Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā

Izdarīt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 206. nr.; 2012, 151. nr.; 2013, 106., 241. nr.; 2016, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta pirmās daļas 14. punktu šādā redakcijā:

"14) sabiedriskie transportlīdzekļi - sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens, M1 kategorijas transportlīdzeklis)."

2. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēma

(1) Autotransporta direkcija informācijas apstrādi par pasažieriem, kuriem ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, veic valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma). Informācijas apstrādes mērķis ir valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu administrēšana, kā arī informācijas apkopošana par personu braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanai aktuālajiem identifikācijas līdzekļiem.

(2) Informāciju, tostarp personas datus, kas apliecina personas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, iekļaušanai informācijas sistēmā Autotransporta direkcijai bez atlīdzības sniedz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Sabiedrības integrācijas fonds un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(3) Tiesības saņemt un izmantot informācijas sistēmā iekļauto informāciju papildus šā panta pirmajā daļā minētajam ir arī republikas pilsētu pašvaldībām, lai nodrošinātu to braucienu elektronisku uzskaiti, kurus pilsētas nozīmes maršrutos veikuši pasažieri ar valsts noteiktiem braukšanas maksas atvieglojumiem. Lai pamatotu valsts budžeta līdzekļu kompensācijas pieprasījumu, pašvaldības iesniedz informācijas sistēmā datus par elektroniskās braucienu uzskaites sistēmās identificēto valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju braucieniem.

(4) Informācijas sistēmā iekļautos datus glabā trīs gadus pēc tam, kad persona, kurai ir bijušas tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, ir zaudējusi attiecīgo sociālo statusu. Pēc minētā termiņa beigām personas dati sistēmā tiek dzēsti.

(5) Informācijas sistēmas un personas datu apstrādes pārzinis ir Autotransporta direkcija.

(6) Ministru kabinets nosaka informācijas sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un izmantošanas kārtību, informācijas sistēmā iekļaujamo datu apjomu, datu iekļaušanas un saņemšanas kārtību, piekļuves nodrošināšanas kārtību, kā arī iekļauto datu apstrādes kārtību."

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 9. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 22. novembrī

06.12.2017