Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 112

Rīgā 2018. gada 27. februārī (prot. Nr. 13 40. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumos Nr. 1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
13. panta pirmo daļu un Vides aizsardzības likuma
39. panta ceturto daļu 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumos Nr. 1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201. nr.; 2010, 77. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kas ietver atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;";

1.2. aizstāt 2. punktā vārdus "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" struktūrvienība - Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ar vārdiem "Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"";

1.3. izteikt 4., 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"4. Birojs novērtē, akreditē un uzrauga atbilstības novērtēšanas institūcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, un saistošajiem piemērojamiem dokumentiem.

5. Birojs nereglamentētajā sfērā novērtē, akreditē un uzrauga:

5.1. inspicēšanas institūcijas;

5.2. pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijas;

5.3. personāla sertificēšanas institūcijas;

5.4. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas;

5.5. testēšanas laboratorijas, kas darbojas medicīnas jomā;

5.6. produktu sertificēšanas institūcijas;

5.7. vides verificētājus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulai (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu;

5.8. prasmes pārbaužu organizatorus;

5.9. validēšanas un verificēšanas institūcijas.

6. Birojs atbilstības novērtēšanas institūcijas reglamentētajā sfērā novērtē, akreditē un uzrauga atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Birojs uzsāk atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas procesu pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un šo noteikumu 7. punktā minētā līguma noslēgšanas. Birojs ir tiesīgs neuzsākt novērtēšanas procesu, ja atbilstības novērtēšanas institūcija par novērtēšanas procedūru nav samaksājusi līgumā noteiktajā apmērā un termiņā.";

1.5. izteikt 8.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.2.1. norīko vērtētājus un piesaista attiecīgās vērtēšanas jomas ekspertus, kuru kompetenci ir izvērtējis birojs un kuri iekļauti kopējā biroja ekspertu sarakstā. Samaksa par ekspertu piesaisti tiek noteikta saskaņā ar apstiprināto biroja maksas pakalpojumu cenrādi;";

1.6. papildināt pielikumu ar 2.1.9. un 2.1.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.9. GHG - validēšanas un verificēšanas institūcijai;

2.1.10. PTP - prasmes pārbaužu organizatoriem;".

2. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

01.03.2018