Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 93

Rīgā 2018. gada 7. martā (prot. Nr. 14 8. §)

Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma J. Tiņanova ielā 86, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 2100 016 0916) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 2100 016 0916) 3,51 ha platībā - J. Tiņanova ielā 86, Rēzeknē (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumu Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums" 7.1. apakšpunktu Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu izmantot vienotas (centralizētas) Iekšlietu ministrijas iestāžu un citu valsts institūciju kinoloģijas apmācību sistēmas izveidei.

3. Iekšlietu ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Iekšlietu ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku un vienlaikus dzēst Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000520561 II daļas 2. iedaļas 1.1. ierakstu.

4. Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Rēzeknes pilsētas pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minētā uzdevuma īstenošanai.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

07.03.2018