Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā

Izdarīt Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 21. nr.; 2007, 11. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2011, 167., 204. nr.; 2016, 91. nr.) šādus grozījumus:

1. 5. pantā:

papildināt ceturto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) Kriminālprocesa likumā noteiktie nepilngadīgā aizturētā tuvinieki;";

papildināt pantu ar 6.2 daļu šādā redakcijā:

"(62) Nepilngadīgajam aizturētajam īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesības uz vienu stundu ilgu satikšanos vienatnē ar ne vairāk kā diviem tuviniekiem, ja tas netraucē kriminālprocesa mērķa sasniegšanu. Tuvinieki satikšanos iepriekš saskaņo ar procesa virzītāju."

2. 9. pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā daļā minēto veselības aprūpi nepilngadīgajam veic pēc procesa virzītāja vai policijas amatpersonas iniciatīvas, īpaši gadījumos, kad to nosaka konkrētas, ar veselību saistītas norādes, vai pēc nepilngadīgā aizturētā, viņa pārstāvja, aizstāvja vai jebkuras citas personas pieprasījuma.";

papildināt trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Policijas amatpersonai vai procesa virzītājam kriminālprocesa mērķa sasniegšanai ir tiesības pieprasīt izrakstu par šā panta pirmajā vai 2.1 daļā minētās veselības aprūpes veikšanu un aizturētā veselības stāvokli. Izrakstā norāda, vai aizturētais var atrasties īslaicīgās aizturēšanas vietā un piedalīties turpmākajās procesuālajās darbībās vai nepieciešams turpināt ārstēšanu ārstniecības iestādē. Izrakstu pievieno krimināllietas materiāliem. Izrakstu glabā un ar to var iepazīties saskaņā ar Kriminālprocesa likumā noteikto kārtību."

3. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra direktīvas 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/800 par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 19. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 9. maijā

23.05.2018