Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 664

Rīgā 2017. gada 15. novembrī (prot. Nr. 57 23. §)

Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Kuldīgas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu "6264A001 Laidu ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6264 002 0092) - zemes vienību 2,78 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6264 002 0092), zemes vienību 1,76 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6264 004 0194), zemes vienību 2,06 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6264 005 0065) un uz tām izbūvētās inženierbūves "6264A001 Laidu ceļš" (būves kadastra apzīmējums 6264 002 0092 001) posmu 5,30 km garumā - Laidu pagastā, Kuldīgas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "6264C022 Alejas ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6264 004 0232) - zemes vienību 1,1389 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6264 004 0232) un uz tās izbūvētās inženierbūves "6264C022 Alejas ceļš" (būves kadastra apzīmējums 6264 004 0232 001) posmu 0,94 km garumā - Laidu pagastā, Kuldīgas novadā.

2. Satiksmes ministrijai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 7. panta pirmajai daļai izmantot autoceļu valsts pārvaldes funkcijas īstenošanai;

2.2. ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā;

2.3. bez atlīdzības nodot Kuldīgas novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Satiksmes ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr tiek nodrošināta šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošana;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis