no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

230.

Baltijas jūra no Vičakas līdz Pāžupītei

3577

Baltijas jūra no Vičakas līdz Pāžupītei

J

       

231.

Vičaka

3578

Vičaka no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

232.

Baltijas jūra no Užavas līdz Vičakai

3579

Baltijas jūra no Užavas līdz Vičakai

J

       

233.

Užava

35811

Užava no Dižgrāvja (Užavas labā krasta poldera) līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

234.

Dižgrāvis

35812

Dižgrāvis no iztekas līdz ietekai Užavā (Užavas labā krasta polderis)

P

  Mainīts kods

35813

Dzērves pļava (Užavas polderis)

235.

Užava

35813

Užava no Užavas kreisā krasta poldera kanāla līdz Dižgrāvim     Jauns iecirknis    

236.

Užavas kreisā krasta poldera kanāls

35814

Užavas kreisā krasta poldera kanāls no iztekas līdz ietekai Užavā (Užavas kreisā krasta polderis)

P

  Mainīts kods

35813

Dzērves pļava (Užavas polderis)

237.

Užava

35815

Užava no Tērandes līdz Užavas kreisā krasta poldera kanālam          

238.

Tērande

3582

Tērande no iztekas līdz ietekai Užavā

L

       

239.

Užava

3583

Užava no Vankas līdz Tērandei          

240.

Vanka

35841

Vanka no Sūnupītes līdz ietekai Užavā

L

       

241.

Sūnupīte

35842

Sūnupīte no iztekas līdz ietekai Vankā

K

       

242.

Vanka

35843

Vanka no iztekas līdz Sūnupītei          

243.

Užava

3585

Užava no Kauliņas līdz Vankai          

244.

Kauliņa

35861

Kauliņa no Mazreģvalka līdz ietekai Užavā

L

       

245.

Mazreģvalks

35862

Mazreģvalks no iztekas līdz ietekai Kauliņā

K

       

246.

Kauliņa

35863

Kauliņa no iztekas līdz Mazreģvalkam          

247.

Užava

35871

Užava no Mārgavas līdz Kauliņai          

248.

Mārgava

35872

Mārgava no iztekas līdz ietekai Užavā

L

       

249.

Užava

35873

Užava no Bērzkalnvalka līdz Mārgavai          

250.

Bērzkalnvalks

35874

Bērzkalnvalks no iztekas līdz ietekai Užavā

K

       

251.

Užava

35875

Užava no Stirnupes līdz Bērzkalnvalkam          

252.

Stirnupe

3588

Stirnupe no iztekas līdz ietekai Užavā

L

  Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

35881

Stirnupe no Guļas valka līdz ietekai Užavā

253.

Užava

35891

Užava no Guļas valka līdz Stirnupei     Mainīts kods

3589

Užava no iztekas līdz Stirnupei

254.

Guļas valks

35892

Guļas valks no iztekas līdz ietekai Užavā

L

  Mainīts kods

35882

Guļas valks no iztekas līdz ietekai Stirnupē

255.

Užava

35893

Užava no iztekas līdz Guļas valkam     Mainīts kods

3589

Užava no iztekas līdz Stirnupei

256.

Baltijas jūra no Medoles strauta līdz Užavai

3591

Baltijas jūra no Medoles strauta līdz Užavai

J

       

257.

Medoles strauts

3592

Medoles strauts no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

258.

Baltijas jūra no Ventas līdz Medoles strautam

3593

Baltijas jūra no Ventas līdz Medoles strautam

J

       

259.

Venta

3611

Venta no Packules līdz ietekai Baltijas jūrā

J

Ka

     

260.

Packule

36121

Packule no Platenes līdz ietekai Ventā

L

       

261.

Platene

361221

Platene no Platenes kanāla līdz ietekai Packulē

L

       

262.

Platenes kanāls

361222

Platenes kanāls no iztekas līdz ietekai Platenē

K

  Mainīts kods

3612221

Platenes kanāls no Klāņu–Būšnieku kanāla līdz ietekai Platenē

263.

Platene

361223

Platene no iztekas līdz Platenes kanālam          

264.

Kamārces–Packules kanāls

361241

Kamārces–Packules kanāls no Kamārces līdz Platenei

K

  Mainīts kods

36123

Kamārces–Packules kanāls no Kamārces un Skaldes sateces līdz Platenei

265.

Kamārce

361261

Kamārce no Skaldes līdz Kamārces–Packules kanālam

L

  Jauns iecirknis    

266.

Skalde

361262

Skalde no iztekas līdz ietekai Kamārcē

K

  Mainīts kods

36126

Skalde no iztekas līdz satekai ar Kamārci

267.

Kamārce

361263

Kamārce no Mauriņupes līdz Skaldei     Mainīts kods

361241

Kamārce no Mauriņupes līdz satekai ar Skaldi

268.

Mauriņupe

36128

Mauriņupe no iztekas līdz ietekai Kamārcē

L

  Mainīts kods

361242

Mauriņupe no iztekas līdz ietekai Kamārcē

269.

Kamārce

36129

Kamārce no iztekas līdz Mauriņupei     Mainīts kods

361243

Kamārce no iztekas līdz Mauriņupei

270.

Venta

36131

Venta no Packules lunkas līdz Packulei          

271.

Packules lunka

36132

Packules lunka no Vecās Kamārces līdz ietekai Ventā

L

       

272.

Venta

36133

Venta no Standzes līdz Packules lunkai          

273.

Vecā Kamārce

36134

Vecā Kamārce no iztekas (Kamārces) līdz ietekai Packules lunkā

K

  Jauns iecirknis    

274.

Standze

3614

Standze no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

275.

Venta

36151

Venta no Vārves upītes līdz Standzei          

276.

Vārves upīte

36152

Vārves upīte no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

277.

Venta

36153

Venta no Medoles līdz Vārves upītei          

278.

Medole

36154

Medole no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

279.

Venta

36155

Venta no Jaunmuižas grāvja līdz Medolei          

280.

Jaunmuižas grāvis

36156

Jaunmuižas grāvis no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

281.

Venta

36157

Venta no Vēždūkas līdz Jaunmuižas grāvim          

282.

Vēždūka

36161

Vēždūka no Gārzdes strauta līdz ietekai Ventā

L

       

283.

Gārzdes strauts

36162

Gārzdes strauts no iztekas līdz ietekai Vēždūkā

L

       

284.

Vēždūka

36163

Vēždūka no Sirgumupes līdz Gārzdes strautam          

285.

Sirgumupe

36164

Sirgumupe no iztekas līdz ietekai Vēždūkā

L

       

286.

Vēždūka

36165

Vēždūka no Vārzavas līdz Sirgumupei          

287.

Vārzava

36166

Vārzava no iztekas līdz ietekai Vēždūkā

K

       

288.

Vēždūka

36167

Vēždūka no Krēziņģes līdz Vārzavai          

289.

Krēziņģe

36168

Krēziņģe no iztekas līdz ietekai Vēždūkā

K

       

290.

Vēždūka

361691

Vēždūka no Kāršmežupes līdz Krēziņģei          

291.

Kāršmežupe

361692

Kāršmežupe no iztekas līdz ietekai Vēždūkā

K

       

292.

Vēždūka

361693

Vēždūka no Māteru grāvja un Modes grāvja satekas līdz Kāršmežupei          

293.

Māteru grāvis

361694

Māteru grāvis no iztekas līdz satekai ar Modes grāvi

K

       

294.

Modes grāvis

361696

Modes grāvis no iztekas līdz satekai ar Māteru grāvi

L

       

295.

Venta

36171

Venta no Cērsupes līdz Vēždūkai          

296.

Cērsupe

36172

Cērsupe no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

297.

Venta

36173

Venta no Ķuļupītes līdz Cērsupei          

298.

Ķuļupīte

3618

Ķuļupīte no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

299.

Venta

36191

Venta no Dzirnavupes līdz Ķuļupītei          

300.

Dzirnavupe

361921

Dzirnavupe no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

301.

Kāžupe

361922

Kāžupe no iztekas līdz ietekai Dzirnavupē

L

       

302.

Venta

36193

Venta no Nabas līdz Dzirnavupei          

303.

Naba

361941

Naba no iztekas (Mazā Nabas ezera) līdz ietekai Ventā (arī Lielais Nabas ezers)

K

       

304.

Mazais Nabas ezers

361943

Mazais Nabas ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

305.

Venta

36195

Venta no Abavas līdz Nabai          

306.

Abava

362111

Abava no Bebrupītes līdz ietekai Ventā

L

       

307.

Bebrupīte

362112

Bebrupīte no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

308.

Abava

362113

Abava no Krojas līdz Bebrupītei          

309.

Kroja

36212

Kroja no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

310.

Abava

362131

Abava no Olupes līdz Krojai          

311.

Olupe

362132

Olupe no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

312.

Abava

362133

Abava no Ozolupes līdz Olupei          

313.

Ozolupe

362134

Ozolupe no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

314.

Abava

362135

Abava no Dzirupes līdz Ozolupei          

315.

Dzirupe

362136

Dzirupe no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

316.

Abava

362137

Abava no Īvandes līdz Dzirupei          

317.

Īvande

362141

Īvande no Rendas līdz ietekai Abavā

K

       

318.

Renda

362142

Renda no iztekas līdz ietekai Īvandē

K

       

319.

Īvande

362143

Īvande no Rīteļas līdz Rendai          

320.

Rīteļa

362144

Rīteļa no iztekas līdz ietekai Īvandē

L

       

321.

Īvande

362145

Īvande no iztekas līdz Rīteļai          

322.

Abava

362151

Abava no Kalešupītes līdz Īvandei          

323.

Kalešupīte

362152

Kalešupīte no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

324.

Abava

362153

Abava no Veģupītes līdz Kalešupītei          

325.

Veģupīte

362154

Veģupīte no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

326.

Abava

362155

Abava no Valgales līdz Veģupītei          

327.

Valgale

36216

Valgale no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

328.

Abava

36217

Abava no Lašupītes līdz Valgalei          

329.

Lašupīte

36218

Lašupīte no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

330.

Abava

36219

Abava no Sventes līdz Lašupītei          

331.

Svente

36221

Svente no Žuburstrauta līdz ietekai Abavā

L

       

332.

Žuburstrauts

36222

Žuburstrauts no iztekas līdz ietekai Sventē

K

       

333.

Svente

36223

Svente no Kāroņstrauta līdz Žuburstrautam          

334.

Kāroņstrauts

36224

Kāroņstrauts no iztekas līdz ietekai Sventē

K

       

335.

Svente

36225

Svente no Lībagupes līdz Kāroņstrautam          

336.

Lībagupe

36226

Lībagupe no iztekas līdz ietekai Sventē

L

       

337.

Svente

36227

Svente no iztekas līdz Lībagupei          

338.

Abava

36231

Abava no Rambuļa līdz Sventei          

339.

Rambulis

36232

Rambulis no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

340.

Abava

36233

Abava no Imulas līdz Rambulim          

341.

Imula

362411

Imula no Briežupītes līdz ietekai Abavā

K

       

342.

Briežupīte

362412

Briežupīte no iztekas līdz ietekai Imulā

K

       

343.

Imula

362413

Imula no Sārcenes līdz Briežupītei          

344.

