Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 127

Rīgā 2018. gada 28. martā (prot. Nr. 17 12. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 009 0023) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6405 009 0028) 0,1125 ha platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 6405 009 0021 005) - Robežu ielā 23C, Aizputē, Aizputes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Alises" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8080 003 0515) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 003 0515) 2,5 ha platībā - Olaines pagastā, Olaines novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "Ieloki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 2212) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2212) 4,61 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 2214) 1,4 ha platībā - Iecavas novadā.

2. Pircēji par nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkumu līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis

28.03.2018