Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 135

Rīgā 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 14 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 111., 172., 254. nr.; 2016, 82., 169. nr.; 2017, 46., 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 10. punktā skaitli "89 320 643" ar skaitli "89 670 643".

2. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. neformālās izglītības programmu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes. Bezdarbniekam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūtās zināšanas apliecinošu dokumentu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu, izsniedz valsts valodas prasmes apliecību;".

3. Izteikt 17.3.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.4.1. apmācību izmaksas - apmācību kupona izmaksas;".

4. Svītrot 22. un 23. punktu.

5. Papildināt noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Šo noteikumu 15.2.1. un 15.2.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas var īstenot modulārās izglītības programmas veidā, pēc kuru apguves bezdarbniekam izsniedz izglītību apliecinošu dokumentu (apliecību par attiecīgā moduļa vai attiecīgo moduļu apguvi)."

6. Svītrot 32.4. apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Saimnieciskās darbības veicējs, kuram piemēro de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un kas darbojas arī nozarēs, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu."

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs