Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 349

Rīgā 2018. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 29 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 248. nr.; 2016, 245. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Finansējuma saņēmējs ir atbalsta pretendents, kas apakšpasākuma īstenošanai izvēlēts, organizējot publisko iepirkumu."

2. Papildināt 1. nodaļu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 1. punktā minēto apakšpasākumu īstenošanu, Lauku atbalsta dienests un konkrētā apakšpasākuma finansējuma saņēmējs apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi, nekustamā īpašuma kadastra numuru). Personas dati tiek glabāti līdz 2028. gada 31. decembrim."

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Šo noteikumu 9. punktā minētais gala labuma guvējs, kas nav reģistrējies Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā, pirms pieteikšanās mācībām reģistrējas normatīvajos aktos par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu noteiktajā kārtībā, ja tas ir:

12.1. juridiska persona;

12.2. fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistīta Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā."

4. Aizstāt 14.2. apakšpunktā skaitli un vārdus "3. punktā minēto mācību dalībnieka" ar skaitli un vārdiem "9. punktā minēto gala labuma guvēja".

5. Papildināt noteikumus ar 14.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2.1 tā dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktā minēto mācību dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja mācību dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;".

6. Aizstāt 18.7. apakšpunktā skaitli un vārdus "3. punktā minēto mācību dalībnieka" ar skaitli un vārdiem "9. punktā minēto gala labuma guvēja".

7. Papildināt noteikumus ar 18.8., 18.9. un 18.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.8. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 1. pielikuma 3. punktā minēto mācību dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja mācību dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 18.7. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;

18.9. to katra mācību kursa dalībnieku sarakstu, kuriem ir izsniegts apliecinājums par mācību kursa beigšanu, norādot mācību dalībnieka vārdu, uzvārdu un apliecinājuma numuru;

18.10. mācību kursa programmu, norādot nodarbību norises laiku, vietu, mācību kursa saturu, lektora vārdu un uzvārdu."

8. Papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz apliecinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā mācību īstenošanā iesaistīto lektoru (izņemot ārvalstu vieslektorus) apmācību jomā, kas nepieciešama to darba pienākumu veikšanai."

9. Aizstāt 21.1. apakšpunktā skaitli "70 000" ar skaitli "500 000".

10. Aizstāt 21.2. apakšpunktā skaitli "5 000 000" ar skaitli "8 500 000".

11. Papildināt 36.1. apakšpunktu aiz vārda "vai" ar tekstu "demonstrējuma noslēguma gadā - ".

12. Aizstāt 48.2. apakšpunktā skaitli un vārdus "3. punktā minēto apmeklējuma dalībnieka" ar skaitli un vārdiem "9. punktā minēto gala labuma guvēja".

13. Papildināt noteikumus ar 48.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.3. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā minēto apmeklējuma dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja apmeklējuma dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju."

14. Aizstāt 51.5. apakšpunktā skaitli un vārdus "3.punktā minēto apmeklējuma dalībnieka" ar skaitli un vārdiem "9. punktā minēto gala labuma guvēja".

15. Papildināt noteikumus ar 51.6. un 51.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.6. tā dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktā minēto apmeklējuma dalībnieka saistību ar gala labuma guvēju, izņemot gadījumu, ja apmeklējuma dalībnieks pats ir gala labuma guvējs un ir iesniedzis šo noteikumu 51.5. apakšpunktā minētā dokumenta kopiju;

51.7. saimniecības vai meža apmeklējuma programmu, norādot apmeklējuma vietu, laiku, tematiku, grupas vadītāja vārdu un uzvārdu."

16. Papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz apliecinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā apmeklētāju grupu vadītāju apmācību jomā, kas nepieciešama to darba pienākumu veikšanai."

17. Izteikt 1. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Mācību dalībnieka statuss un saistība ar gala labuma guvēju
(atzīmē atbilstošo)
Saimniecības īpašnieks, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs:

 īpašuma tiesības

nomas līgums

uz pilnvaras pamata

Darbinieks, biedrības, nodibinājuma biedrs:

darbinieks, strādnieks

biedrības, nodibinājuma biedrs

Cits mācību dalībnieks:

saimniecības, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā

cits"

18. Izteikt 1. pielikuma 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Gala labuma guvēja statuss un iesaistes veids lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarē
(atzīmē atbilstošo)
1. Lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē:

juridiska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē

fiziska persona, kas iesaistīta lauksaimniecības un pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē

2. Pārtikas ražošanas (Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas) nozarē:

juridiska persona, kas iesaistīta Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā

fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību un ir iesaistīta Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā neminētu pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanā

3. Mežsaimniecības nozarē:

juridiska persona, kas ir iesaistīta mežsaimniecības nozarē

fiziska persona, kas ir iesaistīta mežsaimniecības nozarē"

19. Papildināt 1. pielikumu aiz teksta "(attiecināms uz gala labuma guvēju, kas piesakās mācībām mežsaimniecības nozarē; atzīmē ar x, ja neatbilst minētajām pazīmēm)" ar tekstu šādā redakcijā:

"Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" 5.1 punktu."

20. Izteikt 2. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apmeklējuma dalībnieka statuss un saistība ar gala labuma guvēju
(atzīmē atbilstošo)
Saimniecības īpašnieks, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs:

 īpašuma tiesības

nomas līgums

uz pilnvaras pamata

Darbinieks, biedrības, nodibinājuma biedrs:

darbinieks, strādnieks

biedrības, nodibinājuma biedrs

Cits apmeklējuma dalībnieks:

saimniecības, lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā

cits"

21. Izteikt 2. pielikuma 9. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9. Gala labuma guvēja statuss un iesaistes veids lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē
(atzīmē atbilstošo)
persona, kas iesaistīta lauksaimniecības nozarē

persona, kas iesaistīta mežsaimniecības nozarē

lauksaimniecības zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs

meža zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs"

22. Papildināt 2. pielikumu aiz teksta "(apliecinājums attiecināms uz gala labuma guvēju, kas piesakās meža apmeklējumam; atzīmē ar x, ja neatbilst minētajām pazīmēm)" ar tekstu šādā redakcijā:

"Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"" 5.1 punktu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs