Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 686

Rīgā 2017. gada 21. novembrī (prot. Nr. 58 20. §)
Kārtība, kādā veic patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma
12. panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude un sanitārā apstrāde, kā arī reģistrēti to rezultāti.

2. Patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude ietver:

2.1. aptauju (anamnēze, sūdzības) un, ja iespējams, medicīniskās dokumentācijas izskatīšanu;

2.2. vispārējo apskati;

2.3. antropometriju (ķermeņa masa, augums);

2.4. pārbaudi tuberkulozes noteikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos;

2.5. norīkojumu veikt citus nepieciešamos izmeklējumus, ņemot vērā patvēruma meklētāja veselības stāvokli un slimību simptomus, kā arī īpašo epidemioloģisko situāciju patvēruma meklētāja izcelsmes valstī vai valstī, kurā patvēruma meklētājs uzturējās pirms ieceļošanas Latvijā. Ja nepieciešams, ārstniecības persona konsultējas ar Slimību profilakses un kontroles centru un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

2.6. izmeklējumus poliovīrusu klātbūtnes noteikšanai, ja nav pagājušas 30 dienas, kopš patvēruma meklētājs izceļojis no poliomielīta skartajām valstīm vai tās šķērsojis. Izmeklējumus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

2.7. patvēruma meklētāja informēšanu par rīcību saslimšanas gadījumā, iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus un ieteicamajiem profilakses pasākumiem.

3. Patvēruma meklētāja sanitārā apstrāde ietver:

3.1. mazgāšanos dušā;

3.2. apstrādi pret pedikulozi, ja konstatētas utis;

3.3. patvēruma meklētāja personīgā apģērba un personīgo lietu dezinfekciju vai dezinsekciju saskaņā ar ārstniecības personas norādījumu un normatīvajiem aktiem par dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Ja nav nepieciešama patvēruma meklētāja personīgā apģērba, veļas un personīgo lietu dezinfekcija vai dezinsekcija, patvēruma meklētājam tiek nodrošināta iespēja izmazgāt apģērbu, veļu un personīgās mantas veļas mazgājamā mašīnā.

4. Līdz sanitārās apstrādes un veselības stāvokļa pārbaudes veikšanai patvēruma meklētāju, kurš tiks izmitināts patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (turpmāk – izmitināšanas centrs) vai Valsts robežsardzes izmitināšanas telpās (turpmāk – izmitināšanas telpas), izmitina atsevišķā telpā. Patvēruma meklētājus ir atļauts izmitināt vienā telpā, ja viņi ieradušies patvēruma meklētāju grupā. Ja patvēruma meklētāju grupā ir persona ar acīmredzamām infekcijas slimības pazīmēm, šo personu izmitina atsevišķā telpā.

5. Izmitinot patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā vai izmitināšanas telpās, ārstniecības persona:

5.1. veic patvēruma meklētāja sanitāro apstrādi un veselības stāvokļa pārbaudi, ja vien šāda pārbaude konkrētās patvēruma procedūras ietvaros jau nav veikta, un rezultātus fiksē patvēruma meklētāja sanitārās apstrādes un veselības stāvokļa pārbaudes veidlapā (1. pielikums). Veidlapu ievieto pacienta ambulatorajā kartē;

5.2. patvēruma meklētāja pacienta ambulatorajā kartē izdara ierakstu par atļauju izmitināt patvēruma meklētāju dzīvojamās telpās vai par patvēruma meklētāja izmitināšanu speciāli šim nolūkam aprīkotā telpā medicīniskai novērošanai uz laiku līdz nepieciešamo veselības pārbaužu rezultātu vai speciālistu atzinumu saņemšanai.

6. Sanitāro apstrādi neveic, ja patvēruma meklētājs netiek izmitināts izmitināšanas centrā vai izmitināšanas telpās.

7. Ja patvēruma meklētājs netiek izmitināts izmitināšanas centrā vai izmitināšanas telpās, veikt veselības stāvokļa pārbaudi viņu norīko iestāde, kurā minētais patvēruma meklētājs iesniedz iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu (turpmāk – norīkojums) (2. pielikums), izņemot gadījumu, ja patvēruma meklētājam ir derīga uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā. Minētais patvēruma meklētājs norīkojumā noteiktajā termiņā veic veselības stāvokļa pārbaudi un iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apliecinājumu par veikto veselības stāvokļa pārbaudi (2. pielikums).

8. Patvēruma meklētājs, kurš saņēmis norīkojumu, veselības stāvokļa pārbaudi veic ārstniecības iestādē, kurā ģimenes ārsts sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārsts veic minētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu un veselības stāvokļa pārbaudes rezultātus reģistrē pacienta ambulatorajā kartē.

9. Ja patvēruma meklētāja rīcībā ir dokumenti, kas apliecina, ka viņam ir veikta veselības stāvokļa pārbaude atbilstoši šo noteikumu 2. punktam, viņš tos iesniedz attiecīgi ģimenes ārstam vai izmitināšanas centra vai izmitināšanas telpu ārstniecības personai. Ģimenes ārsts vai izmitināšanas centra vai izmitināšanas telpu ārstniecības persona izvērtē minētos dokumentus un pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt šo noteikumu 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētos izmeklējumus.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumus Nr. 620 "Kārtība, kādā veic aizturētā patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi un sanitāro apstrādi, kā arī reģistrē to rezultātus" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 184. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 686
Patvēruma meklētāja sanitārās apstrādes un veselības stāvokļa pārbaudes rezultāti
Aizpilda:

ārsts

ārsta palīgs

māsa

Vārds, uzvārds 
Paraksts  

Veselības pārbaudi veic:

ārsts

ārsta palīgs

Vārds, uzvārds 
Paraksts  
Sākotnējās apskates datums (dd.mm.gggg.) 
Sarunas valoda 

Tulka piedalīšanās:

I. Vispārīgie dati

1.Uzvārds 
2.Vārds (vārdi) 
3.Valstiskā piederība un tās veids 
4.Dzimšanas datums
 

.

 

.

   

.

 

(diena)

(mēnesis)

(gads)

 
5.Dzimums Vīrietis Sieviete
6.Valsts, kurā ir dzimis 
7.Valsts, no kuras ieradies 
8.Datums, kad pametis izcelsmes valsti 
9.Valstis, kuras jau ir šķērsojis1.
2.
3.
4.
10.Datums, kad ir ieradies Eiropas Savienībā 
11.Datums, kad ir ieradies Latvijas Republikā 

II. Anamnēze

1.Faktori, kas varēja negatīvi ietekmēt veselības stāvokli izcelsmes valstī vai ceļojuma laikā (piemēram, bads, izvarošana, spīdzināšana) 
2.Hroniskās slimības nav zināms/nevar atbildēt

Ja ir, precizēt__________________________

3.Ilgtermiņa farmakoterapija ar zālēm nav zināms/nevar atbildēt

Ja ir, precizēt__________________________

4.Alerģiskās reakcijas nav zināms/nevar atbildēt

Ja ir, precizēt__________________________

5.Grūtniecība (jautā sievietēm reproduktīvā vecumā)

Ja ir, precizēt, kura grūtniecības nedēļa ______

un kura grūtniecība pēc kārtas ______

6.Pēdējās mēnešreizes (jautā sievietēm reproduktīvā vecumā) 
7.Cita svarīga informācija (piemēram, kaitīgie ieradumi, traumas, operācijas, ģimenes anamnēze) 

Infekcijas slimību risku apzināšana

Tuberkuloze (TB)
Vai ir kādreiz slimojis ar TB nav zināms/nevar atbildēt jā (precizēt) _________________________________________________
Parenterālās vīrusu infekcijas
Vai kādreiz ir diagnosticēts vīrusu hepatīts nav zināms

Ja ir, norāda, kāds A B C E

Papildu ziņas (kad, pašreizējā ārstēšana u. c.) ____________

_________________________________________________

Vai kādreiz ir diagnosticēts HIV

Papildu ziņas (kad, pašreizējā ārstēšana u. c.) ____________

_________________________________________________

Vakcīnatkarīgās infekcijas slimības
Vai kādreiz ir slimojis ar masalām nav zināms/nevar atbildēt
Vai kādreiz ir slimojis ar epidēmisko parotītu nav zināms/nevar atbildēt
Vai kādreiz ir slimojis ar masaliņām nav zināms/nevar atbildēt
Vai kādreiz ir slimojis ar vējbakām nav zināms/nevar atbildēt
Citas infekcijas slimības 
Vai ir kādreiz slimojis ar malāriju nav zināms/nevar atbildēt

Ja ir, kad _________________________________________

Vai ir ārstēts no malārijas?

