Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītinformācijas biroju likumā

Izdarīt Kredītinformācijas biroju likumā (Latvijas Vēstnesis, 2014, 199. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) kura ar kredītinformācijas lietotāju noslēgusi klienta līgumu vai kurai maksājuma saistība pret kredītinformācijas lietotāju izriet no normatīvajiem aktiem,".

2. Izteikt 5. panta 5. punktu šādā redakcijā:

"5) tiešās pārvaldes iestāde un atvasināta publiska persona vai tās iestāde gadījumā, kad tā slēdz līgumu, kas saistīts ar kredītrisku, vai klienta maksājuma saistība pret kredītinformācijas lietotāju izriet no normatīvajiem aktiem, ja normatīvais akts paredz datu apstrādes tiesisko pamatu."

3. 12. pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 6. punktu nepiemēro attiecībā uz sensitīvajiem personas datiem un kā lietotāja nozari norāda "Citi pakalpojumi".";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kredītinformācijas birojs ir tiesīgs veikt sensitīvo personas datu apstrādi, ciktāl šāda datu apstrāde attiecas uz ziņu par personas parādu apstrādi, ja tiek nodrošināts, ka sensitīvie personas dati netiek izpausti trešajām personām. Sensitīvos personas datus apstrādā tikai šajā pantā minētajā apjomā un kārtībā."

4. Izslēgt 15. pantu.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 8. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 20. februārī

06.03.2018