Sārcene

362414

Sārcene no iztekas līdz ietekai Imulā

K

       

345.

Imula

362415

Imula no Dimžavas līdz Sārcenei          

346.

Dimžava

362416

Dimžava no iztekas līdz ietekai Imulā

L

       

347.

Imula

362417

Imula no Buļļupes līdz Dimžavai          

348.

Buļļupe

362421

Buļļupe no Brancupītes līdz ietekai Imulā

K

       

349.

Brancupīte

362422

Brancupīte no iztekas līdz ietekai Buļļupē

L

       

350.

Buļļupe

362423

Buļļupe no iztekas līdz Brancupītei          

351.

Imula

36243

Imula no iztekas līdz Buļļupei          

352.

Abava

3625

Abava no Amulas līdz Imulai          

353.

Amula

36261

Amula no Liesupes līdz ietekai Abavā

K

       

354.

Liesupe

36262

Liesupe no iztekas līdz ietekai Amulā

K

       

355.

Amula

36263

Amula no Dēliņstrauta līdz Liesupei          

356.

Dēliņstrauts

36264

Dēliņstrauts no iztekas līdz ietekai Amulā

L

       

357.

Amula

36265

Amula no Sudmalu strauta līdz Dēliņstrautam          

358.

Sudmalu strauts

36266

Sudmalu strauts no iztekas līdz ietekai Amulā

L

       

359.

Amula

36267

Amula no iztekas līdz Sudmalu strautam          

360.

Abava

362711

Abava no Šķērsciema upītes līdz Amulai          

361.

Šķērsciema upīte

362712

Šķērsciema upīte no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

362.

Abava

362713

Abava no Kurzemnieku strauta līdz Šķērsciema upītei          

363.

Kurzemnieku strauts

362714

Kurzemnieku strauts no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

364.

Abava

362715

Abava no Teņņu strauta līdz Kurzemnieku strautam          

365.

Teņņu strauts

362716

Teņņu strauts no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

366.

Abava

362717

Abava no Līgupes līdz Teņņu strautam     Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

362717

Abava no Abavas līdz Dumpju strautam

367.

Līgupe

36272

Līgupe no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

368.

Abava

362731

Abava no Bebrupes līdz Līgupei          

369.

Bebrupe

362732

Bebrupe no iztekas līdz ietekai Abavā

L

       

370.

Abava

362733

Abava no Pūres līdz Bebrupei          

371.

Pūre

362741

Pūre no Sīļupes un Sēmesupes satekas līdz ietekai Abavā

L

       

372.

Sīļupe

362742

Sīļupe no iztekas līdz satekai ar Sēmesupi

L

       

373.

Sēmesupe

362744

Sēmesupe no iztekas līdz satekai ar Sīļupi

K

       

374.

Abava

36275

Abava no Vēdzeles līdz Pūrei          

375.

Vēdzele

362761

Vēdzele no Krumešu strauta līdz ietekai Abavā

K

       

376.

Krumešu strauts

362762

Krumešu strauts no iztekas līdz ietekai Vēdzelē

L

       

377.

Vēdzele

362763

Vēdzele no iztekas līdz Krumešu strautam          

378.

Abava

362771

Abava no Rojas līdz Vēdzelei          

379.

Roja

362772

Roja no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

380.

Abava

362773

Abava no Žīdu strauta līdz Rojai          

381.

Žīdu strauts

362774

Žīdu strauts no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

382.

Abava

362775

Abava no Viesatas līdz Žīdu strautam          

383.

Viesata

36281

Viesata no Prūsenes līdz ietekai Abavā

K

       

384.

Prūsene

362821

Prūsene no Isvintenu strauta līdz ietekai Viesatā

K

       

385.

Isvintenu strauts

362822

Isvintenu strauts no iztekas līdz ietekai Prūsenē

K

       

386.

Prūsene

362823

Prūsene no iztekas līdz Isvintenu strautam          

387.

Viesata

36283

Viesata no Ķīpas līdz Prūsenei          

388.

Ķīpa

36284

Ķīpa no iztekas līdz ietekai Viesatā

K

       

389.

Viesata

36285

Viesata no Lieknes grāvja līdz Ķīpai          

390.

Lieknes grāvis

36286

Lieknes grāvis no iztekas līdz ietekai Viesatā

K

       

391.

Viesata

36287

Viesata no Remtes ezera līdz Lieknes grāvim          

392.

Remtes ezers

36289

Remtes ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

393.

Abava

36291

Abava no Auziņu grāvja līdz Viesatai          

394.

Auziņu grāvis

36292

Auziņu grāvis no iztekas līdz ietekai Abavā

K

       

395.

Abava

36293

Abava no iztekas līdz Auziņu grāvim          

396.

Venta

3631

Venta no Rudupes līdz Abavai          

397.

Rudupe

36321

Rudupe no Bebrupes līdz ietekai Ventā

L

       

398.

Bebrupe

36322

Bebrupe no iztekas līdz ietekai Rudupē

L

       

399.

Rudupe

36323

Rudupe no iztekas līdz Bebrupei          

400.

Venta

3633

Venta no Padures upes līdz Rudupei          

401.

Padures upe

36341

Padures upe no Andavas upes līdz ietekai Ventā

K

       

402.

Andavas upe

36342

Andavas upe no iztekas līdz ietekai Padures upē

L

       

403.

Padures upe

36343

Padures upe no iztekas līdz Andavas upei          

404.

Venta

3635

Venta no Riežupes līdz Padures upei          

405.

Riežupe

36361

Riežupe no Veldzes līdz ietekai Ventā

L

       

406.

Veldze

363621

Veldze no Ezervalka līdz ietekai Riežupē

K

       

407.

Ezervalks

363622

Ezervalks no iztekas līdz ietekai Veldzē

K

       

408.

Veldze

363623

Veldze no Serenvalka līdz Ezervalkam          

409.

Serenvalks

363624

Serenvalks no iztekas līdz ietekai Veldzē

K

       

410.

Veldze

363625

Veldze no Bāliņstrauta līdz Serenvalkam          

411.

Bāliņstrauts

363626

Bāliņstrauts no iztekas līdz ietekai Veldzē

K

       

412.

Veldze

363627

Veldze no iztekas līdz Bāliņstrautam          

413.

Riežupe

36363

Riežupe no Lībvalka līdz Veldzei          

414.

Lībvalks

36364

Lībvalks no iztekas līdz ietekai Riežupē

L

       

415.

Riežupe

36365

Riežupe no Mērgavas līdz Lībvalkam          

416.

Mērgava

36366

Mērgava no iztekas līdz ietekai Riežupē

L

       

417.

Riežupe

36367

Riežupe no Rūpjupes līdz Mērgavai          

418.

Rūpjupe

36368

Rūpjupe no iztekas līdz ietekai Riežupē

K

       

419.

Riežupe

363691

Riežupe no Desas grāvja līdz Rūpjupei          

420.

Desas grāvis

363692

Desas grāvis no iztekas līdz ietekai Riežupē

L

       

421.

Riežupe

363693

Riežupe no iztekas līdz Desas grāvim          

422.

Venta

36371

Venta no Krāčupītes līdz Riežupei          

423.

Krāčupīte

36372

Krāčupīte no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

424.

Venta

36373

Venta no Alekšupītes līdz Krāčupītei          

425.

Alekšupīte

36381

Alekšupīte no Kurmāles upītes līdz ietekai Ventā

K

       

426.

Kurmāles upīte

36382

Kurmāles upīte no iztekas līdz ietekai Alekšupītē

K

       

427.

Alekšupīte

36383

Alekšupīte no iztekas līdz Kurmāles upītei          

428.

Venta

3639

Venta no Ēdas līdz Alekšupītei          

429.

Ēda

3641

Ēda no Vārmes līdz ietekai Ventā

L

       

430.

Vārme

36421

Vārme no Dūrupes līdz ietekai Ēdā

K

       

431.

Dūrupe

36422

Dūrupe no iztekas līdz ietekai Vārmē

K

       

432.

Vārme

36423

Vārme no Ķīses un Palīces satekas līdz Dūrupei          

433.

Ķīse

36424

Ķīse no iztekas līdz satekai ar Palīci

K

       

434.

Palīce

36426

Palīce no iztekas līdz satekai ar Ķīsi

L

       

435.

Ēda

36431

Ēda no Karpenes līdz Vārmei          

436.

Karpene

36432

Karpene no iztekas līdz ietekai Ēdā

K

       

437.

Ēda

36433

Ēda no Ūdrupes līdz Karpenei          

438.

Ūdrupe

36434

Ūdrupe no iztekas līdz ietekai Ēdā

L

       

439.

Ēda

36435

Ēda no Polīšupes līdz Ūdrupei          

440.

Polīšupe

36436

Polīšupe no iztekas līdz ietekai Ēdā

L

       

441.

Ēda

36451

Ēda no Pormales līdz Polīšupei          

442.

Pormale

36452

Pormale no iztekas līdz ietekai Ēdā

K

       

443.

Ēda

36453

Ēda no Grauzdupes līdz Pormalei          

444.

Grauzdupe

36454

Grauzdupe no iztekas līdz ietekai Ēdā

L

       

445.

Ēda

36455

Ēda no Krieviņupes līdz Grauzdupei          

446.

Krieviņupe

36456

Krieviņupe no iztekas līdz ietekai Ēdā

L

       

447.

Ēda

36457

Ēda no iztekas līdz Krieviņupei          

448.

Venta

3651

Venta no Lejējupes līdz Ēdai          

449.

Lejējupe

36521

Lejējupe no Sprincupes līdz ietekai Ventā

K

       

450.

Sprincupe

365221

Sprincupe no Pāzes līdz ietekai Lejējupē

K

       

451.

Pāze

365222

Pāze no iztekas līdz ietekai Sprincupē

K

       

452.

Sprincupe

365223

Sprincupe no iztekas līdz Pāzei          

453.

Lejējupe

36523

Lejējupe no Pinčupes līdz Sprincupei          

454.

Pinčupe

36524

Pinčupe no iztekas līdz ietekai Lejējupē

L

       

455.

Lejējupe

36525

Lejējupe no iztekas līdz Pinčupei          

456.

Venta

36531

Venta no Mazupes līdz Lejējupei          

457.

Mazupe

365321

Mazupe no Porupes līdz ietekai Ventā

L

       

458.

Porupe

365322

Porupe no iztekas līdz ietekai Mazupē

K

       

459.

Mazupe

365323

Mazupe no iztekas līdz Porupei          

460.

Venta

36533

Venta no Iernestiņvalka līdz Mazupei          

461.

Iernestiņvalks

36534

Iernestiņvalks no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

462.

Venta

36535

Venta no Ēnavas līdz Iernestiņvalkam          

463.

Ēnava

36541

Ēnava no Dzirnavupes līdz ietekai Ventā

K

       

464.

Dzirnavupe

36542

Dzirnavupe no iztekas līdz ietekai Ēnavā

K

       

465.

Ēnava

36543

Ēnava no iztekas līdz Dzirnavupei          

466.

Venta

3655

Venta no Ponakstes līdz Ēnavai          

467.

Ponakste

36561

Ponakste no Robalta līdz ietekai Ventā

L

       

468.

