Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 790

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 57. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma
5. panta 20. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 180. nr.; 2007, 54. nr.; 2008, 53., 150. nr.; 2009, 22., 138., 155. nr.; 2010, 18., 94., 172., 206. nr.; 2011, 35., 51., 170., 205. nr.; 2012, 79., 101., 120., 165. nr.; 2013, 179., 251. nr.; 2014, 217. nr.; 2015, 104., 245. nr.; 2016, 187. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 16.3 punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iesniegumu iesniedz līdz attiecīgā gada 15. oktobrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. janvāri), 15. janvārim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. aprīli), 15. aprīlim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. jūliju) vai 15. jūlijam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri).";

1.2. izteikt 62.2 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Lai kompensācijas bāzes cenu pārskatītu pēc iesniedzēja iniciatīvas, iesniegumu kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai atbilstoši šo noteikumu 38.2 punktam iesniedz līdz 30. septembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. janvāri), līdz 30. decembrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. aprīli), līdz 31. martam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. jūliju) vai līdz 30. jūnijam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri).";

1.3. izteikt 62.3 punktu šādā redakcijā:

"62.3 Iesniedzējam ir tiesības attiecīgi līdz 15. oktobrim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. janvāri), 15. janvārim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. aprīli), 15. aprīlim (ja izmaiņas paredzamas ar 1. jūliju) vai 15. jūlijam (ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri) iesniegt Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu par A sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču kompensācijas bāzes cenas samazināšanu līdz zemākajai piedāvātajai cenai, lai tās kļūtu par references zālēm vai references medicīnisko ierīci vai mazinātu pacienta līdzmaksājumu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minēto slimību ārstēšanai paredzēto parenterāli ievadāmo C saraksta zāļu piegāde un apmaksa notiek šādā kārtībā:

68.1 1. ārstniecības iestāde atbilstoši Nacionālā veselības dienesta lēmumam par C sarakstā iekļauto zāļu kompensāciju konkrētajam pacientam pieprasa zāles no zāļu lieltirgotavas;

68.1 2. zāļu lieltirgotava pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma piegādā zāles attiecīgajai ārstniecības iestādei atbilstoši noteiktajai kompensācijas bāzes cenai;

68.1 3. ārstniecības iestāde iesniedz Nacionālajā veselības dienestā rēķinu un pārskatu par zāļu izlietojumu, pārskatā norādot informāciju par konkrētā pacienta ārstēšanai izlietoto zāļu daudzumu;

68.1 4. pēc rēķina un pārskata saņemšanas Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar ārstniecības iestādi;

68.1 5. ārstniecības iestāde norēķinās ar zāļu lieltirgotavu par piegādāto zāļu daudzumu.";

1.5. papildināt noteikumus ar 134. punktu šādā redakcijā:

"134. Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu par parenterāli ievadāmo zāļu sarakstā (apstiprināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes un finansēšanas kārtību) iekļautajiem zāļu vispārīgajiem nosaukumiem atbilstošo zāļu svītrošanu no kompensējamo zāļu saraksta ar 2019. gada 1. janvāri. Svītrojot zāles no kompensējamo zāļu saraksta, Nacionālais veselības dienests atmaksā iesniedzējam atlikušo daļu no samaksātās gada maksas. Ja parenterāli ievadāmās zāles kompensējamo zāļu sarakstā iekļautas gan šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minēto slimību ārstēšanai, gan citu slimību ārstēšanai, Nacionālais veselības dienests pieņem lēmumu par šo zāļu svītrošanu tikai šo noteikumu 1. pielikuma 5. punktā minēto slimību ārstēšanai."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

3. Šo noteikumu 1.4. apakšpunkts stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

22.12.2017