Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts ieņēmumu dienesta rīkojums Nr.669

Rīgā 1999. gada 16. novembrī

(ar 1999. gada 16. decembra grozījumiem)

Par nodokļu maksājumu samaksas sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam

Lai nodrošinātu vienveidību bezstrīda kārtībā piedzenamo valsts budžetā ieskaitāmo maksājumu un soda naudas samaksas sadalīšanā termiņos vai atlikšanā uz laiku līdz vienam gadam saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. panta pirmās daļas 3. punktu:

1. Bezstrīda kārtībā piedzenamo valsts budžetā ieskaitāmo maksājumu un soda naudas samaksas sadalīšana termiņos vai atlikšana uz laiku līdz vienam gadam pieļaujama tikai uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata.

2. VID teritoriālajām iestādēm un Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei, izskatot nodokļu maksātāju iesniegumus, rīkoties saskaņā ar VID ģenerāldirektora 1997. gada 7. martā apstiprinātajiem "Norādījumiem par kārtību, kāda VID teritoriālajām iestādēm jāizskata un jānoformē nodokļu samaksas termiņu pagarinājums uz laiku līdz trijiem mēnešiem". Pieņemot lēmumu par bezstrīda kārtībā piedzenamo valsts budžetā ieskaitāmo maksājumu, kuri izveidojušies nodokļu administrācijas pārbaužu rezultātā (turpmāk tekstā - bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu), un soda naudas samaksas termiņu sadalīšanu vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam, papildus ievērot šādus kritērijus:

2.1. konkrēto nodokļu likumos noteikto kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņu ievērošana.

Ja uz bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņa sadalīšanu vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam pretendē nodokļu maksātājs, kuram ir izveidojušies parādi arī kārtējos nodokļu maksājumos, - nodokļu samaksas termiņa pagarinājums nav piešķirams un uzsākama piedziņa;

2.2. piedziņas procesa uzsākšanas iespēja.

Ja uz bestrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņa sadalīšanu vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam pretendē nodokļu maksātājs, kuram ir izveidojušies parādi, kuriem maksāšanas termiņš pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23. panta pirmajā daļā noteiktos trīs gadus no samaksas termiņa, - nodokļu samaksas termiņa pagarinājums nav piešķirams;

2.3. garantijas esamība.

Ja nodokļu maksātājs pretendē uz bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņa atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam, vienlaikus ar iesniegumu nodokļu maksātājam par pagarināto nodokļu maksājumu summu jāiesniedz nodrošinājums ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegtais galvojums atliekamās summas apmērā.

Šis nosacījums ir attiecināms uz parādiem, kuriem pamatparāda summa kopā ar pamatparāda palielinājuma un nokavējuma naudu vienā maksājuma veidā pārsniedz Ls 2000.

3. Lai kontrolētu lēmumu par bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņa atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam pieņemšanas objektivitāti, VID teritoriālajām iestādēm un Lielo nodokļu maksātāju pārvaldei lēmumprojektus nosūtīt Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskajai pārvaldei saskaņošanai.

4. Ja nodokļu maksātājs pretendē uz bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņa sadalīšanu uz laiku līdz vienam gadam, samaksai noteiktā maksājumu summa sadalāma pa mēnešiem. Ja nodokļu administrācija konstatē, ka nodokļu maksātājs neievēro pēc kārtas tr ešo maksājuma termiņu samaksas grafikā, lēmumu par bezstrīda kārtībā iekasējamo maksājumu samaksas termiņa sadalīšanu uz laiku līdz vienam gadam atcelt.

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors A.Sončiks

 

16.11.1999
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.