Robalts

36562

Robalts no iztekas līdz ietekai Ponakstē

K

  Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

365622

Augstupupīte no iztekas līdz ietekai Robaltā

469.

Ponakste

36563

Ponakste no iztekas līdz Robaltam          

470.

Venta

3657

Venta no Garūdenes līdz Ponakstei          

471.

Garūdene

36581

Garūdene no Dorbes upītes līdz ietekai Ventā

K

       

472.

Dorbes upīte

36582

Dorbes upīte no iztekas līdz ietekai Garūdenē

K

       

473.

Garūdene

36583

Garūdene no iztekas līdz Dorbes upītei          

474.

Venta

3659

Venta no Cieceres līdz Garūdenei          

475.

Ciecere

36611

Ciecere no Paksītes līdz ietekai Ventā

L

       

476.

Paksīte

36612

Paksīte no iztekas līdz ietekai Ciecerē

K

       

477.

Ciecere

36613

Ciecere no Našas līdz Paksītei          

478.

Naša

36614

Naša no iztekas līdz ietekai Ciecerē

K

       

479.

Ciecere

36615

Ciecere no Krimeldes līdz Našai          

480.

Krimelde

36621

Krimelde no Lašupītes līdz ietekai Ciecerē

L

       

481.

Lašupīte

36622

Lašupīte no iztekas līdz ietekai Krimeldē

K

       

482.

Krimelde

36623

Krimelde no Krieķupītes līdz Lašupītei          

483.

Krieķupīte

36624

Krieķupīte no iztekas līdz ietekai Krimeldē

K

       

484.

Krimelde

36625

Krimelde no iztekas līdz Krieķupītei          

485.

Ciecere

36631

Ciecere no Bukupes līdz Krimeldei (Pakuļu ūdenskrātuvei)          

486.

Bukupe

36632

Bukupe no iztekas līdz ietekai Ciecerē (Pakuļu ūdenskrātuvē)

K

       

487.

Ciecere

36633

Ciecere no Dīcmaņu strauta līdz Bukupei          

488.

Dīcmaņu strauts

36634

Dīcmaņu strauts no iztekas līdz ietekai Ciecerē

L

       

489.

Ciecere

36635

Ciecere no Vēršādas līdz Dīcmaņu strautam          

490.

Vēršāda

36641

Vēršāda no Kazenieku strauta līdz ietekai Ciecerē

L

       

491.

Kazenieku strauts

36642

Kazenieku strauts no iztekas līdz ietekai Vēršādā

K

       

492.

Vēršāda

36643

Vēršāda no iztekas līdz Kazenieku strautam          

493.

Ciecere

3665

Ciecere no Cieceres ezera līdz Vēršādai          

494.

Cieceres ezers

36671

Cieceres ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

495.

Ciecere

366721

Ciecere no Mežupītes līdz ietekai Cieceres ezerā

U

       

496.

Mežupīte

366722

Mežupīte no iztekas līdz ietekai Ciecerē

K

       

497.

Ciecere

366723

Ciecere no Zaurupītes līdz Mežupītei          

498.

Zaurupīte

366724

Zaurupīte no iztekas līdz ietekai Ciecerē

L

       

499.

Ciecere

366725

Ciecere no iztekas līdz Zaurupītei          

500.

Venta

36711

Venta no Klūgas līdz Ciecerei          

501.

Klūga

367121

Klūga no Gaidupes līdz ietekai Ventā

L

       

502.

Gaidupe

367122

Gaidupe no iztekas līdz ietekai Klūgā

L

       

503.

Klūga

367123

Klūga no Garā strauta līdz Gaidupei          

504.

Garais strauts

367124

Garais strauts no iztekas līdz ietekai Klūgā

K

       

505.

Klūga

367125

Klūga no iztekas līdz Garajam strautam          

506.

Venta

36713

Venta no Sumatas līdz Klūgai          

507.

Sumata

36714

Sumata no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

508.

Venta

36715

Venta no Bērzenes līdz Sumatai          

509.

Bērzene

36716

Bērzene no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

510.

Venta

36717

Venta no Kojas līdz Bērzenei          

511.

Koja

36721

Koja no Bērzkrogupītes līdz ietekai Ventā

K

       

512.

Bērzkrogupīte

36722

Bērzkrogupīte no iztekas līdz ietekai Kojā

L

       

513.

Koja

36723

Koja no Kukuļupītes līdz Bērzkrogupītei          

514.

Kukuļupīte

36724

Kukuļupīte no iztekas līdz ietekai Kojā

K

       

515.

Koja

36725

Koja no iztekas līdz Kukuļupītei          

516.

Venta

3673

Venta no Šķērveļa līdz Kojai          

517.

Šķērvelis

36741

Šķērvelis no Dzeldas līdz ietekai Ventā

K

       

518.

Dzelda

367421

Dzelda no Pļavnieku valka līdz ietekai Šķērvelī

K

  Mainīts kods

367441

Dzelda no Pļavnieku valka (Strautiņvalka) līdz satekai ar Šķērveli

519.

Pļavnieku valks

367422

Pļavnieku valks no iztekas līdz ietekai Dzeldā

L

  Mainīts kods

367442

Pļavnieku valks no iztekas līdz ietekai Dzeldā

520.

Dzelda

367423

Dzelda no Lankas un Kazupes satekas līdz Pļavnieku valkam     Mainīts kods

367443

Dzelda no Lankas un Kazupes sateces līdz Pļavnieku valkam

521.

Lanka

3674241

Lanka no Ošķes un Kuiļupes satekas līdz satekai ar Kazupi

L

  Mainīts kods

3674441

Lanka no Ošķes un Kuiļupes sateces līdz satekai ar Kazupi

522.

Ošķe

3674242

Ošķe no iztekas līdz satekai ar Kuiļupi

L

  Mainīts kods

3674442

Ošķe no iztekas līdz satekai ar Kuiļupi

523.

Kuiļupe

3674244

Kuiļupe no iztekas līdz satekai ar Ošķi

K

  Mainīts kods

3674444

Kuiļupe no iztekas līdz satekai ar Ošķi

524.

Kazupe

367426

Kazupe no iztekas līdz satekai ar Lanku

K

  Mainīts kods

367446

Kazupe no iztekas līdz satekai ar Lanku

525.

Šķērvelis

36743

Šķērvelis no iztekas līdz Dzeldai     Mainīts kods

36742

Šķērvelis no iztekas līdz satekai ar Dzeldu

526.

Venta

3675

Venta no Lētīžas līdz Šķērvelim          

527.

Lētīža

36761

Lētīža no Baltupes līdz ietekai Ventā

K

       

528.

Baltupe

36762

Baltupe no iztekas līdz ietekai Lētīžā

L

       

529.

Lētīža

36763

Lētīža no Gaurotas upes līdz Baltupei          

530.

Gaurotas upe

36764

Gaurotas upe no iztekas līdz ietekai Lētīžā

K

       

531.

Lētīža

36765

Lētīža no Bakūzes līdz Gaurotas upei          

532.

Bakūze

36766

Bakūze no iztekas līdz ietekai Lētīžā

K

       

533.

Lētīža

36767

Lētīža no Kazbarupes līdz Bakūzei          

534.

Kazbarupe

36768

Kazbarupe no iztekas līdz ietekai Lētīžā

L

       

535.

Lētīža

36769

Lētīža no iztekas līdz Kazbarupei          

536.

Venta

36771

Venta no Grozilas līdz Lētīžai          

537.

Grozila

36772

Grozila no iztekas līdz ietekai Ventā

L

       

538.

Venta

36773

Venta no Dūmiķa līdz Grozilai          

539.

Dūmiķis

36774

Dūmiķis no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

540.

Venta

36775

Venta no Laurupītes līdz Dūmiķim          

541.

Laurupīte

36776

Laurupīte no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

542.

Venta

36777

Venta no Zaņas līdz Laurupītei          

543.

Zaņa

367811

Zaņa no Mazās Zaņas līdz ietekai Ventā

L

       

544.

Mazā Zaņa

367812

Mazā Zaņa no iztekas līdz ietekai Zaņā

L

       

545.

Zaņa

367813

Zaņa no Šķēpu strauta līdz Mazajai Zaņai          

546.

Šķēpu strauts

367814

Šķēpu strauts no iztekas līdz ietekai Zaņā

K

       

547.

Zaņa

367815

Zaņa no Mellupītes līdz Šķēpu strautam          

548.

Mellupīte

36782

Mellupīte no iztekas līdz ietekai Zaņā

K

       

549.

Zaņa

36783

Zaņa no Abrupes līdz Mellupītei          

550.

Abrupe

36784

Abrupe no iztekas līdz ietekai Zaņā

K

       

551.

Zaņa

367851

Zaņa no Plocītes līdz Abrupei          

552.

Plocīte

367852

Plocīte no iztekas līdz ietekai Zaņā

L

       

553.

Zaņa

367853

Zaņa no Kārklupes līdz Plocītei          

554.

Kārklupe

36786

Kārklupe no iztekas līdz ietekai Zaņā

K

       

555.

Zaņa

36787

Zaņa no Strazdupītes līdz Kārklupei          

556.

Strazdupīte

36788

Strazdupīte no iztekas līdz ietekai Zaņā

L

       

557.

Zaņa

36789

Zaņa no iztekas līdz Strazdupītei          

558.

Venta

36791

Venta no Loša līdz Zaņai          

559.

Losis

367921

Losis no Ģirupītes līdz ietekai Ventā

K

Ka

     

560.

Ģirupīte

367922

Ģirupīte no iztekas līdz ietekai Losī

K

       

561.

Losis

367923

Losis no Spiņņa līdz Ģirupītei  

Ro

     

562.

Spinnis

367924

Spinnis no iztekas līdz ietekai Losī

K

       

563.

Losis

367925

Losis no iztekas līdz Spinnim  

Ka

     

564.

Venta

36793

Venta no Bārtiena līdz Losim          

565.

Bārtiens

36794

Bārtiens no iztekas līdz ietekai Ventā

K

       

566.

Venta

36795

Venta no Skutules līdz Bārtienam          

567.

Skutule

36796

Skutule no iztekas līdz ietekai Ventā

K

Ka

     

568.

Venta

36797

Venta no Varduvas (Lietuvā) līdz Skutulei  

Ka

     

569.

Venta

36799

Venta no Vadakstes līdz Varduvai (Lietuvā)  

Ro

     

570.

Vadakste

36811

Vadakste no Pestīles līdz ietekai Ventā

K

Ro

     

571.

Pestīle

36812

Pestīle no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

572.

Vadakste

36813

Vadakste no Rīkstrauta līdz Pestīlei  

Ro

     

573.

Rīkstrauts

36814

Rīkstrauts no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

574.

Vadakste

36815

Vadakste no Sustes līdz Rīkstrautam  

Ro

     

575.

Suste

3682

Suste no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

576.

Vadakste

3683

Vadakste no Ezeres līdz Sustei  

Ro

     

577.

Ezere

36841

Ezere no Bruziles līdz ietekai Vadakstē

L

       

578.

Bruzile

368421

Bruzile no Garozu strauta līdz ietekai Ezerē

L

       

579.

Garozu strauts

368422

Garozu strauts no iztekas līdz ietekai Bruzilē

K

       

580.

Bruzile

368423

Bruzile no iztekas līdz Garozu strautam          

581.

Ezere

36843

Ezere no Līkupes līdz Bruzilei          

582.

Līkupe

368441

Līkupe no Šarlotes līdz ietekai Ezerē

L

       

583.

Šarlote

368442

Šarlote no iztekas līdz ietekai Līkupē

L

       

584.

Līkupe

368443

Līkupe no Vertežas līdz Šarlotei          

585.

Verteža

368444

Verteža no iztekas līdz ietekai Līkupē

L

       

586.

Līkupe

368445

Līkupe no Mazās Līkupes līdz Vertežai          

587.

Mazā Līkupe

368446

Mazā Līkupe no iztekas līdz ietekai Līkupē

K

       

588.

Līkupe

368447

Līkupe no iztekas līdz Mazajai Līkupei          

589.

Ezere

36845

Ezere no Lieknas grāvja līdz Līkupei          

590.

Lieknas grāvis

36846

Lieknas grāvis no iztekas līdz ietekai Ezerē

K

       

591.

Ezere

368471

Ezere no Jaunauces grāvja līdz Lieknas grāvim     Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

368472

Jaunauces grāvis no iztekas līdz ietekai Ezerē

592.

Jaunauces grāvis

368472

Jaunauces grāvis no iztekas līdz ietekai Ezerē

K

  Mainīts kods

368474

Jaunauces grāvis no iztekas līdz ietekai Ezerē

593.

Ezere

368473

Ezere no Pūteļu grāvja līdz Jaunauces grāvim     Jauns iecirknis    

594.

Pūteļu grāvis

368474

Pūteļu grāvis no iztekas līdz ietekai Ezerē

K

  Jauns iecirknis    

595.

Ezere

368475

Ezere no Druves līdz Jaunauces grāvim          

596.

Druve

36848

Druve no iztekas līdz ietekai Ezerē

L

       

597.

Ezere

368491

Ezere no Ķerkliņu ezera līdz Druvei          

598.

Ķerkliņu ezers

368493

Ķerkliņu ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

599.

Ezerupe

368495

Ezerupe no iztekas līdz Ķerkliņu ezeram (un Svētaiņu ezers)

U

       

600.

Vadakste

368511

Vadakste no Alkšņupes līdz Ezerei  

Ro

     

601.

Alkšņupe

368512

Alkšņupe no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

602.

Vadakste

368513

Vadakste no Silupes līdz Alkšņupei  

Ro

     

603.

Silupe

368514

Silupe no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

604.

Vadakste

368531

Vadakste no Burbuļa līdz Silupei  

Ro

     

605.

Burbulis

368532

Burbulis no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

606.

Vadakste

368533

Vadakste no Agluonas (Lietuvā) līdz Burbulim  

Ro

     

607.

Vadakste

36855

Vadakste no Benaišu strauta līdz Agluonai (Lietuvā)  

Ro

     

608.

Benaišu strauts

36856

Benaišu strauts no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

609.

Vadakste

36857

Vadakste no Mežupes līdz Benaišu strautam  

Ro

     

610.

Mežupe

3686

Mežupe no valsts robežas līdz ietekai Vadakstē

K

Ro

     

611.

Vadakste

3687

Vadakste no Avīknes līdz Mežupei  

Ro

     

612.

Avīkne

36881

Avīkne no Mellupes līdz ietekai Vadakstē

L

       

613.

Mellupe

36882

Mellupe no iztekas līdz ietekai Avīknē

L

       

614.

Avīkne

36883

Avīkne no iztekas līdz Mellupei          

615.

Vadakste

36891

Vadakste no Līgotnes līdz Avīknei  

Ro

     

616.

Līgotne

36892

Līgotne no iztekas līdz ietekai Vadakstē

L

       

617.

Vadakste

36893

Vadakste no iztekas līdz Līgotnei          

618.

Dabiķene

369

Dabiķene no iztekas līdz valsts robežai  

La

     

619.

Baltijas jūra no Lošupes līdz Ventai

3711

Baltijas jūra no Lošupes līdz Ventai

J

       

620.

Lošupe

37121

Lošupe no iztekas (Būšnieku ezera) līdz ietekai Baltijas jūrā

J

  Mainīts kods

3712

Lošupe un Būšnieku ezers

621.

Būšnieku ezers

37123

Būšnieku ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

Jauns iecirknis    

622.

Klāņu–Būšnieku kanāls

37124

Klāņu–Būšnieku kanāls no iztekas līdz ietekai Būšnieku ezerā

U

  Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

3612223

Platenes kanāls no iztekas līdz Klāņu–Būšnieku kanālam

623.

Baltijas jūra no Jaunupes līdz Lošupei

3713

Baltijas jūra no Jaunupes līdz Lošupei

J

       

624.

Jaunupe

3714

Jaunupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

625.

Baltijas jūra no Olderupītes līdz Jaunupei

3715

Baltijas jūra no Olderupītes līdz Jaunupei

J

       

626.

Olderupīte

3716

Olderupīte no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

627.

Baltijas jūra no Lūžupes līdz Olderupītei

3717

Baltijas jūra no Lūžupes līdz Olderupītei

J

       

628.

Lūžupe

3718

Lūžupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

629.

Baltijas jūra no Irbes līdz Lūžupei

3719

Baltijas jūra no Irbes līdz Lūžupei

J

       

630.

Irbe

37211

Irbe no Dižgrāvja līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

631.

Dižgrāvis

37212

Dižgrāvis no iztekas līdz ietekai Irbē

K

       

632.

Irbe

37213

Irbe no Stendes un Rindas satekas līdz Dižgrāvim          

633.

Stende

37221

Stende no Trumpes līdz satekai ar Rindu

L

       

634.

Trumpe

37222

Trumpe no iztekas līdz ietekai Stendē

L

       

635.

Stende

372231

Stende no Ostupes līdz Trumpei     Mainīts kods

37223

Stende no Lonastes līdz Trumpei

636.

Ostupe

372232

Ostupe no iztekas līdz ietekai Lonastē

L

  Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

372242

Ostupe no iztekas līdz ietekai Lonastē

637.

Stende

372233

Stende no Lonastes līdz Ostupei     Jauns iecirknis    

638.

Lonaste

372241

Lonaste no Nabagvalka līdz ietekai Stendē

L

  Mainīts kods

3722431

Lonaste no Nabagvalka līdz Ostupei

639.

Nabagvalks

372242

Nabagvalks no iztekas līdz ietekai Lonastē

K

  Mainīts kods

3722432

Nabagvalks no iztekas līdz ietekai Lonastē

640.

Lonaste

372243

Lonaste no Rūšupes līdz Nabagvalkam     Mainīts kods

3722433

Lonaste no Rūšupes līdz Nabagvalkam

641.

Rūšupe

372244

Rūšupe no iztekas līdz ietekai Lonastē

L

       

642.

Lonaste

372245

Lonaste no Pāces un Raķupes satekas līdz Rūšupei          

643.

Pāce

3722461

Pāce no Pāces dīķa līdz satekai ar Raķupi

L

       

644.

Pāces dīķis

37224621

Pāces dīķis ar tiešo sateces baseinu  

E

Mainīts kods

37224631

Satece Pāces dīķī no Vīgriežupītes līdz Pācei

645.

Vīgriežupīte

37224622

Vīgriežupīte no iztekas līdz ietekai Pāces dīķī

U

  Mainīts kods

37224632

Vīgriežupīte no iztekas līdz ietekai Pāces dīķī

646.

Pāce

3722463

Pāce no Peļvalka līdz Pāces dīķim     Jauns iecirknis    

647.

Peļvalks

3722464

Peļvalks no iztekas līdz ietekai Pācē

K

  Mainīts kods

37224634

Strauts no iztekas līdz ietekai Pāces dīķī

648.

Pāce

3722465

Pāce no Alakstes un Štēburgupes satekas līdz Pāces dīķim          

649.

Alakste

3722466

Alakste no iztekas līdz satekai ar Štēburgupi

L

       

650.

Štēburgupe

3722468

Štēburgupe no iztekas līdz satekai ar Alaksti

K

       

651.

Raķupe

3722481

Raķupe no Bērzvalka līdz satekai ar Pāci

K

       

652.

Bērzvalks

3722482

Bērzvalks no iztekas līdz ietekai Raķupē

K

       

653.

Raķupe

3722483

Raķupe no Ataras līdz Bērzvalkam          

654.

Atara

37224841

Atara no Liepniekvalka līdz ietekai Raķupē

L

       

655.

Liepniekvalks

37224842

Liepniekvalks no iztekas līdz ietekai Atarā

L

       

656.

Atara

37224843

Atara no Pelišdangas līdz Liepniekvalkam          

657.

Pelišdanga

37224844

Pelišdanga no iztekas līdz ietekai Atarā

L

       

658.

Atara

37224845

Atara no iztekas līdz Pelišdangai          

659.

Raķupe

3722485

Raķupe no Vecieres līdz Atarai          

660.

Veciere

3722486

Veciere no iztekas līdz ietekai Raķupē

K

       

661.

Raķupe

3722487

Raķupe no Zemdegsupes un Dingsvalka satekas līdz Vecierei          

662.

Zemdegsupe

37224882

Zemdegsupe no iztekas līdz satekai ar Dingsvalku

L

  Mainīts kods

3722488

Zemdegsupe no iztekas līdz ietekai Raķupē

663.

Dingsvalks

37224884

Dingsvalks no iztekas līdz satekai ar Zemdegsupi

K

  Mainīts kods

3722489

Dingsvalks no iztekas līdz Zemdegsupei

664.

Stende

372251

Stende no Grūžvalka līdz Lonastei          

665.

Grūžvalks

372252

Grūžvalks no iztekas līdz ietekai Stendē

K

       

666.

Stende

372253

Stende no Kalējvalka līdz Grūžvalkam          

667.

Kalējvalks

372254

Kalējvalks no iztekas līdz ietekai Stendē

L

       

668.

Stende

372255

Stende no Upatvalka līdz Kalējvalkam          

669.

Upatvalks

372256

Upatvalks no iztekas līdz ietekai Stendē

L

       

670.

Stende

3722571

Stende no Zalkšu valka līdz Upatvalkam          

671.

Zalkšu valks

3722572

Zalkšu valks no iztekas līdz ietekai Stendē

L

       

672.

Stende

3722573

Stende no Lūšupītes līdz Zalkšu valkam          

673.

Lūšupīte

372261

Lūšupīte no Sēmes līdz ietekai Stendē

L

       

674.

Sēme

372262

Sēme no iztekas līdz ietekai Lūšupītē

L

       

675.

Lūšupīte

372263

Lūšupīte no iztekas līdz Sēmei          

676.

Stende

372271

Stende no Kalnupes līdz Lūšupītei          

677.

Kalnupe

372272

Kalnupe no iztekas līdz ietekai Stendē

L

       

678.

Stende

372273

Stende no Silupes līdz Kalnupei          

679.

Silupe

372274

Silupe no iztekas līdz ietekai Stendē

K

       

680.

Stende

372275

Stende no Dzelzupes līdz Silupei          

681.

Dzelzupe

372276

Dzelzupe no iztekas līdz ietekai Stendē

L

       

682.

Stende

372277

Stende no iztekas līdz Dzelzupei          

683.

Rinda

37241

Rinda no Krojvalka līdz satekai ar Stendi

K

       

684.

Krojvalks

37242

Krojvalks no iztekas līdz ietekai Rindā

K

       

685.

Rinda

37243

Rinda no Rendas līdz Krojvalkam          

686.

Renda

37244

Renda no iztekas līdz ietekai Rindā

L

       

687.

Rinda

37245

Rinda no Puzes ezera līdz Rendai          

688.

Puzes ezers

372471

Puzes ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

689.

Engure

3724721

Engure no Riektes līdz ietekai Puzes ezerā

U

       

690.

Riekte

3724722

Riekte no iztekas līdz ietekai Engurē

K

       

691.

Engure

3724723

Engure no Usmas ezera līdz Riektei          

692.

Usmas ezers

37247251

Usmas ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

37247251

Satece Usmas ezerā no Tirukšupes līdz Engurei

693.

Tirukšupe

372472521

Tirukšupe (un Ilziķis) no Spāres upes līdz ietekai Usmas ezerā

U

       

694.

Spāres upe

372472522

Spāres upe no iztekas līdz ietekai Tirukšupē un Ilziķī

U

       

695.

Spāres ezers

372472523

Spāres ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

696.

Vidsupe

3724725241

Vidsupe no Briežupes līdz ietekai Spāres ezerā

U

       

697.

Briežupe

3724725242

Briežupe no iztekas līdz ietekai Vidsupē

K

       

698.

Vidsupe

3724725243

Vidsupe no iztekas līdz Briežupei          

699.

Satece Usmas ezerā no Kāņupes līdz Tirukšupei

37247253

Satece Usmas ezerā no Kāņupes līdz Tirukšupei

U

       

700.

Kāņupe

37247254

Kāņupe no iztekas līdz ietekai Usmas ezerā

U

       

701.

Satece Usmas ezerā no Ostupes līdz Kāņupei

37247255

Satece Usmas ezerā no Ostupes līdz Kāņupei

U

       

702.

Ostupe

37247256

Ostupe no iztekas līdz ietekai Usmas ezerā

U

       

703.

Baņģeva

37247258

Baņģeva no iztekas līdz ietekai Usmas ezerā

U

       

704.

Svēte

372474

Svēte no iztekas līdz ietekai Puzes ezerā

U

       

705.

Nabalgrāvis

37311

Baltijas jūra no Ķikana līdz Irbei

J

  Mainīts kods

3731

Baltijas jūra no Irbes līdz Mazirbes upei

706.

Ķikans

373121

Ķikans no Vecmājupes līdz ietekai Baltijas jūrā

J

  Jauns iecirknis    

707.

Vecmājupe

373122

Vecmājupe no iztekas līdz ietekai Ķikanā

L

  Mainīts kods

373222

Vecmājupe no iztekas līdz satekai ar Ķikanu

708.

Ķikans

373123

Ķikans no iztekas līdz Vecmājupei     Mainīts kods

373224

Ķikans no iztekas līdz satekai ar Vecmājupi

709.

Baltijas jūra no Mazirbes upes līdz Ķikanam

37313

Baltijas jūra no Mazirbes upes līdz Ķikanam

J

  Mainīts kods

3731

Baltijas jūra no Irbes līdz Mazirbes upei

710.

Mazirbes upe

37321

Mazirbes upe no Celmupes līdz ietekai Baltijas jūrā

J

   

37321

Mazirbes upe no Celmupes līdz ietekai Baltijas jūrā

711.

Celmupe

37322

Celmupe no iztekas līdz ietekai Mazirbes upē

K

  Mainīts kods

373221

Celmupe no Vecmājupes un Ķikana sateces līdz ietekai Mazirbes upē

712.

Mazirbes upe

37323

Mazirbes upe no iztekas līdz Celmupei          

713.

Baltijas jūra no Pitragsupes līdz Mazirbes upei

3733

Baltijas jūra no Pitragsupes līdz Mazirbes upei

J

       

714.

Pitragsupe

37341

Pitragsupe no Zviedrgrāvja līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

715.

Zviedrgrāvis

37342

Zviedrgrāvis no iztekas līdz ietekai Pitragsupē

L

       

716.

Pitragsupe

37343

Pitragsupe no iztekas līdz Zviedrgrāvim          

717.

Baltijas jūra no Vecročupes līdz Pitragsupei

37351

Baltijas jūra no Vecročupes līdz Pitragsupei

J

       

718.

Vecročupe

37352

Vecročupe no iztekas līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

719.

Baltijas jūra no Mellsilsupes līdz Vecročupei

37353

Baltijas jūra no Mellsilsupes līdz Vecročupei

J

       

720.

Mellsilsupe

37361

Mellsilsupe no Timatejupes līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

721.

Timatejupe

37362

Timatejupe no iztekas līdz ietekai Mellsilsupē

K

       

722.

Mellsilsupe

37363

Mellsilsupe no Krustupītes līdz Timatejupei          

723.

Krustupīte

37364

Krustupīte no iztekas līdz ietekai Mellsilsupē

L

       

724.

Mellsilsupe

37365

Mellsilsupe no Lorumupes un Milzgrāvja satekas līdz Krustupītei          

725.

Lorumupe

37366

Lorumupe no iztekas līdz satekai ar Milzgrāvi

L

       

726.

Milzgrāvis

37368

Milzgrāvis no iztekas līdz satekai ar Lorumupi

K

       

727.

Rīgas jūras līcis no Pilsupes līdz Mellsilsupei

3737

Rīgas jūras līcis no Pilsupes līdz Mellsilsupei

J

       

728.

Pilsupe

37381

Pilsupe no Lieknsupes līdz ietekai Baltijas jūrā

J

       

729.

Lieknsupe

37382

Lieknsupe no iztekas līdz ietekai Pilsupē

K

       

730.

Pilsupe

37383

Pilsupe no Emerkalnvalka līdz Lieknsupei          

731.

Emerkalnvalks

37384

Emerkalnvalks no iztekas līdz ietekai Pilsupē

K

       

732.

Pilsupe

37385

Pilsupe no Mazupes līdz Emerkalnvalkam          

733.

Mazupe

37386

Mazupe no iztekas līdz ietekai Pilsupē

L

       

734.

Pilsupe

37387

Pilsupe no iztekas līdz Mazupei     Mainīts kods

37388

Pilsupe no iztekas līdz satekai ar Mazupi

735.

Rīgas jūras līcis no Rojas līdz Pilsupei

3739

Rīgas jūras līcis no Rojas līdz Pilsupei

J

       

736.

Roja

3741

Roja no Velkumupes līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

737.

Velkumupe

37421

Velkumupe no Ģipkas Vecupes līdz ietekai Rojā

K

       

738.

Ģipkas Vecupe

37422

Ģipkas Vecupe no iztekas līdz ietekai Velkumupē

K

  Jauns iecirknis    

739.

Velkumupe

37423

Velkumupe no Jaunarājupes līdz Ģipkas Vecupei     Jauns iecirknis    

740.

Jaunarājupe

37424

Jaunarājupe no iztekas līdz ietekai Velkumupē

K

  Mainīts kods

37422

Jaunarājupe no iztekas līdz ietekai Vecupē

741.

Velkumupe

37425

Velkumupe no iztekas līdz Jaunarājupei     Mainīts kods

37423

Vecupe no iztekas līdz Jaunarājupei

742.

Roja

3743

Roja no Plančvalka līdz Velkumupei          

743.

Plančvalks

3744

Plančvalks no iztekas līdz ietekai Rojā

K

       

744.

Roja

37451

Roja no Amulupītes līdz Plančvalkam          

745.

Amulupīte

37452

Amulupīte no iztekas līdz ietekai Rojā

L

       

746.

Roja

37453

Roja no Mazupītes līdz Amulupītei          

747.

Mazupīte

37461

Mazupīte no Lubezera līdz ietekai Rojā

L

       

748.

Lubezers

37463

Lubezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

749.

Roja

37471

Roja no Vārzavas līdz Mazupītei          

750.

Vārzava

37472

Vārzava no iztekas līdz ietekai Rojā

K

       

751.

Roja

37473

Roja no Mazrojas līdz Vārzavai          

752.

Mazroja

37481

Mazroja no Sasmakas ezera līdz ietekai Rojā

L

       

753.

Sasmakas ezers

37483

Sasmakas ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

754.

Mazroja

37485

Mazroja no iztekas līdz Sasmakas ezeram

U

       

755.

Roja

37491

Roja no Greimicas līdz Mazrojai          

756.

Greimica

37492

Greimica no iztekas līdz ietekai Rojā

K

       

757.

Roja

37493

Roja no Benerupes līdz Greimicai          

758.

Benerupe

37494

Benerupe no iztekas līdz ietekai Rojā

K

       

759.

Roja

37495

Roja no Ķēšupes līdz Benerupei          

760.

Ķēšupe

37496

Ķēšupe no iztekas līdz ietekai Rojā

L

       

761.

Roja

37497

Roja no Augšdonavas līdz Ķēšupei          

762.

Viekste

37498

Viekste no iztekas līdz ietekai Rojā

K

       

763.

Roja

37499

Roja no iztekas līdz Viekstei          

764.

Rīgas jūras līcis no Mazupītes līdz Rojai

3751

Rīgas jūras līcis no Mazupītes līdz Rojai

J

       

765.

Mazupīte

3752

Mazupīte no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

766.

Silupīte

3753

Rīgas jūras līcis no Žulniekvalka līdz Mazupītei

J

       

767.

Žulniekvalks

37541

Žulniekvalks no Kampargrāvja līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

768.

Kampargrāvis

37542

Kampargrāvis no iztekas līdz ietekai Žulniekvalkā

L

       

769.

Žulniekvalks

37543

Žulniekvalks no iztekas līdz Kampargrāvim     Jauns iecirknis    

770.

Rīgas jūras līcis no Lielās Vilkastes līdz Žulniekvalkam

3755

Rīgas jūras līcis no Lielās Vilkastes līdz Žulniekvalkam

J

       

771.

Lielā Vilkaste

3756

Lielā Vilkaste no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

772.

Rīgas jūras līcis no Grīvas līdz Lielajai Vilkastei

3757

Rīgas jūras līcis no Grīvas līdz Lielajai Vilkastei

J

       

773.

Grīva

37581

Grīva no Vilkastes līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

774.

Vilkaste

37582

Vilkaste no iztekas līdz ietekai Grīvā

K

       

775.

Grīva

37583

Grīva no Brantu grāvja līdz Vilkastei          

776.

Brantu grāvis

37584

Brantu grāvis no iztekas līdz ietekai Grīvā

K

       

777.

Grīva

37585

Grīva no Laidzes ezera līdz Brantu grāvim          

778.

Laidzes ezers

37587

Laidzes ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

     

779.

Isla

37589

Isla no iztekas līdz Laidzes ezeram

U

       

780.

Daudzišstrauts

3759

Rīgas jūras līcis no Mērsraga kanāla līdz Grīvai

J

       

781.

Mērsraga kanāls

3761

Mērsraga kanāls no Engures ezera līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

782.

