Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.105

Rīgā 1997.gada 10.aprīlī

 

Par finansu ministra pienākumu pildīšanu

1. Noteikt, ka finansu ministra pienākumus 1997.gada 12.aprīlī pildīs Ministru prezidents A.Šķēle, bet laikposmā no 13.aprīļa līdz 16.aprīlim - zemkopības ministrs R.Dilba.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 1997.gada 3.aprīļa rīkojuma nr.97 `'Par R.Zīles komandējumiem'' 2.punktu (Latvijas Vēstnesis, 1997, 89./90.nr.).

Ministru prezidents A.Šķēle

10.04.1997