Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 165

Rīgā 2018. gada 20. martā (prot. Nr. 16 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 236. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.3. finanšu rādītāju - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 4 777 914 euro apmērā."

2. Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. pielāgoti mācību līdzekļi Braila rakstā, tai skaitā mācību grāmatas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;".

3. Papildināt noteikumus ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. mācību un metodiskie līdzekļi mācību satura apguvei lingvistiski neviendabīgā vidē."

4. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 18 458 382 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 15 689 624 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 768 758 euro."

5. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Izmaksas šo noteikumu 25.1.4. apakšpunktā minētajai mācību satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un šo noteikumu 25.1.5. apakšpunktā minēto informatīvo kampaņu organizēšanai ir attiecināmas no 2018. gada 1. janvāra."

6. Papildināt 21.3. apakšpunktu aiz vārda "īstenošanai" ar vārdiem "un mācību satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā vidē".

7. Izteikt 25.1.4. un 25.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1.4. pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, tai skaitā Eiropas valodu portfeļa un valodas un satura integrētas apguves īstenošanai, kā arī mācību satura īstenošanai lingvistiski neviendabīgā vidē, ietverot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrādi un īstenošanu šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto rādītāju sasniegšanai;

25.1.5. informatīvu un izglītojošu semināru, konferenču, pieredzes apmaiņas pasākumu un informatīvu kampaņu organizēšana un nodrošināšana šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto rādītāju sasniegšanai;".

8. Izteikt 27.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot virsstundas) šo noteikumu 25.2. un 25.3. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, tai skaitā šo noteikumu 21.3. apakšpunktā minētā sadarbības partnera atlīdzības izmaksas šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;".

9. Aizstāt 27.2. apakšpunktā vārdus "sadarbības partnera īstenošanas personāls" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sadarbības partnera projekta vadības un īstenošanas personāls" (attiecīgā locījumā).

10. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Projekta pasākumu īstenošanā finansējuma saņēmējs ievēro šādu laika grafiku:

33.1. pirmsskolas izglītības pakāpē veic mācību satura aprobāciju līdz 2018. gada 31. augustam un uzsāk mācību satura pakāpenisku ieviešanu no 2018. gada 1. septembra;

33.2. pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē veic mācību satura aprobāciju līdz 2019. gada 31. augustam un uzsāk mācību satura pakāpenisku ieviešanu no 2019. gada 1. septembra."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Piedalies Likumi.lv lietotāju aptaujā!