Ja ir, precizēt______________________________________

STIIzjautā par riska faktoriem un slimību pazīmēm
Citi infekcijas riska faktori 
Kontakts ar citām personām, kuras ir slimas ar infekcijas slimībām (epidemioloģiskā anamnēze) nav zināms/nevar atbildēt

Ja ir, precizēt, kāda slimība, kad un kur _______________

_______________________________________________

Papildu informācija 

Imunizācijas dati

Imunizācijas karte (sertifikāts, apliecība)

ir. Ja ir, norādīt valsti, kas izdevusi_______________

nav. Ja nav, aizpilda šādu tabulu par vakcināciju

Nr.

p. k.

Infekcijas slimības

Jā/nē/nav zināms

Ja "jā",
cik devu saņemts

Kad veikta pēdējā vakcinācija

1.Tuberkuloze nav zināms  
2.Masalas nav zināms  
3.Epidēmiskais parotīts nav zināms  
4.Poliomielīts nav zināms  
5.Masaliņas nav zināms  
6.Difterija nav zināms  
7.Stingumkrampji nav zināms  
8.Garais klepus nav zināms  
9.Cita (precizēt) ____________ nav zināms  
10.  nav zināms  

Sūdzības (apjukums, dažādas sāpes (galvas, vēdera, locītavu), gremošanas trakta traucējumi, apgrūtināta elpošana, klepus, slikta apetīte, tumšs urīns, bērna attīstības traucējumi (ja tiek izmeklēts bērns), nakts svīšana, straujš svara zudums):

 
 

III. Vispārējā apskate

Augums 
Ķermeņa masaparasti (pēc vārdiem) ___________

veicot mērījumu _______________

Galvas apkārtmērs bērnam līdz 1 g. v. 
Krūšu apkārtmērs bērnam līdz 1 g. v. 
Ķermeņa temperatūra (oC) 
  
Utu klātbūtne matos, drēbēs:
Āda (turgors, dzelte, bālums), gļotādas 
Aizdomas par kašķi, mikrosporiju vai citu lipīgu ādas slimību:
 Ja ir, precizēt 
Mutes dobums 
Limfmezgli 
Arteriālais asinsspiediens un pulss 
Sirdsdarbības un plaušu auskultācija 
Vēdera palpācija 
Psihoemocionālais stāvoklis (apetīte, miegs, noskaņojums) 
 
Jušanas, kustību, neiroloģiskie traucējumi 
Traumu sekas 

IV. Nozīmētie izmeklējumi un rezultāti

Tuberkuloze

Norādīt

Izmeklējuma datums

Rezultāts

Tuberkulīndiagnostikas tests   
Plaušu rentgenogrāfija   
Krēpu izmeklējums   

Citi nepieciešamie izmeklējumi un rezultāti
(veic atbilstoši epidemioloģiskām vai klīniskām indikācijām)

Nozīmētais

izmeklējums

Izmeklējuma

datums

Rezultāts

   
   

V. Atzinums par veselības stāvokli

 
 
 

VI. Rekomendācijas

 
 
 
Nepieciešamās speciālista konsultācijas (norādīt) 
 
 
Nozīmētā ārstēšana 
 
 
Veselības ministre Anda Čakša
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 686
Norīkojums uz patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaudi
 

(iestādes nosaukums)

norīko patvēruma meklētāju veselības stāvokļa pārbaudei:

1.Uzvārds 
2.Vārds (vārdi) 
3.Valstiskā piederība un tās veids 
4.Dzimšanas datums
 

.

 

.

   

.

 

(diena)

(mēnesis)

(gads)

 
5.Dzimums Vīrietis Sieviete
6.Patvēruma meklētāja personas dokumenta numurs, izdošanas vieta un datums 
7.Valsts, kurā ir dzimis 
8.Valsts, no kuras ieradies 
9.Datums, kad pametis izcelsmes valsti 
10.Valstis, kuras jau ir šķērsojis1.
2.
3.
4.
11.Datums, kad ir ieradies Eiropas Savienībā 
12.Datums, kad ir ieradies Latvijas Republikā 

Amatpersona, kura izdeva norīkojumu:

Amats  
Vārds, uzvārds, paraksts 
Tālrunis  
Datums  
Esmu informēts, ka patvēruma meklētāja veselības stāvokļa pārbaude jāveic un apliecinājums par to jāiesniedz
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 
 

(datums)

Patvēruma meklētāja vārds, uzvārds, paraksts 
Datums  

Apliecinu, ka patvēruma meklētājam ir veikta veselības stāvokļa pārbaude.

Ārsta vārds, uzvārds, paraksts 
Tālrunis  
Datums  

Ārstniecības iestādes zīmogs

Veselības ministre Anda Čakša
24.11.2017