Engures ezers

376311

Engures ezers ar tiešo sateces baseinu  

E

Apvienoti iecirkņi, mainīts kods

376311

Satece Engures ezerā no Melnupes līdz Mērsraga kanālam

783.

Melnupe

376312

Melnupe no iztekas līdz ietekai Engures ezerā

U

       

784.

Kalnupe

37632

Kalnupe no iztekas līdz ietekai Engures ezerā

U

       

785.

Grunču grāvis

37633

Satece Engures ezerā no Jurģupes līdz Kalnupei

U

       

786.

Jurģupe

376341

Jurģupe no Melčupes un Lieknas satekas līdz ietekai Engures ezerā

U

       

787.

Melčupe

376342

Melčupe no iztekas līdz satekai ar Lieknu

L

       

788.

Liekna

376344

Liekna no iztekas līdz satekai ar Melčupi

K

       

789.

Dursupe

376361

Dursupe no Sviķu strauta līdz ietekai Engures ezerā

U

       

790.

Sviķu strauts

376362

Sviķu strauts no iztekas līdz ietekai Dursupē

L

       

791.

Dursupe

376363

Dursupe no Oksles līdz Sviķu strautam          

792.

Oksle

376364

Oksle no iztekas līdz ietekai Dursupē

L

       

793.

Dursupe

376365

Dursupe no Mazdursupes līdz Okslei          

794.

Mazdursupe

376366

Mazdursupe no iztekas līdz ietekai Dursupē

K

       

795.

Dursupe

376367

Dursupe no iztekas līdz Mazdursupei          

796.

Satece Engures ezerā no Dzedrupes līdz Dursupei

37637

Satece Engures ezerā no Dzedrupes līdz Dursupei

U

       

797.

Dzedrupe

376381

Dzedrupe no Pļavupes un Šķēdes satekas līdz ietekai Engures ezerā

U

       

798.

Pļavupe

376382

Pļavupe no iztekas līdz satekai ar Šķēdi

L

       

799.

Šķēde

3763841

Šķēde no Oktes līdz satekai ar Pļavupi

K

       

800.

Okte

3763842

Okte no iztekas līdz ietekai Šķēdē

L

       

801.

Šķēde

3763843

Šķēde no iztekas līdz Oktei          

802.

Vecā Pelčupe (t. sk. Ķūļciema poldera krājbaseins)

376391

Vecā Pelčupe no iztekas līdz ietekai Engures ezerā (Ķūļciema polderis)

P

       

803.

Pelčupe

376392

Pelčupe no iztekas līdz ietekai Engures ezerā

U

       

804.

Čēkstgrāvis

376393

Satece Engures ezerā augšpus Pelčupes

U

       

805.

Rīgas jūras līcis no Ķīšupītes līdz Mērsraga kanālam

3771

Rīgas jūras līcis no Ķīšupītes līdz Mērsraga kanālam

J

       

806.

Ķīšupīte

3772

Ķīšupīte no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

807.

Rīgas jūras līcis no Teitupītes līdz Ķīšupītei

3773

Rīgas jūras līcis no Teitupītes līdz Ķīšupītei

J

       

808.

Teitupīte

3774

Teitupīte no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

809.

Rīgas jūras līcis no Plieņupes līdz Teitupītei

3775

Rīgas jūras līcis no Plieņupes līdz Teitupītei

J

       

810.

Plieņupe

3776

Plieņupe no iztekas līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

811.

Rīgas jūras līcis no Lāčupes līdz Plieņupei

3777

Rīgas jūras līcis no Lāčupes līdz Plieņupei

J

       

812.

Lāčupe

37781

Lāčupe no Līkaiņu ezera grāvja līdz ietekai Rīgas jūras līcī

J

       

813.

Līkaiņu ezera grāvis

37782

Līkaiņu ezera grāvis no iztekas līdz ietekai Lāčupē

K

       

814.

Lāčupe

37783

Lāčupe no Lodes ezera grāvja līdz Līkaiņu ezera grāvim          

815.

Lodes ezera grāvis

37784

Lodes ezera grāvis no iztekas līdz ietekai Lāčupē

K

       

816.

Lāčupe

37785

Lāčupe no iztekas līdz Lodes ezera grāvim          

817.

Rīgas jūras līcis no Starpiņupītes līdz Lāčupei

3779

Rīgas jūras līcis no Starpiņupītes līdz Lāčupei

J

       

818.

Kaņieris (ezers) ar izteku Starpiņupīti

3781

Kaņieris (ezers) ar izteku Starpiņupīti  

E

     

819.

Slocene

37821

Slocene no Smirdgrāvja līdz ietekai Kaņierī (ezerā)

U

       

820.

Smirdgrāvis

37822

Smirdgrāvis no iztekas līdz ietekai Slocenē

L

       

821.

Slocene

37823

Slocene no Skujupītes līdz Smirdgrāvim          

822.

Skujupīte

37824

Skujupīte no iztekas līdz ietekai Slocenē

L

       

823.

Slocene

378251

Slocene no Zvirgzdupītes līdz Skujupītei          

824.

Zvirgzdupīte

378252

Zvirgzdupīte no iztekas līdz ietekai Slocenē

K

       

825.

Slocene

378253

Slocene no Vašlejas līdz Zvirgzdupītei          

826.

Vašleja

378261

Vašleja no Ratnieku strauta līdz ietekai Slocenē

L

       

827.

Ratnieku strauts

378262

Ratnieku strauts no iztekas līdz ietekai Vašlejā

K

       

828.

Vašleja

378263

Vašleja no iztekas līdz Ratnieku strautam          

829.

Slocene

378271

Slocene no Tumes strauta līdz Vašlejai          

830.

Tumes strauts

378272

Tumes strauts no iztekas līdz ietekai Slocenē

L

       

831.

Slocene

378273

Slocene no Sudmaļupītes līdz Tumes strautam          

832.

Sudmaļupīte

378274

Sudmaļupīte no iztekas līdz ietekai Slocenē

K

       

833.

Slocene

378275

Slocene no iztekas līdz Sudmaļupītei          

834.

Rīgas jūras līcis no Lielupes līdz Starpiņupītei

379

Rīgas jūras līcis no Lielupes līdz Starpiņupītei

J

       

Piezīmes.

1 Pietekas pazīmes:
L – labā krasta pieteka;
K – kreisā krasta pieteka;
U – ūdenstece, kas ietek ūdenstilpē, bet tikai gadījumā, ja nav iespējams precīzi norādīt, no kura krasta tā ietek;
J – ūdenstece, kas ietek Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī;
P – polderis ar mehānisku ūdens pacelšanu.

2 Baseina pazīmes:
E – ezera sateces baseins;
La – sateces baseins upēm, kas iztek no Latvijas;
Ka – sateces baseins upēm, kas ietek Latvijā;
Ro – sateces baseins upju posmiem, kas tek pa valstu robežu.

3 Informācija par izmaiņām ūdens saimniecisko iecirkņu klasificēšanā salīdzinājumā ar iepriekšējo ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 318 "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru" (zaudējuši spēku 2017. gada 1. jūnijā) (turpmāk – MK noteikumi Nr. 318).

4 Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods ŪSIK2010 ir MK noteikumos Nr. 318 lietotais attiecīgā iecirkņa kods.

5 Ūdens saimnieciskā iecirkņa apraksts ŪSIK2010 ir MK noteikumos Nr. 318 lietotais attiecīgā iecirkņa nosaukums.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 397
Ventas upju baseinu apgabala ūdensteču garuma kategorijas

Nr.
p.k.

Ūdensteces saimnieciskā iecirkņa kods

Ūdensteces nosaukums

Pietekas pazīme1

Sateces baseina pazīme2

Garuma kategorija3

Ūdensteces kopējo garumu veidojošie ūdens objekti

1.

336

Sventāja  

La

2

 

2.

3362

Kaņava  

La

4

 

3.

3364

Lukne

L

Ro

4

 

4.

33642

Ģeišupe

L

 

4

 

5.

338

Papes kanāls

J

 

2

Līgupes–Paurupes kanāls, Līgupe

6.

3382

Līgupes–Paurupes kanāls

K

 

2

Līgupe

7.

338222

Rucava

L

 

4

 

8.

338242

Bružupe

L

 

4

 

9.

33854

Tukleru kanāls

U

 

4

 

10.

338542

Papes poldera kanāls

P

 

4

 

11.

33856

Kalnišķu strauts

U

 

4

 

12.

338582

Līgupe

U

 

3

 

13.

338584

Paurupe

U

 

3

 

14.

34

Tirdzniecības kanāls

J

 

4

 

15.

3422

Ālande

U

 

2

 

16.

34222

Cietokšņa kanāls

L

 

3

Tosmares ezers

17.

34224

Aļļupīte

L

 

4

 

18.

34226

Kazupe

K

 

4

 

19.

34228

Eiles strauts

K

 

4

 

20.

3424

Arāja poldera maģistrālais kanāls

P

 

4

 

21.

3426

Otaņķe

U

 

2

 

22.

34262

Rumbas poldera apvadkanāls

K

 

4

 

23.

34264

Kaķene

K

 

4

 

24.

34272

Rumbas poldera maģistrālais kanāls

P

 

4

 

25.

3428

Bārta

U

Ka

1

Bartuva (Lietuvā)

26.

34282

Tosele

K

 

3

Toseles–Mēķes poldera apvadkanāls; Mēķes poldera maģistrālais kanāls

27.

342822

Bārtas vecupe (Bernātu poldera pievadkanāls)

P

 

4

 

28.

342824

Toseles–Mēķes poldera apvadkanāls

L

 

3

Mēķes poldera maģistrālais kanāls

29.

3428242

Mēķes poldera maģistrālais kanāls

P

 

4

 

30.

34284

Ječupe

K

 

3

 

31.

342842

Roļu grāvis

L

 

4

 

32.

342852

Ķīburu strauts

L

 

3

 

33.

3428522

Zvirgzdupe

K

 

4

 

34.

342854

Kārklupe

L

 

4

 

35.

3428552

Naudupe

K

 

3

 

36.

3428554

Elkupīte

L

 

4

 

37.

34286

Vārtāja

L

 

2

 

38.

342862

Birztala

K

 

2

 

39.

3428622

Braucupe

L

 

4

 

40.

3428632

Olupe

L

 

4

 

41.

342864

Virga

K

 

2

 

42.

3428642

Mellupe

L

 

3

Lašupe

43.

34286422

Lašupe

K

 

4

 

44.

3428644

Niedrupe

L

 

4

 

45.

3428646

Dobeļupe

L

 

4

 

46.

3428648

Lībjupe

L

 

4

 

47.

3428652

Dreimaņu grāvis

L

 

4

 

48.

342866

Padones strauts

L

 

3

 

49.

3428662

Plūģupīte

K

 

3

 

50.

3428664

Kalējupīte

K

 

3

 

51.

342868

Āģēre

K

 

3

Remese

52.

3428682

Čikste

K

 

4

 

53.

3428684

Remese

K

 

4

 

54.

342872

Sargupe

K

 

4

 

55.

342874

Roļu upe

K

 

4

 

56.

34288

Apše

L

Ro

2

 

57.

342882

Ruņa

L

 

2

 

58.

3428822

Žagāre

L

 

4

 

59.

34288232

Vidvide

K

 

2

 

60.

3428824

Kauliņupe

L

 

3

 

61.

3428826

Dakterišķe

K

 

3

 

62.

3428828

Augustupe

L

 

4

 

63.

342884

Vecā Ruņa

L

 

4

 

64.

342886

Sārte

L

Ro

3

 

65.

342892

Lankupīte  

La

4

 

66.

34292

Reiņa poldera maģistrālais kanāls

P

 

4

 

67.

3512

Lenkupe

J

 

4

 

68.

3514

Kārļupīte

J

 

3

 

69.

352

Bubieris

J

 

3

 

70.

3522

Bubierpieteka (ar Kristapenes grāvi)

K

 

4

 

71.

3532

Kapupe

J

 

4

 

72.

3534

Griguļupe

J

 

4

 

73.

3536

Rudupe

J

 

3

 

74.

354

Saka

J

 

2

Tebra

75.

3542

Mindes orga

L

 

4

 

76.

3544

Tebra

L

 

2

 

77.

354412

Kāvužu valks

K

 

4

 

78.

354414

Āpu valks

K

 

4

 

79.

354416

Saļienas orga

L

 

4

 

80.

354418

Jēkabvalks

K

 

4

 

81.

35442

Grāpste

K

 

3

 

82.

354422

Mālvalks

K

 

4

 

83.

35444

Alokste

L

 

2

 

84.

354442

Skalda

L

 

3

 

85.

3544422

Raudiņa

L

 

4

 

86.

3544424

Lapupe

L

 

3

 

87.

3544432

Bērzu valks

K

 

4

 

88.

354444

Vaipa

L

 

4

 

89.

3544442

Pūņupīte

K

 

4

 

90.

3544452

Misika

L

 

4

 

91.

3544454

Piņķupīte

K

 

4

 

92.

35446

Laža

L

 

3

 

93.

354472

Metupīte

K

 

4

 

94.

3546

Durbe

K

 

2

 

95.

354612

Kārpa

K

 

3

 

96.

354614

Laumaņu valks

L

 

4

 

97.

354616

Andreviču valks

L

 

4

 

98.

354618

Sūriku valks

L

 

4

 

99.

35462

Atupe

K

 

3

 

100.

354632

Gārde

K

 

4

 

101.

354634

Pilsnika

L

 

4

 

102.

354636

Cepļupe

L

 

4

 

103.

354638

Dubeņa

L

 

3

 

104.

35464

Akmene

L

 

3

 

105.

354652

Ilmute

K

 

4

 

106.

35466

Rāvene

L

 

4

 

107.

354672

Aistere

K

 

4

 

108.

354692

Lāņupe

U

 

3

 

109.

354694

Trumpe

U

 

4

 

110.

356

Rīva

J

 

2

 

111.

3562

Aga

L

 

4

 

112.

3564

Mara

K

 

3

 

113.

35652

Bēršupīte

K

 

4

 

114.

3566

Jāmaņupe

L

 

4

 

115.

3572

Ēnava

J

 

3

 

116.

35732

Muižupīte

J

 

4

 

117.

3574

Brūverupīte

J

 

4

 

118.

3576

Pāžupīte

J

 

3

 

119.

3578

Vičaka

J

 

4

 

120.

358

Užava

J

 

2

 

121.

35812

Dižgrāvis

P

 

3

 

122.

35814

Užavas kreisā krasta poldera kanāls

P

 

4

 

123.

3582

Tērande

L

 

3

 

124.

3584

Vanka

L

 

2

 

125.

35842

Sūnupīte

K

 

4

 

126.

3586

Kauliņa

L

 

2

 

127.

35862

Mazreģvalks

K

 

4

 

128.

35872

Mārgava

L

 

4

 

129.

35874

Bērzkalnvalks

K

 

4

 

130.

3588

Stirnupe

L

 

3

 

131.

35892

Guļas valks

L

 

4

 

132.

3592

Medoles strauts

J

 

4

 

133.

36

Venta

J

Ka

0

 

134.

3612

Packule

L

 

4

 

135.

36122

Platene

L

 

3

 

136.

361222

Platenes kanāls

K

 

4

 

137.

36124

Kamārces–Packules kanāls

K

 

4

 

138.

36126

Kamārce

L

 

3

 

139.

361262

Skalde

K

 

4

 

140.

36128

Mauriņupe

L

 

4

 

141.

36132

Packules lunka

L

 

4

 

142.

36134

Vecā Kamārce

K

 

4

 

143.

3614

Standze

L

 

4

 

144.

36152

Vārves upīte

K

 

4

 

145.

36154

Medole

K

 

4

 

146.

36156

Jaunmuižas grāvis

K

 

4

 

147.

3616

Vēždūka

L

 

2

 

148.

36162

Gārzdes strauts

L

 

3

 

149.

36164

Sirgumupe

L

 

4

 

150.

36166

Vārzava

K

 

4

 

151.

36168

Krēziņģe

K

 

4

 

152.

361692

Kāršmežupe

K

 

4

 

153.

361694

Māteru grāvis

K

 

4

 

154.

361696

Modes grāvis

L

 

4

 

155.

36172

Cērsupe

L

 

3

 

156.

3618

Ķuļupīte

K

 

4

 

157.

36192

Dzirnavupe

L

 

2

Kāžupe

158.

361922

Kāžupe

L

 

3

 

159.

36194

Naba

K

 

4

 

160.

362

Abava

L

 

1

 

161.

362112

Bebrupīte

K

 

4

 

162.

36212

Kroja

L

 

3

 

163.

362132

Olupe

K

 

4

 

164.

362134

Ozolupe

K

 

4

 

165.

362136

Dzirupe

L

 

4

 

166.

36214

Īvande

K

 

3

 

167.

362142

Renda

K

 

4

 

168.

362144

Rīteļa

L

 

4

 

169.

362152

Kalešupīte

L

 

4

 

170.

362154

Veģupīte

L

 

4

 

171.

36216

Valgale

K

 

3

 

172.

36218

Lašupīte

L

 

4

 

173.

3622

Svente

L

 

2

Lībagupe

174.

36222

Žuburstrauts

K

 

4

 

175.

36224

Kāroņstrauts

K

 

4

 

176.

36226

Lībagupe

L

 

4

 

177.

36232

Rambulis

K

 

3

 

178.

3624

Imula

K

 

2

 

179.

362412

Briežupīte

K

 

3

 

180.

362414

Sārcene

K

 

4

 

181.

362416

Dimžava

L

 

3

 

182.

36242

Buļļupe

K

 

2

 

183.

362422

Brancupīte

L

 

4

 

184.

3626

Amula

K

 

2

 

185.

36262

Liesupe

K

 

4

 

186.

36264

Dēliņstrauts

L

 

4

 

187.

36266

Sudmalu strauts

L

 

4

 

188.

362712

Šķērsciema upīte

L

 

4

 

189.

362714

Kurzemnieku strauts

L

 

4

 

190.

362716

Teņņu strauts

K

 

4

 

191.

36272

Līgupe

L

 

3

 

192.

362732

Bebrupe

L

 

3

 

193.

36274

Pūre

L

 

3

 

194.

362742

Sīļupe

L

 

4

 

195.

362744

Sēmesupe

K

 

4

 

196.

36276

Vēdzele

K

 

2

 

197.

362762

Krumešu strauts

L

 

4

 

198.

362772

Roja

K

 

3

 

199.

362774

Žīdu strauts

K

 

4

 

200.

3628

Viesata

K

 

2

 

201.

36282

Prūsene

K

 

3

 

202.

362822

Isvintenu strauts

K

 

3

 

203.

36284

Ķīpa

K

 

4

 

204.

36286

Lieknes grāvis

K

 

4

 

205.

36292

Auziņu grāvis

K

 

4

 

206.

3632

Rudupe

L

 

3

 

207.

36322

Bebrupe

L

 

3

 

208.

3634

Padures upe

K

 

3

 

209.

36342

Andavas upe

L

 

4

 

210.

3636

Riežupe

L

 

2

 

211.

36362

Veldze

K

 

2

 

212.

363622

Ezervalks

K

 

4

 

213.

363624

Serenvalks

K

 

4

 

214.

363626

Bāliņstrauts

K

 

4

 

215.

36364

Lībvalks

L

 

4

 

216.

36366

Mērgava

L

 

3

 

217.

36368

Rūpjupe

K

 

3

 

218.

363692

Desas grāvis

L

 

4

 

219.

36372

Krāčupīte

K

 

3

 

220.

3638

Alekšupīte

K

 

4

 

221.

36382

Kurmāles upīte

K

 

4

 

222.

364

Ēda

L

 

2

 

223.

3642

Vārme

K

 

2

Ķīse

224.

36422

Dūrupe

K

 

3

 

225.

36424

Ķīse

K

 

3

 

226.

36426

Palīce

L

 

4

 

227.

36432

Karpene

K

 

3

 

228.

36434

Ūdrupe

L

 

3

 

229.

36436

Polīšupe

L

 

4

 

230.

36452

Pormale

K

 

4

 

231.

36454

Grauzdupe

L

 

3

 

232.

36456

Krieviņupe

L

 

4

 

233.

3652

Lejējupe

K

 

2

 

234.

36522

Sprincupe

K

 

3

 

235.

365222

Pāze

K

 

4

 

236.

36524

Pinčupe

L

 

4

 

237.

36532

Mazupe

L

 

3

 

238.

365322

Porupe

K

 

4

 

239.

36534

Iernestiņvalks

L

 

4

 

240.

3654

Ēnava

K

 

3

 

241.

36542

Dzirnavupe

K

 

4

 

242.

3656

Ponakste

L

 

2

 

243.

36562

Robalts

K

 

4

 

244.

3658

Garūdene

K

 

2

 

245.

36582

Dorbes upīte

K

 

4

 

246.

366

Ciecere

L

 

2

Cieceres ezers

247.

36612

Paksīte

K

 

3

 

248.

36614

Naša

K

 

4

 

249.

3662

Krimelde

L

 

2

 

250.

36622

Lašupīte

K

 

3

 

251.

36624

Krieķupīte

K

 

4

 

252.

36632

Bukupe

K

 

3

 

253.

36634

Dīcmaņu strauts

L

 

4

 

254.

3664

Vēršāda

L

 

3

 

255.

36642

Kazenieku strauts

K

 

3

 

256.

366722

Mežupīte

K

 

4

 

257.

366724

Zaurupīte

L

 

4

 

258.

36712

Klūga

L

 

2

Garais strauts

259.

367122

Gaidupe

L

 

4

 

260.

367124

Garais strauts

K

 

4

 

261.

36714

Sumata

L

 

4

 

262.

36716

Bērzene

L

 

4

 

263.

3672

Koja

K

 

2

 

264.

36722

Bērzkrogupīte

L

 

4

 

265.

36724

Kukuļupīte

K

 

4

 

266.

3674

Šķērvelis

K

 

2

Dzelda, Lanka, Kuiļupe

267.

36742

Dzelda

K

 

2

Lanka, Kuiļupe

268.

367422

Pļavnieku valks

L

 

4

 

269.

367424

Lanka

L

 

3

Kuiļupe

270.

3674242

Ošķe

L

 

4

 

271.

3674244

Kuiļupe

K

 

4

 

272.

367426

Kazupe

K

 

4

 

273.

3676

Lētīža

K

 

2

 

274.

36762

Baltupe

L

 

4

 

275.

36764

Gaurotas upe

K

 

4

 

276.

36766

Bakūze

K

 

4

 

277.

36768

Kazbarupe

L

 

4

 

278.

36772

Grozila

L

 

4

 

279.

36774

Dūmiķis

K

 

4

 

280.

36776

Laurupīte

K

 

4

 

281.

3678

Zaņa

L

 

2

 

282.

367812

Mazā Zaņa

L

 

4

 

283.

367814

Šķēpu strauts

K

 

4

 

284.

36782

Mellupīte

K

 

4

 

285.

36784

Abrupe

K

 

4

 

286.

367852

Plocīte

L

 

4

 

287.

36786

Kārklupe

K

 

3

 

288.

36788

Strazdupīte

L

 

4

 

289.

36792

Losis

K

Ka

2

 

290.

367922

Ģirupīte

K

 

4

 

291.

367924

Spinnis

K

 

4

 

292.

36794

Bārtiens

K

 

4

 

293.

36796

Skutule

K

Ka

4

 

294.

368

Vadakste

K

Ro

2

 

295.

36812

Pestīle

L

 

3

 

296.

36814

Rīkstrauts

L

 

4

 

297.

3682

Suste

L

 

3

 

298.

3684

Ezere

L

 

2

 

299.

36842

Bruzile

L

 

3

 

300.

368422

Garozu strauts

K

 

4

 

301.

36844

Līkupe

L

 

2

 

302.

368442

Šarlote

L

 

3

 

303.

368444

Verteža

L

 

4

 

304.

368446

Mazā Līkupe

K

 

3

 

305.

36846

Lieknas grāvis

K

 

3

 

306.

368472

Jaunauces grāvis

K

 

4

 

307.

368474

Pūteļu grāvis

K

 

4

 

308.

36848

Druve

L

 

3

 

309.

368495

Ezerupe

U

 

4

 

310.

368512

Alkšņupe

L

 

3

 

311.

368514

Silupe

L

 

4

 

312.

368532

Burbulis

L

 

4

 

313.

36856

Benaišu strauts

L

 

4

 

314.

3686

Mežupe

K

Ro

4

 

315.

3688

Avīkne

L

 

2

 

316.

36882

Mellupe

L

 

3

 

317.

36892

Līgotne

L

 

3

 

318.

369

Dabiķene  

La

3

 

319.

3712

Lošupe

J

 

4

 

320.

37124

Klāņu-Būšnieku kanāls

U

 

3

 

321.

3714

Jaunupe

J

 

3

 

322.

3716

Olderupīte

J

 

4

 

323.

3718

Lūžupe

J

 

3

 

324.

372

Irbe

J

 

1

Rinda, Puzes ezers, Engure, Usmas ezers, Tirukšupe, Spāres upe, Spāres ezers, Vidsupe

325.

37212

Dižgrāvis

K

 

3

 

326.

3722

Stende

L

 

1

 

327.

37222

Trumpe

L

 

3

 

328.

372232

Ostupe

L

 

2

 

329.

37224

Lonaste

L

 

2

Raķupe, Dingsvalks

330.

372242

Nabagvalks

K

 

4

 

331.

372244

Rūšupe

L

 

3

 

332.

372246

Pāce

L

 

2

Alakste

333.

37224622

Vīgriežupīte

U

 

4

 

334.

3722464

Peļvalks

K

 

4

 

335.

3722466

Alakste

L

 

3

 

336.

3722468

Štēburgupe

K

 

3

 

337.

372248

Raķupe

K

 

2

 

338.

3722482

Bērzvalks

K

 

4

 

339.

3722484

Atara

L

 

3

Pelišdanga

340.

37224842

Liepniekvalks

L

 

4

 

341.

37224844

Pelišdanga

L

 

4

 

342.

3722486

Veciere

K

 

4

 

343.

37224882

Zemdegsupe

L

 

4

 

344.

37224884

Dingsvalks

K

 

4

 

345.

372252

Grūžvalks

K

 

4

 

346.

372254

Kalējvalks

L

 

4

 

347.

372256

Upatvalks

L

 

4

 

348.

3722572

Zalkšu valks

L

 

4

 

349.

37226

Lūšupīte

L

 

3

 

350.

372262

Sēme

L

 

4

 

351.

372272

Kalnupe

L

 

4

 

352.

372274

Silupe

K

 

3

 

353.

372276

Dzelzupe

L

 

4

 

354.

3724

Rinda

K

 

1

Puzes ezers, Engure, Usmas ezers, Tirukšupe, Spāres upe, Spāres ezers, Vidsupe

355.

37242

Krojvalks

K

 

4

 

356.

37244

Renda

L

 

3

 

357.

372472

Engure

U

 

2

 

358.

3724722

Riekte

K

 

4

 

359.

37247252

Tirukšupe

U

 

4

 

360.

372472522

Spāres upe

U

 

3

 

361.

372472524

Vidsupe

U

 

2

 

362.

3724725242

Briežupe

K

 

3

 

363.

37247254

Kāņupe

U

 

4

 

364.

37247256

Ostupe

U

 

4

 

365.

37247258

Baņģeva

U

 

3

 

366.

372474

Svēte

U

 

4

 

367.

3731

Nabalgrāvis

J

 

4

 

368.

37312

Ķikans

J

 

3

 

369.

373122

Vecmājupe

L

 

3

 

370.

3732

Mazirbes upe

J

 

4

 

371.

37322

Celmupe

K

 

4

 

372.

3734

Pitragsupe

J

 

3

 

373.

37342

Zviedrgrāvis

L

 

4

 

374.

37352

Vecročupe

J

 

4

 

375.

3736

Mellsilsupe

J

 

3

Milzgrāvis

376.

37362

Timatejupe

K

 

4

 

377.

37364

Krustupīte

L

 

4

 

378.

37366

Lorumupe

L

 

3

 

379.

37368

Milzgrāvis

K

 

3

 

380.

3738

Pilsupe

J

 

2

 

381.

37382

Lieknsupe

K

 

4

 

382.

37384

Emerkalnvalks

K

 

4

 

383.

37386

Mazupe

L

 

4

 

384.

374

Roja

J

 

2

 

385.

3742

Velkumupe

K

 

3

 

386.

37422

Ģipkas Vecupe

K

 

4

 

387.

37424

Jaunarājupe

K

 

4

 

388.

3744

Plančvalks

K

 

4

 

389.

37452

Amulupīte

L

 

4

 

390.

3746

Mazupīte

L

 

4

 

391.

37472

Vārzava

K

 

4

 

392.

3748

Mazroja

L

 

3

Sasmakas ezers

393.

37492

Greimica

K

 

4

 

394.

37494

Benerupe

K

 

4

 

395.

37496

Ķēšupe

L

 

4

 

396.

37498

Viekste

K

 

4

 

397.

3752

Mazupīte

J

 

4

 

398.

3753

Silupīte

J

 

4

 

399.

3754

Žulniekvalks

J

 

3

Kampargrāvis

400.

37542

Kampargrāvis

L

 

4

 

401.

3756

Lielā Vilkaste

J

 

4

 

402.

3758

Grīva

J

 

2

 

403.

37582

Vilkaste

K

 

4

 

404.

37584

Brantu grāvis

K

 

4

 

405.

37589

Isla

U

 

4

 

406.

3759

Daudzišstrauts

J

 

4

 

407.

376

Mērsraga kanāls

J

 

4

 

408.

376312

Melnupe

U

 

4

 

409.

37632

Kalnupe

U

 

3

 

410.

37633

Grunču grāvis

U

 

4

 

411.

37634

Jurģupe

U

 

3

 

412.

376342

Melčupe

L

 

4

 

413.

376344

Liekna

K

 

4

 

414.

37636

Dursupe

U

 

2

 

415.

376362

Sviķu strauts

L

 

4

 

416.

376364

Oksle

L

 

3

 

417.

376366

Mazdursupe

K

 

4

 

418.

37638

Dzedrupe

U

 

4

 

419.

376382

Pļavupe

L

 

3

 

420.

376384

Šķēde

K

 

2

 

421.

3763842

Okte

L

 

3

 

422.

37639

Vecā Pelčupe (tai skaitā Ķūļciema poldera krājbaseins)

P

 

4

 

423.

376392

Pelčupe

U

 

4

 

424.

3772

Ķīšupīte

J

 

4

 

425.

3774

Teitupīte

J

 

3

 

426.

3776

Plieņupe

J

 

4

 

427.

3778

Lāčupe

J

 

2

 

428.

37782

Līkaiņu ezera grāvis

K

 

4

 

429.

37784

Lodes ezera grāvis

K

 

4

 

430.

3782

Slocene

U

 

2

 

431.

37822

Smirdgrāvis

L

 

4

 

432.

37824

Skujupīte

L

 

3

 

433.

378252

Zvirgzdupīte

K

 

4

 

434.

37826

Vašleja

L

 

3

 

435.

378262

Ratnieku strauts

K

 

4

 

436.

378272

Tumes strauts

L

 

4

 

437.

378274

Sudmaļupīte

K

 

4

 

Piezīmes.

1 Pietekas pazīmes:
L – labā krasta pieteka;
K – kreisā krasta pieteka;
U – ūdenstece, kas ietek ūdenstilpē, bet tikai gadījumā, ja nav iespējams precīzi norādīt, no kura krasta tā ietek;
J – ūdenstece, kas ietek Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī;
P – polderis ar mehānisku ūdens pacelšanu.

2 Baseina pazīmes:
E – ezera sateces baseins;
La – sateces baseins upēm, kas iztek no Latvijas;
Ka – sateces baseins upēm, kas ietek Latvijā;
Ro – sateces baseins upju posmiem, kas tek pa valstu robežu.

3 Garuma kategorija:
1. kategorija – ūdensteces garums lielāks par 100 km;
2. kategorija – ūdensteces garums lielāks vai vienāds ar 25 km, bet mazāks vai vienāds ar 100 km;
3. kategorija – ūdensteces garums lielāks vai vienāds ar 10 km, bet mazāks par 25 km;
4. kategorija – ūdensteces garums mazāks par 10 km;
0. kategorija – četras lielākās Latvijas ūdensteces (Venta, Lielupe, Gauja un Daugava) ir iedalītas šajā kategorijā, jo tām minimālais aizsargjoslas platums atbilstoši to garumam ir noteiks Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 1. punktā.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā –
tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 3. jūlija
noteikumiem Nr. 397
Lielupes upju baseinu apgabala ūdens saimniecisko iecirkņu kodi

Nr.
p.k.

Ūdensteces vai sateces baseina nosaukums

Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods

Ūdens saimnieciskā iecirkņa apraksts

Pietekas pazīme1

Sateces baseina pazīme2

Informācija par izmaiņām klasificēšana3

Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods ŪSIK20104

Ūdens saimnieciskā iecirkņa apraksts ŪSIK20105

1.

Ugra

222892

Ugra no iztekas līdz Lietuvas robežai