Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.07.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru prezidenta rīkojums Nr. 139

Rīgā 2018. gada 23. maijā
Par darba grupu

1. Lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi, kā arī lai nodrošinātu Latvijas Republikas Satversmē noteikto varas dalīšanas principu ievērošanu, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

J. Citskovskis – Valsts kancelejas direktors

Darba grupas vadītāja vietniece

K. Vintiša – Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes Cilvēkresursu nodaļas vadītāja

Darba grupas locekļi:

B. Bāne – Finanšu ministrijas valsts sekretāre

G. Bērziņš – Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors

E. Danovskis – Saeimas Juridiskā biroja vecākais juridiskais padomnieks

L. Jurcēna – Satversmes Tiesas priekšsēdētāja padomniece

E. Jurkjāne – Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurora pienākumu izpildītāja

R. Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

J. Plūme – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos

D. Trofimovs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

(Grozīts ar Mp 17.07.2018. rīkojumu Nr. 217)

2. Darba grupas vadītājs dalībai darba grupas sēdēs var pieaicināt citus speciālistus, kā arī lūgt un saņemt no citām institūcijām darbam nepieciešamo informāciju.

3. Darba grupai sagatavot un līdz 2018. gada 1. septembrim iesniegt Ministru prezidentam likumprojektu:

3.1. par tādas tiesnešu darba samaksas sistēmas ieviešanu ar 2019. gada 1. janvāri, kas nodrošina tiesnešu darba samaksas faktiskās vērtības saglabāšanu un finansiālo drošību atbilstoši tiesnešu neatkarības principam;

3.2. par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošanu, lai atbilstoši Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem varas dalīšanas principiem nodrošinātu taisnīgu un vienlīdzīgu atlīdzības sistēmu.

4. Šā rīkojuma 3. punktā minētā uzdevuma izpildei darba grupas vadītājs sasauc darba grupas sēdes un organizē darba grupas darbu.

5. Darba grupas sekretariāta funkcijas veic Valsts kanceleja.

Ministru prezidents Māris Kučinskis
17.07.2018