Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 744

Rīgā 2017. gada 13. decembrī (prot. Nr. 61 9. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu un ceturtās daļas 7. punktu, 5. panta pirmo daļu, 9. panta pirmo daļu un 46.1 panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 30. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē kopā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā:

1.1. 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 601 0036) - dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 101 0122 007) un trīs palīgbūvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 101 0122 003, 0100 101 0122 004 un 0100 101 0122 010) - Lielupes ielā 12A, Rīgā;

1.2. 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 101 0122) - zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 101 0122) 915 m2 platībā - Lielupes ielā 12A, Rīgā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola