Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 46

Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 16. §)
Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā

1. Noteikumi nosaka prasības pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

2. Pasažieru datus reģistrā iekļauj automatizētajā datu apmaiņas režīmā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā.

3. Gaisa pārvadātāji pasažieru datus iekļaušanai reģistrā nosūta, izmantojot šādus datu nosūtīšanas formātus:

3.1. PNRGOV EDIFACT versija 11.1. vai jaunāka;

3.2. PNRGOV XML versija 13.1. vai jaunāka.

4. Ja gaisa pārvadātāji gaisa kuģu pasažieru datus, kas ir iepriekšējās pasažieru informācijas dati, nosūta atsevišķi no pasažieru datiem, kas minēti Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā, tie attiecīgo datu nosūtīšanai izmanto formātu EDIFACT PAXLST (2003. gada versiju vai jaunāku).

5. Gaisa pārvadātāji pasažieru datus iekļaušanai reģistrā nosūta, izmantojot šādus datu nosūtīšanas kanālus:

5.1. IBM MQ;

5.2. IATA Type B;

5.3. EbMS 3.0 AS4 profila versija 1.0., OASIS standarts vai jaunāki.

6. Ja gaisa pārvadātājs pasažieru datus plāno nosūtīt, izmantojot šo noteikumu 3. punktā tieši neminētu datu nosūtīšanas formāta versiju vai 5.3. apakšpunktā tieši neminētu datu nosūtīšanas kanāla versiju, tas vispirms noskaidro attiecīgās versijas savietojamību.

7. Ja tehnisku traucējumu dēļ pasažieru datus nav iespējams reģistrā iekļaut Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likuma 5. pantā noteiktajā termiņā, gaisa pārvadātājs par to informē Pasažieru informācijas nodaļu. Gaisa pārvadātājs pasažieru datus reģistrā iekļauj nekavējoties pēc attiecīgo tehnisko traucējumu novēršanas.

8. Gaisa pārvadātāji, kuri neveic regulārus komerclidojumus un kuriem nav nepieciešamās tehniskās infrastruktūras, kas atbalsta šo noteikumu 3. punktā minētos pasažieru datu nosūtīšanas formātus un 5. punktā minētos pasažieru datu nosūtīšanas kanālus, pasažieru datus, savstarpēji vienojoties ar Drošības policiju, nosūta, izmantojot elektroniskos līdzekļus, kas nodrošina pietiekamas garantijas attiecībā uz tehniskiem drošības pasākumiem.

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumus Nr. 170 "Prasības gaisa kuģu pasažieru datu nosūtīšanai un iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 66. nr.).

10. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīvas (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
25.05.2018